Ando Kazuhisa


Creator Yoshida Nariakira | Maruyama Yasushi | Kinoshita Hiroyoshi | Kusahara Kazuhiro | Takizawa Jun | Fukuda Atsushi | Ogawa Mitsuhiro | Matsuda Yaka | Ando Kazuhisa | Morita Aiko
Journal 広島大学教育学部共同研究プロジェクト報告書 Volume 22 pp. 63 - 72
Date of Issued
published_at 2024-07-02
Creator Matsumoto Yuya | Kawamukai Yudai | Takaba Hiroyuki | Matsuda Maria | Takasu Akane | Morozumi Ryohei | Ando Kazuhisa
Journal 学校教育実践学研究 Volume 30 pp. 87 - 94
Date of Issued
published_at 2024-03-15
Creator Ando Kazuhisa
Journal 教職課程担当教員養成プログラム報告書 Volume 令和5年度 pp. 1 - 2
Date of Issued
published_at 2024-03-31
Creator Ando Kazuhisa
Journal 広島大学大学院人間社会科学研究科紀要. 教育学研究 Issue 4 pp. 180 - 189
Date of Issued
published_at 2023-12-22