Matsumura Takeshi


Creator Matsumura Takeshi | Yamamoto Takayoshi | Tanida Hiroshi | Sera Masafumi
Journal Journal of the Physical Society of Japan Volume 86 Issue 9 pp. 094709-1 - 094709-8
Date of Issued
published_at 2017-08-30
Creator Matsumura Takeshi | Kita Yosuke | Kubo Koya | Yoshikawa Yugo | Michimura Shinji | Inami Toshiya | Kousaka Yusuke | Inoue Katsuya | Ohara Shigeo
Journal Journal of the Physical Society of Japan Volume 86 Issue 12 pp. 124702-1 - 124702-12
Date of Issued
published_at 2017-11-01
Creator Kawarasaki Yasuharu | Matsumura Takeshi | Sera Masafumi | Ochiai Akira
Journal Journal of the Physical Society of Japan Volume 80 Issue 2 pp. 023713-1 - 023713-4
Date of Issued
published_at 2011
Creator Matsumura Takeshi | Okuyama Daisuke | Mouri Takuya | Murakami Youichi
Journal Journal of the Physical Society of Japan Volume 80 Issue 7 pp. 074701-1 - 074701-9
Date of Issued
published_at 2011
Creator Matsumura Takeshi | Kunimori Keisuke | Kondo Akihiro | Soejima Kei | Tanida Hiroshi | Mignot Jean-Michel | Iga Fumitoshi | Sera Masafumi
Journal Journal of the Physical Society of Japan Volume 83 Issue 9 pp. 094724-1 - 094724-5
Date of Issued
published_at 2014
Creator Takaguchi Hiroaki | Hayashi Yuya | Matsumura Takeshi | Umeo Kazunori | Sera Masafumi | Ochiai Akira
Journal Journal of the Physical Society of Japan Volume 84 Issue 4 pp. 044708-1 - 044708-6
Date of Issued
published_at 2015
Creator Matsumura Takeshi | Hayashi Yuya | Takai Shun | Otsubo Toru | Matsuda Saori | Ochiai Akira
Journal Journal of the Physical Society of Japan Volume 84 Issue 11 pp. 114712-1 - 114712-7
Date of Issued
published_at 2015
Creator Hayashi Yuya | Takai Shun | Matsumura Takeshi | Tanida Hiroshi | Sera Masafumi | Matsubayashi Kazuyuki | Uwatoko Yoshiya | Ochiai Akira
Journal Journal of the Physical Society of Japan Volume 85 Issue 3 pp. 034704-1 - 034704-7
Date of Issued
published_at 2016
Creator Takai Shun | Matsumura Takeshi | Tanida Hiroshi | Sera Masafumi
Journal Physical Review B Volume 92 Issue 17 pp. 174427-1 - 174427-10
Date of Issued
published_at 2015
Creator Matsumura Takeshi | Michimura Shinji | Inami Toshiya | Fushiya Kengo | Matsuda Tatsuma D | Higashinaka Ryuji | Aoki Yuji | Sugawara Hitoshi
Journal Physical Review B Volume 94 Issue 18 pp. 184425-1 - 184425-10
Date of Issued
published_at 2016
Creator Matsumura Takeshi | Yonemura Takumi | Kunimori Keisuke | Sera Masafumi | Iga Fumitoshi
Journal Physical Review Letters Volume 103 Issue 1 pp. 017203-1 - 017203-4
Date of Issued
published_at 2009-07-02
Creator Matsumura Takeshi | Michimura Shinji | Inami Toshiya | Hayashi Yuya | Fushiya Kengo | Matsuda Tatsuma D. | Higashinaka Ryuji | Aoki Yuji | Sugawara Hitoshi
Journal Physical Review B Volume 89 Issue 16 pp. 161116-1 - 161116-5
Date of Issued
published_at 2014-04-25
Creator Matsumura Takeshi | Michimura Shinji | Inami Toshiya | Otsubo Toru | Tanida Hiroshi | Iga Fumitoshi | Sera Masafumi
Journal Physical Review B Volume 89 Issue 1 pp. 014422-1 - 014422-13
Date of Issued
published_at 2014-01-24
Creator Matsumura Takeshi | Yonemura Takumi | Kunimori Keisuke | Sera Masafumi | Iga Fumitoshi | Nagao Tatsuya | Igarashi Jun-ichi
Journal Physical Review B Volume 85 Issue 17 pp. 174417 -
Date of Issued
published_at 2012