Hiyama Eiso


Creator ISHIGAME Souichi | HARADA Takanori | MURAKAMI Yoshiaki | UEMURA Kenichirou | KOJIMA Masato | URABE Kazuhide | MORI Keiichi | ARIHIRO Kouji | SOTOMARU Yusuke | HIYAMA Eiso
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 71 Issue 1-2 pp. 23 - 30
Date of Issued
published_at 2022-06
Creator ARFAN Ahmad | KURIHARA Sho | KOJIMA Masato | KIMURA Shingo | KANAWA Masami | SOTOMARU Yusuke | HIYAMA Eiso
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 69 Issue 2 pp. 39 - 45
Date of Issued
published_at 2020-06-30
Creator Faisal Hana Khairina Putri | Horimasu Yasushi | Hirano Shoko | Yamaoka Emi | Fukazawa Takahiro | Kanawa Masami | Tanimoto Keiji | Hattori Noboru | Kohno Nobuoki | Ueda Yuka | Sueda Taijiro | Hiyama Eiso
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 68 Issue 1 pp. 1 - 6
Date of Issued
published_at 2019-03
Creator Goto Kumiko | Tsuji Keiji | Honda Yohji | Takaki Shintaro | Mori Nami | Kakizawa Hideaki | Kurihara Sho | Hiyama Eiso | Furukawa Yoshinari | Chayama Kazuaki
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 66 Issue 3 pp. 85 - 90
Date of Issued
published_at 2017-09
Creator Pratomo Irandi Putra | Isbaniyah Fathiyah | Koba Yumiko | Ohge Hiroki | Sueda Taijiro | Hiyama Eiso
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 66 Issue 2 pp. 31 - 38
Date of Issued
published_at 2017-08
Creator Yokoyama Takashi | Ichikawa Toru | Hiyama Eiso | Okita Mitsuaki | Miyoshi Nobukazu
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 33 Issue 4 pp. 697 - 702
Date of Issued
published_at 1984-12
Creator Yokoyama Takashi | Ichikawa Tooru | Hiyama Eiso | Miyoshi Nobukazu | Koyama Tadashi | Ueda Kazuhiro
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 33 Issue 2 pp. 247 - 250
Date of Issued
published_at 1984-06
Creator Imamura Yuji | Yokoyama Takashi | Murakami Yoshiaki | Hiyama Eiso | Takesue Yoshio | Kodama Takashi | Matsuura Yuichiro
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 44 Issue 2 pp. 39 - 46
Date of Issued
published_at 1995-06
Creator Santo Takahiro | Hiyama Eiso | Takesue Yoshio | Matsuura Yuichiro | Yokoyama Takashi
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 48 Issue 2 pp. 49 - 56
Date of Issued
published_at 1999-06
Creator Maehara Yasuhiro | Mukaida Keiko | Hiyama Eiso | Morio Michio | Kawamoto Masashi | Yuge Osafumi
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 48 Issue 1 pp. 9 - 15
Date of Issued
published_at 1999-03
Creator Sakashita Yoshihiro | Hiyama Eiso | Imamura Yuji | Murakami Yoshiaki | Sugahara Yuji | Takesue Yoshio | Matsuura Yuichiro | Yokoyama Takashi
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 49 Issue 1 pp. 43 - 48
Date of Issued
published_at 2000-03
Creator Naychov Zheko Dimirtov | Hiyama Eiso | Uchida Naomichi | Arihiro Koji | Nagao Masataka | Takahashi Shinya | Delchev Konstantin Vassilev | Sueda Taijiro
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 62 Issue 2 pp. 31 - 37
Date of Issued
published_at 2013-06
Creator Dokhi Mohammad | Ohtaki Megu | Hiyama Eiso
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 58 Issue 1 pp. 25 - 35
Date of Issued
published_at 2009-03
Creator Ohtaki Megu | Otani Keiko | Hiyama Keiko | Kamei Naomi | Satoh Kenichi | Hiyama Eiso
Journal BMC Bioinformatics Volume 11 Issue 183 pp. 183-1 - 183-14
Date of Issued
published_at 2010-04-12
Creator Hiyama Keiko | Tanimoto Keiji | Nishimura Youhei | Tsugane Momomi | Fukuba Ikuko | Sotomaru Yusuke | Hiyama Eiso | Nishiyama Masahiko
Journal Experimental Lung Research Volume 34 Issue 7 pp. 373 - 390
Date of Issued
published_at 2008-09
Creator Nakamura Hideaki | Tanimoto Keiji | Hiyama Keiko | Yunokawa Mayu | Kawamoto Takeshi | Kato Yukio | Yoshiga Koji | Poellinger Lorenz | Hiyama Eiso | Nishiyama Masahiko
Journal Oncogene Volume 27 pp. 4200 - 4209
Date of Issued
published_at 2008
Creator Hiyama Eiso | Hiyama Keiko
Journal British Journal of Cancer Volume 96 Issue 7 pp. 1020 - 1024
Date of Issued
published_at 2007
Creator Hasegawa Tomomi | Wada Katsuya | Hiyama Eiso | Masujima Tsutomu
Journal Analytical and Bioanalytical Chemistry Volume 385 Issue 5 pp. 814 - 820
Date of Issued
published_at 2006-07
Creator Hayashidani Yasuo | Hiyama Eiso | Murakami Yoshiaki | Sueda Taijiro
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 54 Issue 1 pp. 21 - 27
Date of Issued
published_at 2005-03
Creator Ogura Yoshio | Imamura Yuji | Murakami Yoshiaki | Takesue Yoshio | Yokoyama Takashi | Sueda Taijiro | Hiyama Eiso
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 54 Issue 1 pp. 1 - 8
Date of Issued
published_at 2005-03