Kondo Takashi


Creator KANZAKI Rieko | MORINO Hiroyuki | MUKAIDA Keiko | KUME Kodai | OHSAWA Ryosuke | NODA Yuko | OTSUKI Sachiko | MIYOSHI Hirotsugu | KONDO Takashi | NAKAMURA Ryuji | KAWAMOTO Masashi | KAWAKAMI Hideshi | TSUTSUMI Yasuo
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 71 Issue 1-2 pp. 31 - 38
Date of Issued
published_at 2022-06
Creator Kondo Takashi | Toyota Yukari | Narasaki Soshi | Watanabe Tomoyuki | Miyoshi Hirotsugu | Saeki Noboru | Tsutsumi Yasuo M.
Journal JA Clinical Reports Volume 6 pp. 97 -
Date of Issued
published_at 2020-12-09
Creator Miyoshi Hirotsugu | Nakamura Ryuji | Kondo Takashi | Kato Takahiro | Yasuda Toshimichi | Tanaka Hiroyuki | Hamada Hiroshi | Kawamoto Masashi
Journal 麻酔と蘇生 Volume 55 Issue 1 pp. 75 - 77
Date of Issued
published_at 2019-03-01
Creator Yokota Mayuko | Miyoshi Hirotsugu | Nakamura Ryuji | Kondo Takashi | Kato Takahiro | Yasuda Toshimichi | Saeki Noboru | Hamada Hiroshi | Kawamoto Masashi
Journal 麻酔と蘇生 Volume 55 Issue 1 pp. 49 - 51
Date of Issued
published_at 2019-03-01
Creator Hirata Yuri | Miyoshi Hirotsugu | Nakamura Ryuji | Masuda Yoko | Kondo Takashi | Kato Takahiro | Yasuda Toshimichi | Hamada Hiroshi | Kawamoto Masashi
Journal 麻酔と蘇生 Volume 55 Issue 1 pp. 45 - 47
Date of Issued
published_at 2019-03-01
Creator Miyoshi Hirotsugu | Nakamura Ryuji | Kondo Takashi | Kato Takahiro | Yasuda Toshimichi | Tanaka Hiroyuki | Hamada Hiroshi | Kawamoto Masashi
Journal 麻酔と蘇生 Volume 55 Issue 1 pp. 25 - 29
Date of Issued
published_at 2019-03-01
Creator Fukuda Hideki | Saeki Noboru | Yasuda Toshimichi | Oshita Kyoko | Nakamura Ryuji | Haraki Toshiaki | Kondo Takashi | Kato Takahiro | Miyoshi Hirotsugu | Taguchi Shima | Sanuki Michiyoshi | Niinai Hiroshi | Hamada Hiroshi | Kawamoto Masashi
Journal 麻酔と蘇生 Volume 55 Issue 1 pp. 5 - 11
Date of Issued
published_at 2019-03-01
Creator Sato Hiroki | Kondo Takashi | Haraki Toshiaki | Kato Takahiro | Sanuki Michiyoshi | Hamada Hiroshi | Kawamoto Masashi
Journal 麻酔と蘇生 Volume 53 Issue 3 pp. 39 - 42
Date of Issued
published_at 2017-09-20
Creator Fukuhara Kumi | Kondo Takashi | Miyosi Hirotsugu | Kato Takahiro | Hamada Hiroshi | Kawamoto Masashi
Journal 麻酔と蘇生 Volume 53 Issue 1・2 pp. 11 - 14
Date of Issued
published_at 2017-06-20
Creator Kondo Takashi | Kusunoki Shinji | Kuroda Masahiko | Kawamoto Masashi
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 62 Issue 4 pp. 91 - 94
Date of Issued
published_at 2013-12
Creator Kusunoki Shinji | Tanigawa Koichi | Kondo Takashi | Kawamoto Masashi | Yuge Osafumi
Journal Resuscitation Volume 80 Issue 10 pp. 1175 - 1180
Date of Issued
published_at 2009-10