Fukaya Tatsushi


Creator Urano Nobuhiro | Fukaya Tatsushi
Journal 広島大学大学院人間社会科学研究科紀要. 教育学研究 Issue 4 pp. 1 - 8
Date of Issued
published_at 2023-12-22
Creator Naruse Hinako | Fukaya Tatsushi
Journal 学校教育実践学研究 Volume 29 pp. 75 - 81
Date of Issued
published_at 2023-03-17
Creator Iwamoto Masaya | Fukaya Tatsushi
Journal 学校教育実践学研究 Volume 28 pp. 9 - 16
Date of Issued
published_at 2022-03-18
Creator FUKAYA Tatsushi
Journal 学習開発学研究 Issue 13 pp. 25 - 25
Date of Issued
published_at 2021-03-30
Creator Kimura Hirokazu | Kodama Makiko | Yamauchi Noritsugu | Fukaya Tatsushi | Fujiki Daisuke | Yonezawa Takashi | Itou Keiko | Kihara Seiichiro | Gondo Atsuko | Nakamura Kazuyo | Nanba Hirotaka | Matsumoto Hitoshi | Ikeda Satoshi | Iwasaka Yasuko | Terauchi Daisuke | Nagata Tadamichi | Matsumiya Nagako | Watanabe Takumi
Journal 広島大学大学院教育学研究科共同研究プロジェクト報告書 Volume 18 pp. 49 - 58
Date of Issued
published_at 2020-03-19
Creator Kimura Hirokazu | Itou Keiko | Ueda Atsumi | Kihara Seiichiro | Gondo Atsuko | Nanba Hirotaka | Matsumoto Hitoshi | Yamasaki Takahito | Ikeda Satoshi | Iwasaka Yasuko | Terauchi Daisuke | Nagata Tadamichi | Matsumiya Nagako | Watanabe Takumi | Inoue Wataru | Kurihara Shinji | Kodama Makiko | Higuchi Satoshi | Yamauchi Noritsugu | Fukaya Tatsushi | Fujiki Daisuke | Yonezawa Takashi
Journal 広島大学大学院教育学研究科共同研究プロジェクト報告書 Volume 17 pp. 33 - 39
Date of Issued
published_at 2019-03-22
Creator Fukaya Tatsushi | Kurihara Shinji | 山崎 茜 | エリクソン ユキコ
Journal 広島大学大学院教育学研究科共同研究プロジェクト報告書 Volume 17 pp. 27 - 32
Date of Issued
published_at 2019-03-22