Research Institute for Higher Education, Hiroshima University Yamamoto Shinichi Tokunaga Tamotsu Amano Ikuo Hada Yumiko Fukudome Hideto Kobayashi Tetsuo Shima Kazunori Daizen Tsukasa Murasawa Masataka Yano Masakazu