Journal of the Graduate School of Biosphere Science, Hiroshima University
Volume 49
Date of Issue:2010-12-24
ISSN : 1348-1371
Publisher : the Graduate School of Biosphere Science, Hiroshima University
Original Article
海産ユスリカ種の形態学的系統樹と遺伝学的系統樹の関係
Sugimaru Katsuo Kawai Koichiro Imabayashi Hiromichi
PP. 1 - 6
Fish fauna of shallow waters of Aki Nada, Seto Inland sea, Japan
Sakai Yoichi Ochi Yuuichirou Tsuboi Miyuki Kadota Tatsuru Shimizu Norio Shoji Jun Matsumoto Kazunori Mabuchi Kohji Kuniyoshi Hisato Ohtsuka Susumu Hashimoto Hiroaki
PP. 7 - 20
Summer distribution and short-term variation of the bottom turbid layer in Suo-sound in the Western Seto Inland Sea, Japan
Nakanishi Tetuya Iseki Kazuo Miyashita Yukihisa Koike Kazuhiko Hamaguchi Masami Tezuka Naoaki
PP. 21 - 30
Accumulation of Ulva spp. (Chlorophyta) and other seaweed thalli on the shallow sea bottom of Hiroshima Bay (A preliminary survey)
Yoshida Goro Uchimura Masayuki Hiraoka Masanori Terawaki Toshinobu Arai Shogo Iseki Kazuo
PP. 31 - 38
Comparison of absorption coefficients between accumulated matter on the thalli of Ecklonia kurome and suspended matter in the water surrounding Ecklonia bed
Niimura Yoko Kajita Atsushi Terawaki Toshinobu Yoshida Goro Hamaguchi Masami Iseki Kazuo
PP. 39 - 47
Re-classification of the Apostichopus holothurians from Sagami Bay, central Japan
Kuramochi Takashi Naganuma Takeshi
PP. 49 - 54