Ohshimo Shinichiro


Creator Horimasu Yasushi | Ishikawa Nobuhisa | Taniwaki Masaya | Yamaguchi Kakuhiro | Hamai Kosuke | Iwamoto Hiroshi | Ohshimo Shinichiro | Hamada Hironobu | Hattori Noboru | Okada Morihito | Arihiro Koji | Ohtsuki Yuji | Kohno Nobuoki
Journal BMC Medical Genetics Volume 18 pp. 88 -
Date of Issued
published_at 2017-08-18
Creator Horimasu Yasushi | Hattori Noboru | Ishikawa Nobuhisa | Tanaka Sonosuke | Bonella Francesco | Ohshimo Shinichiro | Guzman Josune | Costabel Ulrich | Kohno Nobuoki
Journal BMC Medical Genetics Volume 15 pp. 4 -
Date of Issued
published_at 2014-01-08
Creator Kyo Michihito | Ohshimo Shinichiro | Kida Yoshiko | Shimatani Tatsutoshi | Torikoshi Yusuke | Suzuki Kei | Yamaga Satoshi | Hirohashi Nobuyuki | Shime Nobuaki
Journal BMC Pulmonary Medicine Volume 16 pp. 119 -
Date of Issued
published_at 2016-08-12
Creator Horimasu Yasushi | Ishikawa Nobuhisa | Tanaka Sonosuke | Hirano Chihiro | Iwamoto Hiroshi | Ohshimo Shinichiro | Fujitaka Kazunori | Hamada Hironobu | Hattori Noboru | Kohno Nobuoki
Journal BMC Cancer Volume 17 pp. 263 -
Date of Issued
published_at 2017-04-12
Creator Nagao Saeko | Hattori Noboru | Fujitaka Kazunori | Iwamoto Hiroshi | Ohshimo Shinichiro | Kanehara Masashi | Ishikawa Nobuhisa | Haruta Yoshinori | Murai Hiroshi | Kohno Nobuoki
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 60 Issue 1 pp. 7 - 9
Date of Issued
published_at 2011-03