Satou Machi


Creator Miyokawa Norifumi | Araki Hiroko | Sybing Roehl | Sato Machi | Cho Shinichi | Staicov Adina | Kawamoto Takeshi | Ishii Tatsuya | Miyamasu Flaminia | Katayama Akiko | Furukawa Gavin
Journal 高等教育研究叢書 Volume 157
Date of Issued
published_at 2021-03-31
Creator Nishitani Hajime | Aida Misako | Watanabe Satoshi | Murasawa Masataka | 安部 保海 | 梅下 健一郎 | 中尾 走 | Arami Hiroshi | Maruyama Yasushi | Satou Machi | Kawamoto Naoe | Shimazu Reiko | 小澤 郁美 | Zollet Simona | Shibata Miki | Funck Carolin Elisabeth Hanna | Ozawa Koichiro
Journal 高等教育研究叢書 Volume 155
Date of Issued
published_at 2020-03-31
Creator Kusahara Kazuhiro | Kinoshita Hiroyoshi | Matsumiya Nagako | Kawai Norimune | Miyoshi Miori | Koyama Masataka | Kageyama Kazuya | Tanahashi Kenji | Kawaguchi Hiromi | Kim Jongsung | Yamamoto Takaharu | Mase Shigeo | Nagata Ryota | Iwata Shotaro | Idogawa Yutaka | Maruyama Yasushi | Yoshida Nariakira | Morita Aiko | Kuwayama Hisashi | Satou Machi
Journal 広島大学大学院教育学研究科共同研究プロジェクト報告書 Volume 18 pp. 39 - 47
Date of Issued
published_at 2020-03-19
Creator Sato Machi | Yonemoto Marcia | 後藤 孔 | 小出 美由紀 | Asano Toshihisa | 小原 静夏 | 加地 真弥 | 鈴木 学 | 山田 直之 | 梅木 璃子 | 植田 翔 | 長沼 正義 | 本岡 美保子 | 勝野 喜以子 | 小倉 大地 | 賀屋 周防
Journal 高等教育研究叢書 Volume 150
Date of Issued
published_at 2019-03-31
Creator Sato Machi
Journal 大学論集 Issue 49 pp. 101 - 114
Date of Issued
published_at 2017-03
Creator 広島大学高等教育研究開発センター | Maruyama Fumihiro | Sato Kuniaki | Ueyama Takahiro | Yoshida Kana | Sato Machi | Ohmori Fujio | Tsuda Yukio | Morohashi Yuji | Mori Rie | Ooba Jun
Journal 高等教育研究叢書 Volume 130
Date of Issued
published_at 2015-05-22