Ooshita Kyouko


Creator Fukuda Hideki | Saeki Noboru | Yasuda Toshimichi | Oshita Kyoko | Nakamura Ryuji | Haraki Toshiaki | Kondo Takashi | Kato Takahiro | Miyoshi Hirotsugu | Taguchi Shima | Sanuki Michiyoshi | Niinai Hiroshi | Hamada Hiroshi | Kawamoto Masashi
Journal 麻酔と蘇生 Volume 55 Issue 1 pp. 5 - 11
Date of Issued
published_at 2019-03-01
Creator Sato Hiroki | Taguchi Shima | Haraki Toshiaki | Oshita Kyoko | Hamada Hiroshi | Kawamoto Masashi
Journal 麻酔と蘇生 Volume 53 Issue 1・2 pp. 21 - 23
Date of Issued
published_at 2017-06-20