Okada Morihito


Creator Horimasu Yasushi | Ishikawa Nobuhisa | Taniwaki Masaya | Yamaguchi Kakuhiro | Hamai Kosuke | Iwamoto Hiroshi | Ohshimo Shinichiro | Hamada Hironobu | Hattori Noboru | Okada Morihito | Arihiro Koji | Ohtsuki Yuji | Kohno Nobuoki
Journal BMC Medical Genetics Volume 18 pp. 88 -
Date of Issued
published_at 2017-08-18
Creator Mawas Amany Sayed | Amatya Vishwa Jeet | Kushitani Kei | Kai Yuichiro | Miyata Yoshihiro | Okada Morihito | Takeshima Yukio
Journal Scientific Reports Volume 8 pp. 134 -
Date of Issued
published_at 2018-01-09
Creator Tsutani Yasuhiro | Miyata Yoshihiro | Masuda Takeshi | Fujitaka Kazunori | Doi Mihoko | Awaya Yoshikazu | Kuyama Shoichi | Kitaguchi Soichi | Ueda Kazuhiro | Hattori Noboru | Okada Morihito
Journal BMC Cancer Volume 18 pp. 1231 -
Date of Issued
published_at 2018-12-10
Creator Furukawa Takaoki | Hamai Yoichi | Hihara Jun | Tanabe Kazuaki | Emi Manabu | Ibuki Yuta | Yamakita Ichiko | Kurokawa Tomoaki | Okada Morihito
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 67 Issue 2 pp. 41 - 45
Date of Issued
published_at 2018-06
Creator Ibuki Yuta | Hamai Yoichi | Hihara Jun | Taomoto Junya | Furukawa Takaoki | Yamakita Ichiko | Okada Morihito
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 65 Issue 1 pp. 19 - 23
Date of Issued
published_at 2016-03
Creator Hamai Yoichi | Hihara Jun | Tanabe Kazuaki | Furukawa Takaoki | Yamakita Ichiko | Ibuki Yuta | Okada Morihito
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 64 Issue 1-2 pp. 27 - 30
Date of Issued
published_at 2015-06
Creator Aoki Yoshiro | Hihara Jun | Emi Manabu | Sakogawa Kenji | Hamai Yoichi | Okada Morihito
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 60 Issue 1 pp. 21 - 24
Date of Issued
published_at 2011-03
Creator Nagamine Ichiro | Yamaguchi Yoshiyuki | Ohara Masahiro | Ikeda Takuhiro | Okada Morihito
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 58 Issue 1 pp. 37 - 44
Date of Issued
published_at 2009-03
Creator Okawaki Makoto | Yamaguchi Yoshiyuki | Okita Riki | Ohara Masahiro | Okada Morihito
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 57 Issue 1 pp. 37 - 46
Date of Issued
published_at 2008-03
Creator Tanaka Fumihiro | Hasegawa Seiki | Okada Morihito | Yamanaka Takeharu | Fukuoka Kazuya | Soejima Toshinori | Kamikonya Norihiko | Inai Kouki | Tsujimura Tohru | Nakano Takashi
Journal 肺癌 Volume 49 Issue 4 pp. 403 - 408
Date of Issued
published_at 2009-08-20
Creator Hirashima Tomonori | Fukuoka Kazuya | Hida Toyoaki | Kawahara Kunimitsu | Kishimoto Takumi | Matsumura Akihide | Nakano Kikuo | Okada Morihito | Nakano Takashi
Journal 肺癌 Volume 49 Issue 4 pp. 380 - 385
Date of Issued
published_at 2009-08-20
Creator Hasegawa Seiki | Tanaka Fumihiro | Okada Morihito | Nakano Takashi
Journal 肺癌 Volume 48 Issue 2 pp. 93 - 96
Date of Issued
published_at 2008-04-20
Creator Okada Morihito | Tauchi Shunsuke | Iwanaga Koichiro | Mimura Takeshi | Kitamura Yoshitaka | Watanabe Hirokazu | Adachi Shuji | Sakuma Toshiko | Ohbayashi Chiho
Journal The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Volume 133 Issue 6 pp. 1448 - 1454
Date of Issued
published_at 2007