Horimasu Yasushi


Creator Horimasu Yasushi | Ishikawa Nobuhisa | Taniwaki Masaya | Yamaguchi Kakuhiro | Hamai Kosuke | Iwamoto Hiroshi | Ohshimo Shinichiro | Hamada Hironobu | Hattori Noboru | Okada Morihito | Arihiro Koji | Ohtsuki Yuji | Kohno Nobuoki
Journal BMC Medical Genetics Volume 18 pp. 88 -
Date of Issued
published_at 2017-08-18
Creator Horimasu Yasushi | Hattori Noboru | Ishikawa Nobuhisa | Tanaka Sonosuke | Bonella Francesco | Ohshimo Shinichiro | Guzman Josune | Costabel Ulrich | Kohno Nobuoki
Journal BMC Medical Genetics Volume 15 pp. 4 -
Date of Issued
published_at 2014-01-08
Creator Faisal Hana Khairina Putri | Horimasu Yasushi | Hirano Shoko | Yamaoka Emi | Fukazawa Takahiro | Kanawa Masami | Tanimoto Keiji | Hattori Noboru | Kohno Nobuoki | Ueda Yuka | Sueda Taijiro | Hiyama Eiso
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 68 Issue 1 pp. 1 - 6
Date of Issued
published_at 2019-03
Creator Horimasu Yasushi | Ishikawa Nobuhisa | Tanaka Sonosuke | Hirano Chihiro | Iwamoto Hiroshi | Ohshimo Shinichiro | Fujitaka Kazunori | Hamada Hironobu | Hattori Noboru | Kohno Nobuoki
Journal BMC Cancer Volume 17 pp. 263 -
Date of Issued
published_at 2017-04-12