Morioka Takehiko


Creator EDAHIRO Tarou | MORIOKA Takehiko | TOISHIGAWA Kayo | NAGOSHI Hisao | KAWASE Takakazu | FUKUSHIMA Noriyasu | ICHINOHE Tatsuo
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 69 Issue 2 pp. 47 - 50
Date of Issued
published_at 2020-06-30