Motokawa Masahide


Creator Nakano Mao | Fujita Tadashi | Ohtani Junji | Kawata Toshitsugu | Kaku Masato | Motokawa Masahide | Tsuka Natsumi | Hayashi Hidetaka | Tanne Kazuo
Journal Journal of dental Research Volume 88 Issue 3 pp. 261 - 265
Date of Issued
published_at 2009
Creator Kawata Toshitsugu | Kohno Shinya | Kamada Hiroko | Tai Masako | Kaku Masato | Fujita Tadashi | Tohma Yuiko | Motokawa Masahide | Tsutsui Keisuke | Ohtani Junji | Shigekawa Mao | Tsuka Natsumi | Tanne Kazuo
Journal 広島大学歯学雑誌 Volume 37 Issue 2 pp. 136 - 141
Date of Issued
published_at 2005-12-01