Yashima Emi


Creator Osaka Yu | Izumimura Yasuji | Sakurai Yoshitane | Tanaka Masako | Yashima Emi | Kawamura Mayumi
Journal 学校教育実践学研究 Volume 28 pp. 81 - 91
Date of Issued
published_at 2022-03-18
Creator Fukazawa Seiji | Matsuura Taketo | Matsumiya Nagako | Watanabe Takumi | Ito Kenshiro | Enohara Akari | Komatsu Yukiho | Fukuda Rintaro | Fujii Shiho | Miyashima Yuki | Yashima Emi | Watanabe Shingo
Journal 学校教育実践学研究 Volume 25 pp. 109 - 117
Date of Issued
published_at 2019-03-20