Hattori Noboru


Creator Horimasu Yasushi | Ishikawa Nobuhisa | Taniwaki Masaya | Yamaguchi Kakuhiro | Hamai Kosuke | Iwamoto Hiroshi | Ohshimo Shinichiro | Hamada Hironobu | Hattori Noboru | Okada Morihito | Arihiro Koji | Ohtsuki Yuji | Kohno Nobuoki
Journal BMC Medical Genetics Volume 18 pp. 88 -
Date of Issued
published_at 2017-08-18
Creator Yamane Takashi | Yokoyama Akihito | Kitahara Yoshihiro | Miyamoto Shintaro | Haruta Yoshinori | Hattori Noboru | Yamane Kiminori | Hara Hitoshi | Kohno Nobuoki
Journal BMJ Open Volume 3 pp. e002179 -
Date of Issued
published_at 2013-02-20
Creator Horimasu Yasushi | Hattori Noboru | Ishikawa Nobuhisa | Tanaka Sonosuke | Bonella Francesco | Ohshimo Shinichiro | Guzman Josune | Costabel Ulrich | Kohno Nobuoki
Journal BMC Medical Genetics Volume 15 pp. 4 -
Date of Issued
published_at 2014-01-08
Creator Sakamoto Shinjiro | Matsueda Satoko | Takamori Shinzo | Toh Uhi | Noguchi Masanori | Yutani Shigeru | Yamada Akira | Shichijo Shigeki | Yamada Teppei | Suekane Shigetaka | Kawano Kouichiro | Sasada Tetsuro | Hattori Noboru | Kohno Nobuoki | Itoh Kyogo
Journal Cancer Science Volume 106 Issue 10 pp. 1257 - 1263
Date of Issued
published_at 2015-10
Creator Sakamoto Shinjiro | Yoshitomi Munehiro | Yutani Shigeru | Terazaki Yasuhiro | Yoshiyama Koichi | Ioji Tetsuya | Matsueda Satoko | Yamada Akira | Takamori Shinzo | Itoh Kyogo | Hattori Noboru | Kohno Nobuoki | Sasada Tetsuro
Journal Human Vaccines & Immunotherapeutics Volume 11 Issue 12 pp. 2784 - 2789
Date of Issued
published_at 2015-12-23
Creator Ishikawa Nobuhisa | Hattori Noboru | Kohno Nobuoki | Kobayashi Akihiro | Hayamizu Tomoyuki | Johnson Malcolm
Journal International Journal of COPD Volume 10 Issue 1 pp. 185 - 192
Date of Issued
published_at 2015-01-23
Creator Omori Keitaro | Hattori Noboru | Senoo Tadashi | Takayama Yusuke | Masuda Takeshi | Nakashima Taku | Iwamoto Hiroshi | Fujitaka Kazunori | Hamada Hironobu | Kohno Nobuoki
Journal PLoS ONE Volume 11 Issue 2 pp. e0148969 -
Date of Issued
published_at 2016-02-09
Creator Ohue Yoshihiro | Kurose Koji | Karasaki Takahiro | Isobe Midori | Yamaoka Takaaki | Futami Junichiro | Irei Isao | Masuda Takeshi | Fukuda Masaaki | Kinoshita Akitoshi | Matsushita Hirokazu | Shimizu Katsuhiko | Nakata Masao | Hattori Noboru | Yamaguchi Hiroyuki | Fukuda Minoru | Nozawa Ryohei | Kakimi Kazuhiro | Oka Mikio
Journal Journal of Thoracic Oncology Volume 14 Issue 12 pp. 2071 - 2083
Date of Issued
published_at 2019-12
Creator Faisal Hana Khairina Putri | Horimasu Yasushi | Hirano Shoko | Yamaoka Emi | Fukazawa Takahiro | Kanawa Masami | Tanimoto Keiji | Hattori Noboru | Kohno Nobuoki | Ueda Yuka | Sueda Taijiro | Hiyama Eiso
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 68 Issue 1 pp. 1 - 6
Date of Issued
published_at 2019-03
Creator Horimasu Yasushi | Ishikawa Nobuhisa | Tanaka Sonosuke | Hirano Chihiro | Iwamoto Hiroshi | Ohshimo Shinichiro | Fujitaka Kazunori | Hamada Hironobu | Hattori Noboru | Kohno Nobuoki
Journal BMC Cancer Volume 17 pp. 263 -
Date of Issued
published_at 2017-04-12
Creator Tsutani Yasuhiro | Miyata Yoshihiro | Masuda Takeshi | Fujitaka Kazunori | Doi Mihoko | Awaya Yoshikazu | Kuyama Shoichi | Kitaguchi Soichi | Ueda Kazuhiro | Hattori Noboru | Okada Morihito
Journal BMC Cancer Volume 18 pp. 1231 -
Date of Issued
published_at 2018-12-10
Creator Tanimoto Takuya | Hattori Noboru | Senoo Tadashi | Furonaka Makoto | Ishikawa Nobuhisa | Fujitaka Kazunori | Haruta Yoshinori | Yokoyama Akihito | Igarashi Kazuhiko | Kohno Nobuoki
Journal Free Radical Biology and Medicine Volume 46 Issue 8 pp. 1119 - 1126
Date of Issued
published_at 2009
Creator Hattori Noboru | Miyake Masayuki | Yokoyama Akihito | Kohno Nobuoki
Journal
Date of Issued