Yoshino Atsuo


Creator Matsubara Hiroki | Hirano Hiroki | Hirano Harutoyo | Soh Zu | Nakamura Ryuji | Saeki Noboru | Kawamoto Masashi | Yoshizumi Masao | Yoshino Atsuo | Sasaoka Takafumi | Yamawaki Shigeto | Tsuji Toshio
Journal Scientific Reports Volume 8 pp. 3091 -
Date of Issued
published_at 2018-02-15
Creator Mori Asako | Okamoto Yasumasa | Okada Go | Takagaki Koki | Takamura Masahiro | Jinnin Ran | Ichikawa Naho | Yamamura Takanao | Yokoyama Satoshi | Shiota Syouichi | Yoshino Atsuo | Miyake Yosie | Okamoto Yuri | Matsumoto Madoka | Matsumoto Kenji | Yamawaki Shigeto
Journal BJPsych Open Volume 4 Issue 5 pp. 317 - 323
Date of Issued
published_at 2018-08-02
Creator Jinnin Ran | Okamoto Yasumasa | Yoshino Atuo | Hattori Asako | Yamawaki Shigeto | Tanabe Sayaka | Miyake Yoshie | Okamoto Yuri | Yoshihara Masaharu
Journal 総合保健科学 Volume 29 pp. 51 - 58
Date of Issued
published_at 2013-03-01