Moriyoshi Chikako


Creator Kuroda Kenta | Miyahara Hirokazu | Ye Mao | Eremeev S. V. | Koroteev Yu. M. | Krasovskii E. E. | Chulkov E. V. | Hiramoto Shozo | Moriyoshi Chikako | Kuroiwa Yoshihiro | Miyamoto Koji | Okuda Taichi | Arita Masashi | Shimada Kenya | Namatame Hirofumi | Taniguchi Masaki | Ueda Yoshifumi | Kimura Akio
Journal Physical Review Letters Volume 108 Issue 20 pp. 206803 -
Date of Issued
published_at 2012
Creator Bhattacharjee Shuvrajyoti | Taji Kazuaki | Moriyoshi Chikako | Kuroiwa Yoshihiro | Pandey Dhananjai
Journal Physical Review B Volume 84 Issue 10 pp. 104116 -
Date of Issued
published_at 2011
Creator Fujii Ichiro | Shimizu Shigehito | Yamashita Kenta | Nakashima Kouichi | Kumada Nobuhiro | Moriyoshi Chikako | Kuroiwa Yoshihiro | Fujikawa Yoshinori | Tanaka Daisuke | Furukawa Masahito | Wada Satoshi
Journal Applied Physics Letters Volume 99 Issue 20 pp. 202902 -
Date of Issued
published_at 2011
Creator Ravindra Singh Solanki | Akhilesh Kumar Singh | S. K. Mishra | Shane J. Kennedy | Suzuki Takashi | Kuroiwa Yoshihiro | Moriyoshi Chikako | Dhananjai Pandey
Journal Physical Review B Volume 84 Issue 14 pp. 144116-1 - 144116-11
Date of Issued
published_at 2011
Creator Wada Satoshi | Yamato Keisuke | Pulpan Petr | Kumada Nobuhiro | Lee Bong-Yeon | Iijima Takashi | Moriyoshi Chikako | Kuroiwa Yoshihiro
Journal Journal of Applied Physics Volume 108 Issue 9 pp. 094114-1 - 094114-5
Date of Issued
published_at 2010
Creator Wada Satoshi | Shimizu Shigehito | Pulpan Petr | Kumada Nobuhiro | Tanaka Daisuke | Furukawa Masahito | Moriyoshi Chikako | Kuroiwa Yoshihiro
Journal Journal of the Ceramic Society of Japan Volume 118 Issue 1380 pp. 691 - 695
Date of Issued
published_at 2010-08-01
Creator Wada Satoshi | Yamato Keisuke | Pulpan Petr | Kumada Nobuhiro | Lee Bong-Yeon | Iijima Takashi | Moriyoshi Chikako | Kuroiwa Yoshihiro
Journal Journal of the Ceramic Society of Japan Volume 118 Issue 1380 pp. 683 - 687
Date of Issued
published_at 2010-08-01
Creator Moriyoshi Chikako | Magome Eisuke | Itoh Kaduyuki
Journal Ferroelectrics Volume 337 pp. 85 - 93
Date of Issued
published_at 2006-08-01