Yamada Hiroyuki


Creator Ogawa Mitsuhiro | Yamada Hiroyuki | Sasaki Ryuhei
Journal 広島大学大学院人間社会科学研究科紀要. 教育学研究 Issue 2 pp. 167 - 174
Date of Issued
published_at 2021-12-23
Creator Yamada Hiroyuki
Journal 広島大学大学院人間社会科学研究科紀要. 教育学研究 Issue 2 pp. 159 - 166
Date of Issued
published_at 2021-12-23
Creator YAMADA Hiroyuki | YAMAGUCHI Teruomi | Ishida Masaharu
Journal 広島大学文書館紀要 Issue 22 pp. 82 - 92
Date of Issued
published_at 2021-03-31
Creator Sakakoshi Masaki | Santoki Makiko | Maruyama Yasushi | Yamada Hiroyuki
Journal 教育科学 Issue 32 pp. 65 - 100
Date of Issued
published_at 2020-03-01
Creator Kouno Kazukiyo | Koga Kazuhiro | Yamada Hiroyuki | Suzuki Rie
Journal 教育科学 Issue 31 pp. 89 - 113
Date of Issued
published_at 2018-02-20
Creator Yui Yoshimichi | Fukazawa Seiji | Yamada Hiroyuki | Mine Kazunami | Tomikawa Ko | Shimazu Reiko
Journal 広島大学大学院教育学研究科共同研究プロジェクト報告書 Volume 15 pp. 107 - 116
Date of Issued
published_at 2017-03-24
Creator Kusahara Kazuhiro | Matsumiya Nagako | Kinoshita Hiroyoshi | Miyoshi Miori | Kageyama Kazuya | Tanahashi Kenji | Mase Shigeo | Kanesige Noboru | Iwata Shotaro | Yoshida Nariakira | Morita Aiko | Suzuki Akiko | Kusahara Kazuhiro | Okada Ryosuke | Matsuura Takuya | Imakawa Shinji | Murakami Kaori | Matubara Kiminori | Takata Hiroshi | Gonda Azusa | Yamasaki Takahito | Asakura Atsushi | Itou Keiko | Kihara Seiichiro | Gondou Atuko | Nanba Hirotaka | Nakamura Kazuyo | Nagata Tadamichi | Matsuura Taketo | Inoue Wataru | Yamauchi Noritsugu | Yanase Yosuke | Maruyama Yasushi | Watanabe Kenzi | Yui Yoshimichi | Fukazawa Seiji | Yamada Hiroyuki | Tomikawa Ko | Mine Kazunami | Shimazu Reiko
Journal 広島大学大学院教育学研究科共同研究プロジェクト報告書 Volume 14 pp. 11 - 17
Date of Issued
published_at 2016-03-25
Creator Otsuka Yutaka | Nakaya Ayami | Suzuki Rie | Yamada Hiroyuki
Journal 教育科学 Issue 30 pp. 65 - 100
Date of Issued
published_at 2015-02-20
Creator Yamada Hiroyuki
Journal 広島大学大学院教育学研究科紀要. 第三部, 教育人間科学関連領域 Issue 58 pp. 27 - 35
Date of Issued
published_at 2009-12-25