Sugiyama Kazuhiko


Creator Morishige Mizuki | Takeda Masaaki | Yamaguchi Satoshi | Sugiyama Kazuhiko | Kurisu Kaoru
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 66 Issue 1 pp. 1 - 5
Date of Issued
published_at 2017-03
Creator Ochiai Junichiro | Yamaguchi Satoshi | Takeda Masaaki | Adhikari Rupendra Bahadur | Kolakshyapati Manish | Karlowee Vega | Sugiyama Kazuhiko | Kurisu Kaoru
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 65 Issue 1 pp. 9 - 12
Date of Issued
published_at 2016-03
Creator Mikami Takashi | Kurisu Kaoru | Kawamoto Keiichi | Kiya Katsuzo | Mukada Kazutoshi | Hotta Takuhiro | Ogasawara Hidenori | Sugiyama Kazuhiko | Uozumi Tohru
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 40 Issue 1 pp. 41 - 45
Date of Issued
published_at 1991-03
Creator Ohba Shinji | Kurisu Kaoru | Arita Kazunori | Sugiyama Kazuhiko | Inoue Tatsushi | Satoh Hitoshi | Hibino Seiichiro
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 50 Issue 3 pp. 75 - 77
Date of Issued
published_at 2001-09
Creator Miyamura Sayuru | Yamaguchi Satoshi | Tominaga Atsushi | Kinoshita Yasuyuki | Takeda Masaaki | Usui Satoshi | Morishige Mizuki | Sugiyama Kazuhiko | Kurisu Kaoru
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 63 Issue 4 pp. 39 - 42
Date of Issued
published_at 2014-12
Creator Sakoguchi Tetsuhiko | Hama Seiji | Tominaga Atsushi | Kinoshita Yasuyuki | Sugiyama Kazuhiko | Arita Kazunori | Kurisu Kaoru
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 61 Issue 1 pp. 1 - 6
Date of Issued
published_at 2012-03
Creator Nishimoto Takeshi | Iida Koji | Kagawa Kota | Watanabe Yosuke | Kiura Yoshihiro | Hashizume Akira | Sugiyama Kazuhiko | Kurisu Kaoru
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 60 Issue 2 pp. 45 - 49
Date of Issued
published_at 2011-06
Creator Nabika Shinya | Kiya Katsuzo | Satoh Hideki | Mizoue Tatsuya | Kondo Hiroshi | Katagiri Masaya | Nishisaka Takashi | Sugiyama Kazuhiko | Kurisu Kaoru
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 59 Issue 4 pp. 65 - 70
Date of Issued
published_at 2010-12
Creator Shrestha Prabin | Sakamoto Shigeyuki | Ohba Shinji | Shibukawa Masaaki | Kiura Yoshihiro | Okazaki Takahito | Takeda Masaaki | Sugiyama Kazuhiko | Kurisu Kaoru
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 57 Issue 1 pp. 47 - 51
Date of Issued
published_at 2008-03
Creator Sakamoto Shigeyuki | Ohba Shinji | Shibukawa Masaaki | Kiura Yoshihiro | Okazaki Takahito | Eguchi Kuniki | Sugiyama Kazuhiko | Kurisu Kaoru
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 56 Issue 3・4 pp. 29 - 32
Date of Issued
published_at 2007-12
Creator Watanabe Yosuke | Yamasaki Fumiyuki | Kajiwara Yoshinori | Saitou Taiichi | Nishimoto Takeshi | Bartholomeusz Chandra | Ueno Naoto T | Sugiyama Kazuhiko | Kurisu Kaoru
Journal Journal of Neuro-Oncology Volume 100 Issue 3 pp. 449 - 457
Date of Issued
published_at 2010-12
Creator Yamasaki Fumiyuki | Sugiyama Kazuhiko | Ohtaki Megu | Takeshima Yukio | Abe Nobukazu | Akiyama Yuuji | Takaba Junko | Vishwa Jeet Amatya | Saitou Taiichi | Kajiwara Yoshinori | Hanaya Ryosuke | Kurisu Kaoru
Journal European Journal of Radiology Volume 73 Issue 3 pp. 532 - 537
Date of Issued
published_at 2010-03
Creator Doskaliyev Aidos | Yamasaki Fumiyuki | Kenjo Masahiro | Shrestha Prabin | Saito Taiichi | Hanaya Ryosuke | Sugiyama Kazuhiko | Kurisu Kaoru
Journal Journal of Neuro-Oncology Volume 88 Issue 3 pp. 299 - 303
Date of Issued
published_at 2008-07
Creator Arita Kazunori | Kurisu Kaoru | Tominaga Atsushi | Sugiyama Kazuhiko | Eguchi Kuniki | Hama Seiji | Yoshioka Hiroyuki | Yamasaki Fumiyuki | Kanou Yukari
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 53 Issue 2 pp. 23 - 27
Date of Issued
published_at 2004-06