Chosa Keigo


Creator Mitani Hidenori | Baba Yasutaka | Higaki Toru | Chosa Keigo | Awai Kazuo
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 68 Issue 2-3 pp. 43 - 47
Date of Issued
published_at 2019-09
Creator Bayasgalan Enkhjargal | Higaki Toru | Fukumoto Wataru | Nakamura Yuko | Chosa Keigo | Tatsugami Fuminari | Awai Kazuo
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 67 Issue 3 pp. 63 - 69
Date of Issued
published_at 2018-09