Sano Mariko


Creator Sano-Fujita Mariko
Journal 民族社会研究 Issue 9 pp. 3 - 17
Date of Issued
published_at 2018-03-01
Creator Sakamoto Akiko | Yamamoto Mikio | Yamasaki Eri | Ookouge Sayuri | Sano-Fujita Mariko | Yoshihara Masaharu
Journal 総合保健科学 Volume 34 pp. 59 - 66
Date of Issued
published_at 2018-03-01
Creator Yamamoto Mikio | Sakamoto Akiko | Yamasaki Eri | Ookouge Sayuri | Sano-Fujita Mariko | Yoshihara Masaharu
Journal 総合保健科学 Volume 34 pp. 49 - 57
Date of Issued
published_at 2018-03-01
Creator Yoshihara Masaharu | Yamamoto Mikio | Okamoto Yuri | Isobe Noriko | Miyake Yoshie | Hiyama Toru | Huang Zhengguo | Sakamoto Akiko | Sano-Fujita Mariko
Journal 総合保健科学 Volume 34 pp. 29 - 40
Date of Issued
published_at 2018-03-01
Creator Sakamoto Akiko | Yamamoto Mikio | Yamasaki Eri | Ookouge Sayuri | Sano-Fujita Mariko | Yoshihara Masaharu
Journal 総合保健科学 Volume 33 pp. 71 - 76
Date of Issued
published_at 2017-03-01
Creator Yamamoto Mikio | Sakamoto Akiko | Sano-Fujita Mariko | Yoshihara Masaharu
Journal 総合保健科学 Volume 33 pp. 61 - 69
Date of Issued
published_at 2017-03-01
Creator Yoshihara Masaharu | Yamamoto Mikio | Sano-Fujita Mariko | Okamoto Yuri | Hiyama Toru | Uchino Teiji | Miyake Yoshie | Nagasawa Ichie | Huang Zhengguo
Journal 総合保健科学 Volume 33 pp. 51 - 59
Date of Issued
published_at 2017-03-01
Creator Okada Nahoko | Yamamoto Mikio | Yamasaki Eri | Itoi Maho | Sano-Fujita Mariko | Yoshihara Masaharu
Journal 総合保健科学 Volume 32 pp. 47 - 55
Date of Issued
published_at 2016-03-01
Creator Sakamoto Akiko | Yamamoto Mikio | Yamasaki Eri | Itoi Maho | Shigetomi Noriko | Sano-Fujita Mariko | Yoshihara Masaharu
Journal 総合保健科学 Volume 32 pp. 41 - 45
Date of Issued
published_at 2016-03-01
Creator Yamamoto Mikio | Okada Nahoko | Sakamoto Akiko | Yamasaki Eri | Sano-Fujita Mariko | Yoshihara Masaharu
Journal 総合保健科学 Volume 32 pp. 31 - 40
Date of Issued
published_at 2016-03-01
Creator Yoshihara Masaharu | Okamoto Yuri | Uchino Teiji | Hiyama Toru | Miyake Yoshie | Isobe Noriko | Huang Zhengguo | Nagasawa Ichie | Kojima Nanae | Sugihara Miyuki | Yashiki Hisako | Ishihara Reiko | Shiono Rie | Yamamoto Mikio | Sano-Fujita Mariko
Journal 総合保健科学 Volume 32 pp. 25 - 29
Date of Issued
published_at 2016-03-01
Creator Yamamoto Yoko | Yamamoto Mikio | Sano-Fujita Mariko
Journal 総合保健科学 Volume 31 pp. 71 - 78
Date of Issued
published_at 2015-03-01
Creator Okada Nahoko | Yamamoto Mikio | Yamasaki Eri | Yamamoto Yoko | Itoi Maho | Sano-Fujita Mariko | Yoshihara Masaharu
Journal 総合保健科学 Volume 31 pp. 61 - 70
Date of Issued
published_at 2015-03-01
Creator Yamamoto Mikio | Okada Nahoko | Yamasaki Eri | Yamamoto Yoko | Itoi Maho | Sakamoto Akiko | Nakano Satoko | Sano-Fujita Mariko | Yoshihara Masaharu
Journal 総合保健科学 Volume 31 pp. 49 - 59
Date of Issued
published_at 2015-03-01
Creator Okada Nahoko | Yamamoto Mikio | Yamasaki Eri | Yamamoto Yoko | Itoi Maho | Sano-Fujita Mariko | Yoshihara Masaharu
Journal 総合保健科学 Volume 30 pp. 83 - 91
Date of Issued
published_at 2014-03-01
Creator Yamamoto Mikio | Okada Nahoko | Yamasaki Eri | Yamamoto Yoko | Nakano Satoko | Sano-Fujita Mariko | Yoshihara Masaharu
Journal 総合保健科学 Volume 30 pp. 75 - 82
Date of Issued
published_at 2014-03-01
Creator Yamamoto Mikio | Okada Nahoko | Sano-Fujita Mariko | Yoshihara Masaharu
Journal 総合保健科学 Volume 29 pp. 79 - 86
Date of Issued
published_at 2013-03-01
Creator Okada Nahoko | Yamamoto Mikio | Sano-Fujita Mariko | Yoshihara Masaharu
Journal 総合保健科学 Volume 29 pp. 71 - 77
Date of Issued
published_at 2013-03-01
Creator Yamamoto Yoko | Yamamoto Mikio | Sano-Fujita Mariko
Journal 総合保健科学 Volume 29 pp. 63 - 70
Date of Issued
published_at 2013-03-01
Creator Okada Nahoko | Yamamoto Mikio | Sano-Fujita Mariko | Yoshihara Masaharu
Journal 総合保健科学 Volume 28 pp. 71 - 79
Date of Issued
published_at 2012-03-31
Creator Yamamoto Mikio | Okada Nahoko | Sano-Fujita Mariko | Yoshihara Masaharu
Journal 総合保健科学 Volume 28 pp. 61 - 69
Date of Issued
published_at 2012-03-31
Creator Yamamoto Mikio | Okada Nahoko | Sano-Fujita Mariko | Yoshihara Masaharu
Journal 総合保健科学 Volume 27 pp. 81 - 89
Date of Issued
published_at 2011-03-31
Creator Fujita Mariko
Journal 広島大学総合科学部紀要. I, 地域文化研究 Volume 21 pp. 139 - 169
Date of Issued
published_at 1995-12-28