Kobayashi Toshio


Creator 広島大学保健学出版会 | 清水 一 | 稲水 惇 | Kakehashi Masayuki | Okamura Hitoshi | Kobayashi Toshio | Urabe Yukio | Moriyama Michiko
Journal 広島大学保健学ジャーナル Volume 15 pp. 10 - 17
Date of Issued
published_at 2018-03-31
Creator Chen Huifang | Miyakoshi Yukiko | Nakatani Hisae | Fujii Tomie | Rahman Md Moshiur | Kobayashi Toshio
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 66 Issue 3 pp. 61 - 69
Date of Issued
published_at 2017-09
Creator Furuyashiki Akemi | Teraoka Sachiko | Fujii Tomie | Ishizaki Fumiko | Yabase Kohsuke | Okuyama Mayumi | Yamane Toyoko | Shimizu Masahiro | Ri Zeiei | Kobayashi Toshio
Journal 広島大学保健学ジャーナル Volume 13 Issue 1・2 pp. 1 - 12
Date of Issued
published_at 2016-03-31
Creator Ando Yukako | Kataoka Tsuyoshi | Okamura Hitoshi | Tanaka Katsutoshi | Kobayashi Toshio
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 62 Issue 4 pp. 69 - 76
Date of Issued
published_at 2013-12
Creator Fujii Tomie | Miyakoshi Yukiko | Takase Miyuki | Noso Maki | Shingu Miho | Kobayashi Toshio
Journal 広島大学保健学ジャーナル Volume 11 Issue 2 pp. 71 - 77
Date of Issued
published_at 2013-10-31
Creator Chikamura Chiho | Iida Tadayuki | Ishizaki Fumiko | Aoi Satomi | Kobayashi Toshio | Kataoka Tsuyoshi
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 57 Issue 3・4 pp. 93 - 98
Date of Issued
published_at 2008-12
Creator Sato Kanae | Noguchi Shiori | Saito Mika | Yamauchi Taro | Kobayashi Toshio
Journal 広島大学保健学ジャーナル Volume 10 Issue 2 pp. 72 - 80
Date of Issued
published_at 2012-08-31
Creator Harada Koji | Moriyama Michiko | Kobayashi Toshio
Journal 広島大学保健学ジャーナル Volume 10 Issue 2 pp. 55 - 61
Date of Issued
published_at 2012-08-31
Creator Tsutsumi Masae | Kobayashi Toshio | Wakui Tadaaki | Tanaka Makiko
Journal 広島大学保健学ジャーナル Volume 9 Issue 2 pp. 38 - 44
Date of Issued
published_at 2011-03-31
Creator Tanaka Nami | Kobayashi Toshio
Journal 広島大学保健学ジャーナル Volume 10 Issue 1 pp. 26 - 34
Date of Issued
published_at 2011-12-31
Creator Lu Hongyan | Ono Mitsu | Kobayashi Toshio
Journal 広島大学保健学ジャーナル Volume 9 Issue 1 pp. 15 - 22
Date of Issued
published_at 2010-01-31
Creator Ando Yukako | Kataoka Tsuyoshi | Kobayashi Toshio | Okamura Hitoshi | Tanaka Katsutoshi
Journal 広島大学保健学ジャーナル Volume 8 Issue 1・2 pp. 1 - 6
Date of Issued
published_at 2009-12-10
Creator Tomokawa Sachi | Kasai Tatsuya | Kobayashi Toshio
Journal 国際協力研究誌 Volume 12 Issue 1 pp. 111 - 125
Date of Issued
published_at 2005-10-31
Creator Tomokawa Sachi | Kobayashi Toshio | Anida Kingsada | Kaneda Eiko | Moji Kazuhiko | Bangoon Nisaygnang | Tiengkham Pongvongsa | Boungnong Boupha
Journal 広島大学保健学ジャーナル Volume 7 Issue 2 pp. 51 - 58
Date of Issued
published_at 2008-12-31
Creator Sakurai Reiko | Kato Sayaka | Kusama Tomoko | Kobayashi Toshio
Journal 広島大学保健学ジャーナル Volume 7 Issue 1 pp. 23 - 29
Date of Issued
published_at 2007-12-15
Creator Chikamura Chiho | Kobayashi Toshio | Ishizaki Fumiko | Aoi Satomi | Iida Tadayuki | Yamagishi Manaho | Kataoka Tsuyoshi
Journal 広島大学保健学ジャーナル Volume 7 Issue 1 pp. 15 - 22
Date of Issued
published_at 2007-12-15
Creator Tsutsumi Masae | Kobayashi Toshio | Kageyama Takayuki | Wakui Tadaaki | Sumikawa Keiko | Tanaka Makiko
Journal 広島大学保健学ジャーナル Volume 6 Issue 1 pp. 25 - 31
Date of Issued
published_at 2006-12-28
Creator 友川 幸 | Kobayashi Toshio | Boungnong Boupha
Journal 国際協力研究誌 Volume 12 Issue 2 pp. 87 - 101
Date of Issued
published_at 2006-03-31
Creator Ariyoshi Hiromi | Ogasawara Masashi | Kobayashi Toshio
Journal 広島大学保健学ジャーナル Volume 4 Issue 2 pp. 74 - 81
Date of Issued
published_at 2005-03-31