Tomozawa Kazuo Chen Lin Furuya Tatsuro Nury Iftakhar