Creator Tamaki Toru | Amano Toshiyuki | Kaneda Kazufumi
Journal
Date of Issued
Creator Yamamoto Masayoshi | Honda Kouya | Takatsuji Toshihiro | Sakaguchi Aya | Endo Satoru | Kawano Noriyuki | Hoshi Masaharu
Journal 広島平和科学 Volume 40 pp. 17 - 32
Date of Issued
published_at 2019-03
Creator Okada Ryoki | Kawanishi Kodai | Katagiri Kiyofumi | Inumaru Kei
Journal Ceramics International Volume 45 Issue 7 pp. 9325 - 9329
Date of Issued
published_at 2019-05
Creator Horiguchi Banri | Nakaya Toshimi | Ueda Masafumi | Sugikawa Kouta | Mizuta Tsutomu | Haino Takeharu | Kawata Naomi | Ikeda Atsushi
Journal European Journal of Organic Chemistry Volume 2018 Issue 18 pp. 2138 - 2143
Date of Issued
published_at 2018-05-15
Creator Rehiara Adelhard Beni
Journal
Date of Issued
Creator Kinoshita Takuya
Journal
Date of Issued
Creator Fujita Toru
Journal
Date of Issued
Creator Honda Takumi
Journal
Date of Issued
Creator Araki Hideo | Sugano Shunsuke | Minami Koichi | Tamai Hiroyuki | Kabayama Kenji
Journal
Date of Issued
Creator Antoku Daiki | Satake Shuhei | Mae Tomoya | Sugikawa Kouta | Funabashi Hisakage | Kuroda Akio | Ikeda Atsushi
Journal Chemistry - A European Journal Volume 24 Issue 29 pp. 7335 - 7339
Date of Issued
published_at 2018-05-23
Creator Yoshida Hideto | Yorizane Masahiro
Journal 石油学会誌 Volume 26 Issue 1 pp. 78 - 81
Date of Issued
published_at 1983-01-01
Creator Murata Atsuo | Uchida Yohei | Moriwaka Makoto
Journal 5th International Workshop on Computational Intelligence & Applications Proceedings : IWCIA 2009 pp. 320 - 325
Date of Issued
published_at 2009-11
Creator Umayahara Yasutaka
Journal
Date of Issued
Creator Pratama Aditya Tirta
Journal
Date of Issued
Creator Tamaki Toru | Amano Toshiyuki | Kaneda Kazufumi
Journal MIRU 2008 画像の認識・理解シンポジウムダイジェスト pp. 507 -
Date of Issued
published_at 2008-07
Creator Tamaki Toru | Amano Toshiyuki
Journal MIRU 2008 画像の認識・理解シンポジウムダイジェスト pp. 501 -
Date of Issued
published_at 2008-07
Creator Tanaka Hideya | Kuriki Hitoshi | Kubo Teruhiko | Osaka Itaru | Yoshida Hiroto
Journal Chemical Communications Volume 55 Issue 46 pp. 6503 - 6506
Date of Issued
published_at 2019-06-11
Creator Takimiya Kazuo
Journal
Date of Issued
Creator Hasuike Takashi | Ishii Hiroaki
Journal Fourth International Workshop on Computational Intelligence & Applications Proceedings : IWCIA 2008 pp. 65 - 70
Date of Issued
published_at 2008-12
Creator Furui Akira | Eto Shintaro | Nakagaki Kosuke | Shimada Kyohei | Nakamura Go | Masuda Akito | Chin Takaaki | Tsuji Toshio
Journal Science Robotics Volume 4 Issue 31 pp. eaaw6339 -
Date of Issued
published_at 2019-06-26
Creator Hiraga Motoaki
Journal
Date of Issued
Creator Shimokawa Ryo | Ueda Masafumi | Sugikawa Kouta | Ikeda Atsushi
Journal Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology Volume 185 pp. 235 - 240
Date of Issued
published_at 2018-08
Creator Tamaki Toru | Yamamura Tsuyoshi | Ohnishi Noboru
Journal IEICE Transactions on Information and Systems Volume E84-D Issue 8 pp. 990 - 998
Date of Issued
published_at 2001-08
Creator Nishizaki Ichiro | Katagiri Hideki | Hayashida Tomohiro
Journal Central European Journal of Operations Research Volume 18 Issue 3 pp. 383 - 396
Date of Issued
published_at 2010-09
Creator Morita Kenichi
Journal The Transactions of the IEICE Volume E73 Issue 6 pp. 978 - 984
Date of Issued
published_at 1990-06-25
Creator Morita Kenichi | Shirasaki Akihiko | Yoshifumi Gono
Journal The Transactions of the IEICE Volume E72 Issue 3 pp. 223 - 228
Date of Issued
published_at 1989-03-25
Creator Morita Kenichi | Ueno Satoshi
Journal IEICE Transactions on Information and Systems Volume E75-D Issue 1 pp. 141 - 147
Date of Issued
published_at 1992-01-25
Creator Yoshida Hiroto
Journal The Chemical Record Volume 16 Issue 1 pp. 419 - 434
Date of Issued
published_at 2016-01-20
Creator Yoshida Hiroto | Takemoto Yuki | Kamio Shintaro | Osaka Itaru | Takaki Ken
Journal Organic Chemistry Frontiers Volume 4 Issue 7 pp. 1215 - 1219
Date of Issued
published_at 2017-04-10
Creator Matsubara Hiroki | Hirano Hiroki | Hirano Harutoyo | Soh Zu | Nakamura Ryuji | Saeki Noboru | Kawamoto Masashi | Yoshizumi Masao | Yoshino Atsuo | Sasaoka Takafumi | Yamawaki Shigeto | Tsuji Toshio
Journal Scientific Reports Volume 8 pp. 3091 -
Date of Issued
published_at 2018-02-15
Creator Hirano Harutoyo | Takama Renjo | Matsumoto Ryo | Tanaka Hiroshi | Hirano Hiroki | Soh Zu | Ukawa Teiji | Takayanagi Tsuneo | Morimoto Haruka | Nakamura Ryuji | Saeki Noboru | Hashimoto Haruki | Matsui Shogo | Kishimoto Shinji | Oda Nozomu | Kajikawa Masato | Maruhashi Tatsuya | Kawamoto Masashi | Yoshizumi Masao | Higashi Yukihito | Tsuji Toshio
Journal Scientific Reports Volume 8 pp. 9263 -
Date of Issued
published_at 2018-06-18
Creator Tanaka Hiroshi | Mito Akihisa | Hirano Harutoyo | Soh Zu | Nakamura Ryuji | Saeki Noboru | Kawamoto Masashi | Higashi Yukihito | Yoshizumi Masao | Tsuji Toshio
Journal Scientific Reports Volume 9 pp. 2609 -
Date of Issued
published_at 2019-02-22
Creator Shibanoki Taro | Nakamura Go | Chin Takaaki | Tsuji Toshio
Journal Journal of Robotics, Networking and Artificial Life Volume 4 Issue 1 pp. 87 - 90
Date of Issued
published_at 2017-05
Creator Umayahara Yasutaka | Soh Zu | Sekikawa Kiyokazu | Kawae Toshihiro | Otsuka Akira | Tsuji Toshio
Journal Sensors Volume 18 Issue 11 pp. 3810 -
Date of Issued
published_at 2018-11-07
Creator Yoshida H. | Hayashi Y. | Ito Y. | Takaki K.
Journal Chemical Communications Volume 51 pp. 9440 - 9442
Date of Issued
published_at 2015-04-14
Creator Ibaraki Soichi | Yoshida Ibuki | Asano Tetsushi
Journal Precision Engineering Volume 55 pp. 22 - 32
Date of Issued
published_at 2019-01
Creator Suzuki Sho
Journal
Date of Issued