Creator ENOMOTO Hiroyoshi | HAYASHI Yusuke | HIRASHIMA Tsukasa
Journal 教育システム情報学会誌 Volume 37 Issue 3 pp. 206 - 211
Date of Issued
published_at 2020-07-01
Creator Muh. Nur Khoiru Wihadi | Hayashi Akio | Ozeki Tomoji | Ichihashi Katsuya | Ota Hiromi | Fujibayashi Masaru | Nishihara Sadafumi | Inoue Katsuya | Tsunoji Nao | Sano Tsuneji | Sadakane Masahiro
Journal Bulletin of the Chemical Society of Japan Volume 93 Issue 3 pp. 461 - 466
Date of Issued
published_at 2020-01-11
Creator HIRASHIMA Tsukasa | HAYASHI Yusuke
Journal 教育システム情報学会中国支部研究発表会講演論文集 Volume 19 Issue 1 pp. 54 - 61
Date of Issued
published_at 2019-10-26
Creator Furui Akira | Eto Shintaro | Nakagaki Kosuke | Shimada Kyohei | Nakamura Go | Masuda Akito | Chin Takaaki | Tsuji Toshio
Journal Science Robotics Volume 4 Issue 31 pp. eaaw6339 -
Date of Issued
published_at 2019-06-26
Creator Tanaka Hideya | Kuriki Hitoshi | Kubo Teruhiko | Osaka Itaru | Yoshida Hiroto
Journal Chemical Communications Volume 55 Issue 46 pp. 6503 - 6506
Date of Issued
published_at 2019-06-11
Creator Okada Ryoki | Kawanishi Kodai | Katagiri Kiyofumi | Inumaru Kei
Journal Ceramics International Volume 45 Issue 7 pp. 9325 - 9329
Date of Issued
published_at 2019-05
Creator Ozaki Noriatsu | Yamauchi Takahiro | Kindaichi Tomonori | Ohashi Akiyoshi
Journal Water Science & Technology Volume 79 Issue 7 pp. 1426 - 1436
Date of Issued
published_at 2019-04-22
Creator Hattori Futoshi | Yatsuhashi Yuka | Kawamura Yuta | Sendai Shoichiro | Hikita Atsushi
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 46 pp. 1 - 10
Date of Issued
published_at 2019-03-31
Creator Hattori Futoshi | 八橋 有加 | 川村 悠太 | Sendai Shouichirou | Hikita Atsushi
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 46 pp. 136 - 144
Date of Issued
published_at 2019-03-31
Creator Okada Ryoki | Katagiri Kiyofumi | Masubuchi Yuji | Inumaru Kei
Journal European Journal of Inorganic Chemistry Volume 2019 Issue 9 pp. 1257 - 1264
Date of Issued
published_at 2019-03-07
Creator Yamamoto Masayoshi | Honda Kouya | Takatsuji Toshihiro | Sakaguchi Aya | Endo Satoru | Kawano Noriyuki | Hoshi Masaharu
Journal 広島平和科学 Volume 40 pp. 17 - 32
Date of Issued
published_at 2019-03
Creator Tanaka Hiroshi | Mito Akihisa | Hirano Harutoyo | Soh Zu | Nakamura Ryuji | Saeki Noboru | Kawamoto Masashi | Higashi Yukihito | Yoshizumi Masao | Tsuji Toshio
Journal Scientific Reports Volume 9 pp. 2609 -
Date of Issued
published_at 2019-02-22
Creator Ibaraki Soichi | Inui Hiroki | Hong Cefu | Nishikawa Shizuo | Shimoike Masahiro
Journal Precision Engineering Volume 55 pp. 42 - 47
Date of Issued
published_at 2019-01
Creator Ibaraki Soichi | Yoshida Ibuki | Asano Tetsushi
Journal Precision Engineering Volume 55 pp. 22 - 32
Date of Issued
published_at 2019-01
Creator Soh Zu | Sakamoto Kazuma | Suzuki Michiyo | Iino Yuichi | Tsuji Toshio
Journal Scientific Reports Volume 8 pp. 17190 -
Date of Issued
published_at 2018-11-21
Creator Umayahara Yasutaka | Soh Zu | Sekikawa Kiyokazu | Kawae Toshihiro | Otsuka Akira | Tsuji Toshio
Journal Sensors Volume 18 Issue 11 pp. 3810 -
Date of Issued
published_at 2018-11-07
Creator Katagiri Kiyofumi | Hayashi Yuki | Yoshiyuki Risa | Inumaru Kei | Uchiyama Tomoki | Nagata Noriyuki | Uchimoto Yoshiharu | Miyoshi Akinobu | Maeda Kazuhiko
Journal Inorganic Chemistry Volume 57 Issue 21 pp. 13953 - 13962
Date of Issued
published_at 2018-11-05
Creator Sukhdorj Elbegzaya | Nakamura Ryuji | Saeki Noboru | Yanabe Kensuke | Hirano Hiroki | Hirano Harutoyo | Yoshizumi Masao | Tsuji Toshio | Kawamoto Masashi
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 67 Issue 3 pp. 55 - 61
Date of Issued
published_at 2018-09
Creator Shibanoki Taro | Watanabe Masaki | Nakamura Go | Chin Takaaki | Tsuji Toshio
Journal Journal of Robotics, Networking and Artificial Life Volume 5 Issue 2 pp. 135 - 138
Date of Issued
published_at 2018-09
Creator Shimokawa Ryo | Ueda Masafumi | Sugikawa Kouta | Ikeda Atsushi
Journal Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology Volume 185 pp. 235 - 240
Date of Issued
published_at 2018-08
Creator Balgis Ratna | Murata Hiroyuki | Ogi Takasi | Kobayashi Makoto | Bao Li
Journal ACS Omega Volume 3 Issue 7 pp. 8271 - 8277
Date of Issued
published_at 2018-07-25
Creator Pailai Jaruwat | Wunnasri Warunya | Hayashi Yusuke | Hirashima Tsukasa
Journal Lecture Notes in Computer Science Volume 10947 pp. 395 - 408
Date of Issued
published_at 2018-06-20
Creator Wunnasri Warunya | Pailai Jaruwat | Hayashi Yusuke | Hirashima Tsukasa
Journal Lecture Notes in Computer Science Volume 10947 pp. 599 - 612
Date of Issued
published_at 2018-06-20
Creator Hirano Harutoyo | Takama Renjo | Matsumoto Ryo | Tanaka Hiroshi | Hirano Hiroki | Soh Zu | Ukawa Teiji | Takayanagi Tsuneo | Morimoto Haruka | Nakamura Ryuji | Saeki Noboru | Hashimoto Haruki | Matsui Shogo | Kishimoto Shinji | Oda Nozomu | Kajikawa Masato | Maruhashi Tatsuya | Kawamoto Masashi | Yoshizumi Masao | Higashi Yukihito | Tsuji Toshio
Journal Scientific Reports Volume 8 pp. 9263 -
Date of Issued
published_at 2018-06-18
Creator Notsu Shota | Sugikawa Kouta | Ikeda Atsushi
Journal ChemistrySelect Volume 3 Issue 21 pp. 5900 - 5904
Date of Issued
published_at 2018-06-07
Creator Iwai Kengo | Goda Masaharu | Hayashi Yusuke | Hirashima Tsukasa
Journal 電子情報通信学会論文誌 D Volume J101-D Issue 6 pp. 843 - 853
Date of Issued
published_at 2018-06-01
Creator Honda Toshio | Yamanaka Akira | Maeda Keisuke | Hayashi Yusuke | Hirashima Tsukasa
Journal 電子情報通信学会論文誌 D Volume J101-D Issue 6 pp. 921 - 931
Date of Issued
published_at 2018-06-01
Creator Kurokawa Kai | Tomoto Takahito | Horiguchi Tomoya | Hirashima Tsukasa
Journal 電子情報通信学会論文誌 D Volume J101-D Issue 6 pp. 864 - 873
Date of Issued
published_at 2018-06-01
Creator Antoku Daiki | Satake Shuhei | Mae Tomoya | Sugikawa Kouta | Funabashi Hisakage | Kuroda Akio | Ikeda Atsushi
Journal Chemistry - A European Journal Volume 24 Issue 29 pp. 7335 - 7339
Date of Issued
published_at 2018-05-23
Creator Horiguchi Banri | Nakaya Toshimi | Ueda Masafumi | Sugikawa Kouta | Mizuta Tsutomu | Haino Takeharu | Kawata Naomi | Ikeda Atsushi
Journal European Journal of Organic Chemistry Volume 2018 Issue 18 pp. 2138 - 2143
Date of Issued
published_at 2018-05-15
Creator Arif Aditya F. | Taniguchi Shuto | Izawa Takafumi | Kamikubo Kazuki | Iwasaki Hideharu | Ogi Takasi
Journal ACS Omega Volume 3 Issue 4 pp. 4063 - 4069
Date of Issued
published_at 2018-04-11
Creator Tsuchiya Yuki | Nakaya Toshimi | Kakigi Tomoyuki | Sugikawa Kouta | Ikeda Atsushi
Journal RSC Advances Volume 8 Issue 22 pp. 11930 - 11934
Date of Issued
published_at 2018-03-27
Creator Ibaraki Soichi | Goto Shunsuke | Tsuboi Keisuke | Saito Naoto | Kojima Noriaki
Journal The International Journal of Advanced Manufacturing Technology Volume 96 pp. 4051 - 4062
Date of Issued
published_at 2018-03-17
Creator Yamamoto Masayoshi | Kawai Kenta | Tomita Jumpei | Mino Kenta | Sakaguchi Aya | Ohtsuka Yoshihito | Imanaka Tetsuji | Endo Satoru | Kawano Noriyuki | Hoshi Masaharu | Apsalikov Kazbek | Muldagaliyev Talgat | Gusev Boris
Journal IPSHU研究報告シリーズ Issue 55
Date of Issued
published_at 2018-03
Creator Ohnishi Yoshinori | Shimasaki Kohei | Raut Sushil
Journal Journal of Urban and Regional Studies on Contemporary India Volume 4 Issue 2 pp. 69 - 77
Date of Issued
published_at 2018-03
Creator Hayashi Akio | Muh. Nur Khoiru Wihadi | Ota Hiromi | Xavier López | Ichihashi Katsuya | Nishihara Sadafumi | Inoue Katsuya | Tsunoji Nao | Sano Tsuneji | Sadakane Masahiro
Journal ACS Omega Volume 3 Issue 2 pp. 2363 - 2373
Date of Issued
published_at 2018-02-27
Creator Matsubara Hiroki | Hirano Hiroki | Hirano Harutoyo | Soh Zu | Nakamura Ryuji | Saeki Noboru | Kawamoto Masashi | Yoshizumi Masao | Yoshino Atsuo | Sasaoka Takafumi | Yamawaki Shigeto | Tsuji Toshio
Journal Scientific Reports Volume 8 pp. 3091 -
Date of Issued
published_at 2018-02-15
Creator Ibaraki Soichi | Yuasa Kohei | Saito Naoto | Kojima Noriaki
Journal IEEE/ASME Transactions on Mechatronics Volume 23 Issue 2 pp. 823 - 832
Date of Issued
published_at 2018-01-23
Creator Kawada Kazuo | Ohnishi Yoshihiro | Yamamoto Toru
Journal 広島大学大学院教育学研究科紀要. 第二部, 文化教育開発関連領域 Issue 66 pp. 25 - 32
Date of Issued
published_at 2017-12-22
Creator Ikeda Atsushi | Mae Tomoya | Sugikawa Kouta | Komaguchi Kenji | Konishi Toshifumi | Hirao Takehiro | Haino Takeharu
Journal ChemistrySelect Volume 2 Issue 34 pp. 11322 - 11327
Date of Issued
published_at 2017-12-01
Creator Mukaidani Naohisa | Soh Zu | Higashijima Shinichi | Tsuji Toshio
Journal Journal of Robotics, Networking and Artificial Life Volume 4 Issue 3 pp. 183 - 190
Date of Issued
published_at 2017-11
Creator Nakamura Go | Shibanoki Taro | Kurita Yuichi | Honda Yuichiro | Masuda Akito | Mizobe Futoshi | Chin Takaaki | Tsuji Toshio
Journal International Journal of Advanced Robotic Systems Volume 14 Issue 5 pp. 1 - 10
Date of Issued
published_at 2017-09-19
Creator Yoshida Hiroto | Seki Michinari | Kageyuki Ikuo | Osaka Itaru | Hatano Sayaka | Abe Manabu
Journal ACS Omega Volume 2 Issue 9 pp. 5911 - 5916
Date of Issued
published_at 2017-09-18
Creator Ibaraki Soichi | Tsuboi Keisuke
Journal IEEE/ASME Transactions on Mechatronics Volume 22 Issue 5 pp. 2342 - 2350
Date of Issued
published_at 2017-09-04
Creator Li Qing | Kartikowati Christina W. | Horie Shinji | Ogi Takasi | Iwaki Toru | Okuyama Kikuo
Journal Scientific Reports Volume 7 pp. 9894 -
Date of Issued
published_at 2017-08-30
Creator Takaki Ken | Hino Makoto | Ohno Akira | Komeyama Kimihiro | Yoshida Hiroto | Fukuoka Hiroshi
Journal Beilstein Journal of Organic Chemistry Volume 13 pp. 1816 - 1822
Date of Issued
published_at 2017-08-30
Creator Arif Aditya F | Balgis Ratna | Ogi Takasi | Iskandar Ferry | Kinoshita Akihiro | Nakamura Keitaro | Okuyama Kikuo
Journal Scientific Reports Volume 7 pp. 3646 -
Date of Issued
published_at 2017-06-16
Creator Ikeda Atsushi | Iizuka Tatsuya | Maekubo Naotake | Nobusawa Kazuyuki | Sugikawa Kouta | Koumoto Kazuya | Suzuki Toshio | Nagasaki Takeshi | Akiyama Motofusa
Journal Chemistry - An Asian Journal Volume 12 Issue 10 pp. 1069 - 1074
Date of Issued
published_at 2017-05-18
Creator Ikeda Atsushi | Satake Shuhei | Mae Tomoya | Ueda Masafumi | Sugikawa Kouta | Shigeto Hajime | Funabashi Hisakage | Kuroda Akio
Journal ACS Medicinal Chemistry Letters Volume 8 Issue 5 pp. 555 - 559
Date of Issued
published_at 2017-05-11
Creator Soh Zu | Suzuki Michiyo | Tsuji Toshio
Journal Journal of Robotics, Networking and Artificial Life Volume 4 Issue 1 pp. 32 - 40
Date of Issued
published_at 2017-05
Creator Kokubo Haruna | Shibanoki Taro | Chin Takaaki | Tsuji Toshio
Journal Journal of Robotics, Networking and Artificial Life Volume 4 Issue 1 pp. 45 - 48
Date of Issued
published_at 2017-05
Creator Shibanoki Taro | Nakamura Go | Chin Takaaki | Tsuji Toshio
Journal Journal of Robotics, Networking and Artificial Life Volume 4 Issue 1 pp. 87 - 90
Date of Issued
published_at 2017-05
Creator Nakamura Go | Shibanoki Taro | Honda Yuichiro | Masuda Akito | Mizobe Futoshi | Chin Takaaki | Tsuji Toshio
Journal Journal of Robotics, Networking and Artificial Life Volume 4 Issue 1 pp. 22 - 27
Date of Issued
published_at 2017-05
Creator Yoshida Hiroto | Kubo Teruhiko | Kuriki Hitoshi | Osaka Itaru | Takaki Ken | Ooyama Yousuke
Journal ChemistrySelect Volume 2 Issue 11 pp. 3212 - 3215
Date of Issued
published_at 2017-04-13
Creator Yoshida Hiroto | Takemoto Yuki | Kamio Shintaro | Osaka Itaru | Takaki Ken
Journal Organic Chemistry Frontiers Volume 4 Issue 7 pp. 1215 - 1219
Date of Issued
published_at 2017-04-10
Creator Okinishi Keiko | Yokota Hiroko | Hattori Futoshi | Sendai Shouichirou | Hikita Atsushi
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 45 pp. 43 - 51
Date of Issued
published_at 2017-03-31
Creator Yoshida Hiroto | Kimura Miki | Osaka Itaru | Takaki Ken
Journal Organometallics Volume 36 Issue 7 pp. 1345 - 1351
Date of Issued
published_at 2017-03-24
Creator Ikeda Atsushi | Mae Tomoya | Ueda Masafumi | Sugikawa Kouta | Shigeto Hajime | Funabashi Hisakage | Kuroda Akio | Akiyama Motofusa
Journal Chemical Communications Volume 53 Issue 20 pp. 2966 - 2969
Date of Issued
published_at 2017-03-07
Creator Ikeda Atsushi | Akiyama Motofusa | Sugikawa Kouta | Koumoto Kazuya | Kagoshima Yuta | Li Jiawei | Suzuki Toshio | Nagasaki Takeshi
Journal Organic and Biomolecular Chemistry Volume 15 Issue 9 pp. 1990 - 1997
Date of Issued
published_at 2017-03-01
Creator Shinohara Tomoya | Yamada Atsushi | Hayashi Yusuke | Hirashima Tsukasa
Journal 電子情報通信学会論文誌 D Volume J100-D Issue 3 pp. 447 - 450
Date of Issued
published_at 2017-03-01
Creator Tsuchiya Yuki | Sugikawa Kouta | Ueda Masafumi | Ikeda Atsushi
Journal Organic and Biomolecular Chemistry Volume 15 Issue 8 pp. 1786 - 1791
Date of Issued
published_at 2017-02-28
Creator Ueda Masafumi | Ashizawa Kengo | Sugikawa Kouta | Koumoto Kazuya | Nagasaki Takeshi | Ikeda Atsushi
Journal Organic and Biomolecular Chemistry Volume 15 Issue 7 pp. 1565 - 1569
Date of Issued
published_at 2017-02-21
Creator Mori Tomohiko | Hayashi Yusuke | Hirashima Tsukasa
Journal 電子情報通信学会論文誌 D Volume J100-D Issue 2 pp. 205 - 216
Date of Issued
published_at 2017-02-01
Creator Yamamoto Sho | Akao Yuki | Murotsu Mitsutaka | Maeda Kazushige | Hayashi Yusuke | Hirashima Tsukasa
Journal 電子情報通信学会論文誌 D Volume J100-D Issue 1 pp. 60 - 69
Date of Issued
published_at 2017-01-01
Creator Wunnasri Warunya | Pailai Jaruwat | Hayashi Yusuke | Hirashima Tsukasa
Journal Lecture Notes in Computer Science Volume 10331 pp. 418 - 429
Date of Issued
published_at 2017
Creator Hirashima Tsukasa | Shinohara Tomoya | Yamada Atsushi | Hayashi Yusuke | Horiguchi Tomoya
Journal Lecture Notes in Computer Science Volume 10331 pp. 90 - 101
Date of Issued
published_at 2017
Creator Yamada Atsushi | Shinohara Tomoya | Horiguchi Tomoya | Hayashi Yusuke | Hirashima Tsukasa
Journal 電子情報通信学会論文誌 D Volume J99-D Issue 12 pp. 1158 - 1161
Date of Issued
published_at 2016-12-01
Creator Ikeda Atsushi | Ashizawa Kengo | Tsuchiya Yuki | Ueda Masafumi | Sugikawa Kouta
Journal RSC Advances Volume 6 Issue 82 pp. 78505 - 78513
Date of Issued
published_at 2016-08-12
Creator Ikeda Atsushi | Funada Rikushi | Sugikawa Kouta
Journal Organic and Biomolecular Chemistry Volume 14 Issue 22 pp. 5065 - 5072
Date of Issued
published_at 2016-06-04
Creator Shinohara Tomoya | Imai Isao | Tomoto Takahito | Horiguchi Tomoya | Yamada Atsushi | Yamamoto Sho | Hayashi Yusuke | Hirashima Tsukasa
Journal 電子情報通信学会論文誌 D Volume J99-D Issue 4 pp. 439 - 451
Date of Issued
published_at 2016-04-01
Creator Okinishi Keiko | Hattori Futoshi | Sendai Shouichirou | Hikita Atsushi
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 44 pp. 27 - 34
Date of Issued
published_at 2016-03-24
Creator Miyazaki Rie | Saeki You | Hirashima Tsukasa | Hayashi Yusuke
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 44 pp. 45 - 54
Date of Issued
published_at 2016-03-24
Creator Takezawa Akihiro | Daifuku Masafumi | Nakano Youhei | Nakagawa Kohya | Yamamoto Takashi | Kitamura Mitsuru
Journal Journal of Sound and Vibration Volume 365 pp. 230 - 243
Date of Issued
published_at 2016-03-17
Creator Yoshida Hiroto
Journal ACS Catalysis Volume 6 Issue 3 pp. 1799 - 1811
Date of Issued
published_at 2016-02-03
Creator Yamamoto Sho | Hashimoto Takuya | Kanbe Takehiro | Yoshida Yuta | Maeda Kazushige | Hirashima Tsukasa
Journal 電子情報通信学会論文誌 D Volume J99-D Issue 2 pp. 232 - 235
Date of Issued
published_at 2016-02-01
Creator Yoshida Hiroto
Journal The Chemical Record Volume 16 Issue 1 pp. 419 - 434
Date of Issued
published_at 2016-01-20
Creator Hamada Yutaro | Yamamoto Sho | Hayashi Yusuke | Hirashima Tsukasa
Journal 電子情報通信学会論文誌 D Volume J99-D Issue 1 pp. 134 - 137
Date of Issued
published_at 2016-01-01
Creator Shizuma Kiyoshi | Sato Taiki
Journal 広島大学総合博物館研究報告 Issue 7 pp. 55 - 74
Date of Issued
published_at 2015-12-25
Creator Ikeda Atsushi | Hino Shodai | Mae Tomoya | Tsuchiya Yuki | Sugikawa Kouta | Tsukamoto Manami | Yasuhara Kazuma | Shigeto Hajime | Funabashi Hisakage | Kuroda Akio | Akiyama Motofusa
Journal RSC Advances Volume 5 Issue 127 pp. 105279 - 105287
Date of Issued
published_at 2015-12-08
Creator Awata Takanori | Goto Yumiko | Kindaichi Tomonori | Ozaki Noriatsu | Ohashi Akiyoshi
Journal Water Science and Technology Volume 72 Issue 12 pp. 2148 - 2153
Date of Issued
published_at 2015-12
Creator Nanba Shinichi | Hasegawa N. | Kishimoto M. | Nishikino M. | Ishino M. | Kawachi T.
Journal AIP Advances Volume 5 pp. 117101 -
Date of Issued
published_at 2015-11-02
Creator Ozaki Noriatsu | Akagi Yuma | Kindaichi Tomonori | Ohashi Akiyoshi
Journal Water Science & Technology Volume 72 Issue 7 pp. 1062 - 1071
Date of Issued
published_at 2015-10
Creator Ikeda Atsushi | Iwata Noboru | Hino Shodai | Mae Tomoya | Tsuchiya Yuki | Sugikawa Kouta | Hirao Takehiro | Haino Takeharu | Ohara Kazuaki | Yamaguchi Kentaro
Journal RSC Advances Volume 5 Issue 95 pp. 77746 - 77754
Date of Issued
published_at 2015-09-09
Creator Yoshida H. | Shinke A. | Kawano Y. | Takaki K.
Journal Chemical Communications Volume 51 pp. 10616 - 10619
Date of Issued
published_at 2015-04-27
Creator Yoshida H. | Hayashi Y. | Ito Y. | Takaki K.
Journal Chemical Communications Volume 51 pp. 9440 - 9442
Date of Issued
published_at 2015-04-14
Creator Awata Takanori | Kindaichi Tomonori | Ozaki Noriatsu | Ohashi Akiyoshi
Journal Microbes and environments Volume 30 Issue 1 pp. 86 - 91
Date of Issued
published_at 2015-03-24
Creator Ikeda Atsushi | Hino Shodai | Ashizawa Kengo | Sugikawa Kouta | Kikuchi Jun-ichi | Tsukamoto Manami | Yasuhara Kazuma
Journal Organic and Biomolecular Chemistry Volume 13 Issue 22 pp. 6175 - 6182
Date of Issued
published_at 2015-03-11
Creator Yoshida H. | Takemoto Y. | Takaki K.
Journal Chemical Communications Volume 51 pp. 6297 - 6300
Date of Issued
published_at 2015-02-03
Creator Kambe Takehiro | Yamamoto Sho | Yoshida Yuta | Hayashi Yusuke | Hirashima Tsukasa
Journal 電子情報通信学会論文誌 D Volume J98-D Issue 1 pp. 153 - 162
Date of Issued
published_at 2015-01-01
Creator Takechi Shumpei | Hayashi Naoya | Shinohara Tomoya | Yamamoto Sho | Hayashi Yusuke | Hirashima Tsukasa
Journal 電子情報通信学会論文誌 D Volume J98-D Issue 1 pp. 130 - 141
Date of Issued
published_at 2015-01-01
Creator Nakagawa Hibiki | Hamada Yutaro | Yamamoto Sho | Hayashi Yusuke | Hirashima Tsukasa
Journal 電子情報通信学会論文誌 D Volume J98-D Issue 1 pp. 142 - 152
Date of Issued
published_at 2015-01-01
Creator Ogi Takashi | Iwasaki Hideharu | Aishima Kana | Iskandar Ferry | Wang Wei-Ning | Takimiya Kazuo | Okuyama Kikuo
Journal RSC Advances Volume 4 Issue 99 pp. 55709 - 55715
Date of Issued
published_at 2014-10-21
Creator Ikeda Atsushi | Kiguchi Kazuya | Hida Tomohiro | Yasuhara Kazuma | Nobusawa Kazuyuki | Akiyama Motofusa | Shinoda Wataru
Journal Langmuir Volume 30 Issue 41 pp. 12315 - 12320
Date of Issued
published_at 2014-10-02
Creator Joya Akimitsu | Maeda Kazushige | Hirashima Tsukasa
Journal 電子情報通信学会論文誌 D Volume J97-D Issue 10 pp. 1553 - 1562
Date of Issued
published_at 2014-10-01
Creator Daifuku Masafumi | Nishizu Takafumi | Takezawa Akihiro | Kitamura Mitsuru | Terashita H. | Ohtsuki Y.
Journal Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part M: Journal of Engineering for the Maritime Environment Volume 230 Issue 1 pp. 216 - 226
Date of Issued
published_at 2014-07-25
Creator Takezawa Akihiro | Yoon Gil Ho | Jeong Seung Hyun | Kobashi Makoto | Kitamura Mitsuru
Journal Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering Volume 276 pp. 341 - 361
Date of Issued
published_at 2014-07-01
Creator Takezawa Akihiro | Haraguchi Masanobu | Okamoto Toshihiro | Kitamura Mitsuru
Journal IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics Volume 20 Issue 6 pp. 1 - 10
Date of Issued
published_at 2014-05-05
Creator Takezawa Akihiro | Kitamura Mitsuru | Vatanabe S. L. | Silva E. C. N.
Journal Structural and Multidisciplinary Optimization Volume 49 Issue 2 pp. 281 - 297
Date of Issued
published_at 2014-02
Creator Takezawa Akihiro | Makihara Kanjuro | Kogiso Nozomu | Kitamura Mitsuru
Journal Journal of Sound and Vibration Volume 333 Issue 2 pp. 327 - 344
Date of Issued
published_at 2014-01-20
Creator Takezawa Akihiro | Kitamura Mitsuru
Journal Journal of Computational Physics Volume 257 Issue A pp. 216 - 240
Date of Issued
published_at 2014-01