Creator Dutta Sunandan
Journal
Date of Issued
Creator Yamada Shimpei
Journal
Date of Issued
Creator Muh. Nur Khoiru Wihadi | Hayashi Akio | Ozeki Tomoji | Ichihashi Katsuya | Ota Hiromi | Fujibayashi Masaru | Nishihara Sadafumi | Inoue Katsuya | Tsunoji Nao | Sano Tsuneji | Sadakane Masahiro
Journal Bulletin of the Chemical Society of Japan Volume 93 Issue 3 pp. 461 - 466
Date of Issued
published_at 2020-01-11
Creator Shimasaki Kohei
Journal
Date of Issued
Creator Hemanth Lakshmipura Ramachandraiah
Journal
Date of Issued
Creator Hasnan Muhammed Amirul Asyraf Bin
Journal
Date of Issued
Creator Wardana Ananta Adhi
Journal
Date of Issued
Creator Nishimoto Hitoshi
Journal
Date of Issued
Creator ENOMOTO Hiroyoshi | HAYASHI Yusuke | HIRASHIMA Tsukasa
Journal 教育システム情報学会誌 Volume 37 Issue 3 pp. 206 - 211
Date of Issued
published_at 2020-07-01
Creator HIRASHIMA Tsukasa | HAYASHI Yusuke
Journal 教育システム情報学会中国支部研究発表会講演論文集 Volume 19 Issue 1 pp. 54 - 61
Date of Issued
published_at 2019-10-26
Creator Okada Ryoki | Kawanishi Kodai | Katagiri Kiyofumi | Inumaru Kei
Journal Ceramics International Volume 45 Issue 7 pp. 9325 - 9329
Date of Issued
published_at 2019-05
Creator Okada Ryoki | Katagiri Kiyofumi | Masubuchi Yuji | Inumaru Kei
Journal European Journal of Inorganic Chemistry Volume 2019 Issue 9 pp. 1257 - 1264
Date of Issued
published_at 2019-03-07
Creator Hattori Futoshi | 八橋 有加 | 川村 悠太 | Sendai Shouichirou | Hikita Atsushi
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 46 pp. 136 - 144
Date of Issued
published_at 2019-03-31
Creator Hattori Futoshi | Yatsuhashi Yuka | Kawamura Yuta | Sendai Shoichiro | Hikita Atsushi
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 46 pp. 1 - 10
Date of Issued
published_at 2019-03-31
Creator Ahmed Bedawy Khalifa Hussien
Journal
Date of Issued
Creator Mainil Rahmat Iman
Journal
Date of Issued
Creator Ibaraki Soichi | Yoshida Ibuki | Asano Tetsushi
Journal Precision Engineering Volume 55 pp. 22 - 32
Date of Issued
published_at 2019-01
Creator Ibaraki Soichi | Goto Shunsuke | Tsuboi Keisuke | Saito Naoto | Kojima Noriaki
Journal The International Journal of Advanced Manufacturing Technology Volume 96 pp. 4051 - 4062
Date of Issued
published_at 2018-03-17
Creator Ibaraki Soichi | Yuasa Kohei | Saito Naoto | Kojima Noriaki
Journal IEEE/ASME Transactions on Mechatronics Volume 23 Issue 2 pp. 823 - 832
Date of Issued
published_at 2018-01-23
Creator Ibaraki Soichi | Tsuboi Keisuke
Journal IEEE/ASME Transactions on Mechatronics Volume 22 Issue 5 pp. 2342 - 2350
Date of Issued
published_at 2017-09-04
Creator Ibaraki Soichi | Inui Hiroki | Hong Cefu | Nishikawa Shizuo | Shimoike Masahiro
Journal Precision Engineering Volume 55 pp. 42 - 47
Date of Issued
published_at 2019-01
Creator Yoshida H. | Shinke A. | Kawano Y. | Takaki K.
Journal Chemical Communications Volume 51 pp. 10616 - 10619
Date of Issued
published_at 2015-04-27
Creator Yoshida H. | Hayashi Y. | Ito Y. | Takaki K.
Journal Chemical Communications Volume 51 pp. 9440 - 9442
Date of Issued
published_at 2015-04-14
Creator Yoshida H. | Takemoto Y. | Takaki K.
Journal Chemical Communications Volume 51 pp. 6297 - 6300
Date of Issued
published_at 2015-02-03
Creator Yoshida Hiroto
Journal ACS Catalysis Volume 6 Issue 3 pp. 1799 - 1811
Date of Issued
published_at 2016-02-03
Creator Yoshida Hiroto
Journal The Chemical Record Volume 16 Issue 1 pp. 419 - 434
Date of Issued
published_at 2016-01-20
Creator Yoshida Hiroto | Seki Michinari | Kageyuki Ikuo | Osaka Itaru | Hatano Sayaka | Abe Manabu
Journal ACS Omega Volume 2 Issue 9 pp. 5911 - 5916
Date of Issued
published_at 2017-09-18
Creator Takaki Ken | Hino Makoto | Ohno Akira | Komeyama Kimihiro | Yoshida Hiroto | Fukuoka Hiroshi
Journal Beilstein Journal of Organic Chemistry Volume 13 pp. 1816 - 1822
Date of Issued
published_at 2017-08-30
Creator Yoshida Hiroto | Takemoto Yuki | Kamio Shintaro | Osaka Itaru | Takaki Ken
Journal Organic Chemistry Frontiers Volume 4 Issue 7 pp. 1215 - 1219
Date of Issued
published_at 2017-04-10
Creator Yoshida Hiroto | Kimura Miki | Osaka Itaru | Takaki Ken
Journal Organometallics Volume 36 Issue 7 pp. 1345 - 1351
Date of Issued
published_at 2017-03-24
Creator Yoshida Hiroto | Kubo Teruhiko | Kuriki Hitoshi | Osaka Itaru | Takaki Ken | Ooyama Yousuke
Journal ChemistrySelect Volume 2 Issue 11 pp. 3212 - 3215
Date of Issued
published_at 2017-04-13
Creator Li Qing | Kartikowati Christina W. | Horie Shinji | Ogi Takasi | Iwaki Toru | Okuyama Kikuo
Journal Scientific Reports Volume 7 pp. 9894 -
Date of Issued
published_at 2017-08-30
Creator Arif Aditya F | Balgis Ratna | Ogi Takasi | Iskandar Ferry | Kinoshita Akihiro | Nakamura Keitaro | Okuyama Kikuo
Journal Scientific Reports Volume 7 pp. 3646 -
Date of Issued
published_at 2017-06-16
Creator Tanaka Hiroshi | Mito Akihisa | Hirano Harutoyo | Soh Zu | Nakamura Ryuji | Saeki Noboru | Kawamoto Masashi | Higashi Yukihito | Yoshizumi Masao | Tsuji Toshio
Journal Scientific Reports Volume 9 pp. 2609 -
Date of Issued
published_at 2019-02-22
Creator Umayahara Yasutaka | Soh Zu | Sekikawa Kiyokazu | Kawae Toshihiro | Otsuka Akira | Tsuji Toshio
Journal Sensors Volume 18 Issue 11 pp. 3810 -
Date of Issued
published_at 2018-11-07
Creator Soh Zu | Sakamoto Kazuma | Suzuki Michiyo | Iino Yuichi | Tsuji Toshio
Journal Scientific Reports Volume 8 pp. 17190 -
Date of Issued
published_at 2018-11-21
Creator Shibanoki Taro | Watanabe Masaki | Nakamura Go | Chin Takaaki | Tsuji Toshio
Journal Journal of Robotics, Networking and Artificial Life Volume 5 Issue 2 pp. 135 - 138
Date of Issued
published_at 2018-09
Creator Hirano Harutoyo | Takama Renjo | Matsumoto Ryo | Tanaka Hiroshi | Hirano Hiroki | Soh Zu | Ukawa Teiji | Takayanagi Tsuneo | Morimoto Haruka | Nakamura Ryuji | Saeki Noboru | Hashimoto Haruki | Matsui Shogo | Kishimoto Shinji | Oda Nozomu | Kajikawa Masato | Maruhashi Tatsuya | Kawamoto Masashi | Yoshizumi Masao | Higashi Yukihito | Tsuji Toshio
Journal Scientific Reports Volume 8 pp. 9263 -
Date of Issued
published_at 2018-06-18
Creator Matsubara Hiroki | Hirano Hiroki | Hirano Harutoyo | Soh Zu | Nakamura Ryuji | Saeki Noboru | Kawamoto Masashi | Yoshizumi Masao | Yoshino Atsuo | Sasaoka Takafumi | Yamawaki Shigeto | Tsuji Toshio
Journal Scientific Reports Volume 8 pp. 3091 -
Date of Issued
published_at 2018-02-15
Creator Mukaidani Naohisa | Soh Zu | Higashijima Shinichi | Tsuji Toshio
Journal Journal of Robotics, Networking and Artificial Life Volume 4 Issue 3 pp. 183 - 190
Date of Issued
published_at 2017-11
Creator Nakamura Go | Shibanoki Taro | Kurita Yuichi | Honda Yuichiro | Masuda Akito | Mizobe Futoshi | Chin Takaaki | Tsuji Toshio
Journal International Journal of Advanced Robotic Systems Volume 14 Issue 5 pp. 1 - 10
Date of Issued
published_at 2017-09-19
Creator Shibanoki Taro | Nakamura Go | Chin Takaaki | Tsuji Toshio
Journal Journal of Robotics, Networking and Artificial Life Volume 4 Issue 1 pp. 87 - 90
Date of Issued
published_at 2017-05
Creator Kokubo Haruna | Shibanoki Taro | Chin Takaaki | Tsuji Toshio
Journal Journal of Robotics, Networking and Artificial Life Volume 4 Issue 1 pp. 45 - 48
Date of Issued
published_at 2017-05
Creator Soh Zu | Suzuki Michiyo | Tsuji Toshio
Journal Journal of Robotics, Networking and Artificial Life Volume 4 Issue 1 pp. 32 - 40
Date of Issued
published_at 2017-05