Thumnail
著者 Ueki, Tatsuya; Shintaku, Koki; Yonekawa, Yuki; Takatsu, Nariaki; Yamada, Hiroshi; Hamada, Yoshiyuki; Hirota, Hiroshi; Michibata, Hitoshi;
掲載誌名 Biochimica et Biophysica Acta - General Subjects
1770巻
6号
出版年月日 2007-06
Thumnail
著者 鳥越 兼治; 美藤 貴;
掲載誌名 広島大学大学院教育学研究科紀要. 第二部, 文化教育開発関連領域
50号
出版年月日 2002-02-28
SelfDOI 10.15027/18149
Thumnail
著者 鳥越 兼治; 雑賀 由里子;
掲載誌名 広島大学大学院教育学研究科紀要. 第二部, 文化教育開発関連領域
50号
出版年月日 2002-02-28
SelfDOI 10.15027/18150
Thumnail
著者 Koyama, Hirofumi; Itoh, Masayuki; Miyahara, Kohji; Tsuchiya, Eiko;
掲載誌名 FEBS Letters
531巻
2号
出版年月日 2002-11-06
Thumnail
著者 平田 敏文; 泉 俊輔; 太田 伸二;
Thumnail
著者 Funase, Kozo; Tabira, Takayuki; Higashi, Toshio; Liang, Nan; Kasai, Tatsuya;
掲載誌名 Neuroscience Letters
419巻
2号
出版年月日 2007-03-29
Thumnail
著者 Higashikawa, Fumiko; Eboshida, Akira; Yokosaki, Yasuyuki;
掲載誌名 FEBS Letters
581巻
14号
出版年月日 2007-06-12
Thumnail
著者 Tanaka, Kumi; Yokosaki, Yasuyuki; Higashikawa, Fumiko; Saito, Yuji; Eboshida, Akira; Ochi, Mitsuo;
掲載誌名 Matrix Biology
26巻
2号
出版年月日 2007-06
Thumnail
著者 Tamada, Yosuke; Nakamori, Kazuki; Nakatani, Hiromi; Matsuda, Kentaro; Hata, Shingo; Furumoto, Tsuyoshi; Izui, Katsura;
掲載誌名 Plant and Cell Physiology
48巻
1号
出版年月日 2007-01
Thumnail
著者 Tero, Atsushi; Kobayashi, Ryo; Nakagaki, Toshiyuki;
掲載誌名 Journal of Theoretical Biology
244巻
4号
出版年月日 2007-02-21
Thumnail
著者 Matsubara, Toshiaki; Dupuis, Michel; Aida, Misako;
掲載誌名 Chemical Physics Letters
437巻
1-3号
出版年月日 2007-03-22
Thumnail
著者 Seno, Hiromi; Shigemoto, Mikiko;
掲載誌名 Bulletin of Mathematical Biology
69巻
1号
出版年月日 2007-01
Thumnail
著者 Seno, Hiromi; Endo, Hiromi;
掲載誌名 Journal of Theoretical Biology
246巻
3号
出版年月日 2007-06-03
Thumnail
著者 Ahmed, Ahmed A.; Hegazy, Mohamed-Elamir F.; Zellagui, Amar; Rhouati, Salah; Mohamed, Tarik A.; Sayed, Ahmed A.; Abdella, Mohamed A.; Ohta, Shinji; Hirata, Toshifumi;
掲載誌名 Phytochemistry
68巻
5号
出版年月日 2007-03
Thumnail
著者 Fujimoto, Kenta; Nakajima, Keisuke; Yaoita, Yoshio;
掲載誌名 Development, Growth & Differentiation
49巻
2号
出版年月日 2007-02
Thumnail
著者 Yaoita, Yoshio;
掲載誌名 Biochemical and Biophysical Research Communications
291巻
1号
出版年月日 2002-02-15
Thumnail
著者 Saito, Hazime; Kawase, Yasuharu; Kira, Atushi; Yamamoto, Kazutoshi; Tanio, Michikazu; Yamaguchi, Satoru; Tuzi, Satoru; Naito, Akira;
掲載誌名 Photochemistry and Photobiology
83巻
2号
出版年月日 2007-03
Thumnail
著者 Kawamura, Izuru; Ikeda, Yoichi; Sudo, Yuki; Iwamoto, Masayuki; Shimono, Kazumi; Yamaguchi, Satoru; Tuzi, Satoru; Saito, Hazime; Kamo, Naoki; Naito, Akira;
掲載誌名 Photochemistry and Photobiology
83巻
2号
出版年月日 2007-03