Thumnail
著者 Maejima, Hiroshi; Kinoshita, Eiji; Yuki, Tsunetsugu; Yakehiro, Masuhide; Seyama, Issei; Yamaoka, Kaoru;
掲載誌名 Biochemical and Biophysical Research Communications
295巻
2号
出版年月日 2002
Thumnail
著者 Kitagawa, Masae; Kudo, Yasusei; Iizuka, Shinji; Ogawa, Ikuko; Abiko, Yoshimitsu; Miyauchi, Mutsumi; Takata, Takashi;
掲載誌名 Biochemical and Biophysical Research Communications
349巻
3号
出版年月日 2006-10-27
Thumnail
著者 Tazawa, Ichiro; Shimizu-Nishikawa, Keiko; Yoshizato, Katsutoshi;
掲載誌名 Biochimica et Biophysica Acta - Gene Structure and Expression
1759巻
5号
出版年月日 2006-05
Thumnail
著者 Yamada, Kazuhiko; Nishida-Umehara, Chizuko; Ishijima, Junko; Murakami, Takahiro; Shibusawa, Mami; Tsuchiya, Kimiyuki; Tsudzuki, Masaoki; Matsuda, Yoichi;
掲載誌名 Chromosome Research
14巻
6号
出版年月日 2006-09
Thumnail
著者 Kawakami, Satomi; Kashiwagi, Keiko; Furuno, Nobuaki; Yamashita, Masamichi; Kashiwagi, Akihiko;
掲載誌名 Comparative Biochemistry and Physiology - A Molecular and Integrative Physiology
145巻
1号
出版年月日 2006-09
Thumnail
著者 Yamashita, Yusuke; Tategaki, Airo; Ogawa, Mari; Horiuchi, Hiroyuki; Nishida, Kensho; Akita, Sachiko; Matsuda, Haruo; Furusawa, Shuichi;
掲載誌名 Developmental and Comparative Immunology
30巻
5号
出版年月日 2006
Thumnail
著者 Kimura, Takahiro; Kinoshita, Eiji; Yamaoka, Kaoru; Yuki, Tsunetsugu; Yakehiro, Masuhide; Seyama, Issei;
掲載誌名 FEBS letters
465巻
1号
出版年月日 2000-01-07
Thumnail
著者 Yamasaki, Chihiro; Tateno, Chise; Aratani, Akio; Ohnishi, Chimoto; Katayama, Shigeru; Kohashi, Toshihiko; Hino, Hiroshi; Marusawa, Hiroyuki; Asahara, Toshimasa; Yoshizato, Katsutoshi;
掲載誌名 Journal of Hepatology
44巻
4号
出版年月日 2006-04
Thumnail
著者 Okuda, Jun; Arikawa, Yoko; Takeuchi, Yusuke; Mostafa, Mahmoud; Suzaki, Etsuko; Kataoka, Katsuko; Suzuki, Toshiharu; Okinaka, Yasushi; Nakai, Toshihiro;
掲載誌名 Microbial Pathogenesis
41巻
6号
出版年月日 2006-12
Thumnail
著者 Kinoshita, Eiji; Kinoshita-Kikuta, Emiko; Takiyama, Kei; Koike, Tohru;
掲載誌名 Molecular and Cellular Proteomics
5巻
4号
出版年月日 2006-04
Thumnail
著者 Ozeki, Masato; Isagi, Yuji; Tsubota, Hiromi; Jacklyn, Peter; Bowman, David M.J.S.;
掲載誌名 Molecular Phylogenetics and Evolution
42巻
1号
出版年月日 2007-01
Thumnail
著者 Morishita, Fumihiro; Minakata, Hiroyuki; Takeshige, K.; Furukawa, Yasuo; Takata, T.; Matsushima, Osamu; Mukai, S.T.; Saleuddin, A.S.M.; Horiguchi, Toshihiro;
掲載誌名 Peptides
27巻
3号
出版年月日 2006-03
Thumnail
著者 Maejima, Hiroshi; Kinoshita, Eiji; Seyama, Issei; Yamaoka, Kaoru;
掲載誌名 The journal of biological chemistry
278巻
11号
出版年月日 2003-03-14
Thumnail
著者 Furukawa, Yasuo; Miyawaki, Yoshiyuki; Abe, Genbu;
掲載誌名 Pflugers Archiv : European Journal of Physiology
451巻
5号
出版年月日 2006-02
Thumnail
著者 広島大学大学院理学研究科数理分子生命理学専攻;