Thumnail
著者 Tomita, Kazunori; Kibe, Tatsuya; Kang, Ho-Young; Seo, Yeon-Soo; Uritani, Masahiro; Ushimaru, Takashi; Ueno, Masaru;
掲載誌名 Molecular and cellular biology
24巻
出版年月日 2004-11
Thumnail
著者 Rodiyati, Azrianingsih; Nakagoshi, Nobukazu;
掲載誌名 国際協力研究誌
10巻
1号
出版年月日 2003-09
SelfDOI 10.15027/14406
Thumnail
著者 Yang, Fenghui; Nakagoshi, Nobukazu;
掲載誌名 国際協力研究誌
10巻
2号
出版年月日 2004-03
SelfDOI 10.15027/14412
Thumnail
著者 Na, Kyung-su; Kuroda, Akio; Takiguchi, Noboru; Ikeda, Tsukasa; Ohtake, Hisao; Kato, Junichi;
掲載誌名 Journal of Bioscience and Bioengineering
99巻
4号
出版年月日 2005-01
Thumnail
著者 Shitashiro, Maiko; Tanaka, Hirohide; Hong, Chang Soo; Kuroda, Akio; Takiguchi, Noboru; Ohtake, Hisao; Kato, Junichi;
掲載誌名 Journal of Bioscience and Bioengineering
99巻
4号
出版年月日 2005-01
Thumnail
著者 Shimizu, Noriaki; Kamezaki, Fumie; Shigematsu, Shiho;
掲載誌名 Nucleic Acids Research
33巻
19号
出版年月日 2005
Thumnail
著者 Fujikawa, Y.; Sakurai, N.; Sendo, S.; Oka, T.; Yamana, H.; Ofosu-Bude, K.G.; El-Shemy, H.; Fujita, K.;
掲載誌名 Journal of Agricultural Science
139巻
1号
出版年月日 2002-08
Thumnail
著者 Ghenea, Simona; Takeuchi, Masaki; Motoyama, Junko; Sasamoto, Kumiko; Kunau, Wolf-H.; Kamiryo, Tatsuyuki; Bun-ya, Masanori;
掲載誌名 Zoological Science
18巻
5号
出版年月日 2001
Thumnail
著者 Tan, Hironobu; Okazaki, Koei; Kubota, Ichiro; Kamiryo, Tatsuyuki; Utiyama, Hiroyasu;
掲載誌名 European Journal of Biochemistry
190巻
1号
出版年月日 1990
Thumnail
著者 Bun-ya, Masanori; Maebuchi, Motohiro; Hashimoto, Takeshi; Yokota, Sadaki; Kamiryo, Tatsuyuki;
掲載誌名 European Journal of Biochemistry
245巻
2号
出版年月日 1997
Thumnail
著者 Maebuchi, Motohiro; Togo, Summnanuna H.; Yokota, Sadaki; Ghenea, Simona; Bun-ya, Masanori; Kamiryo, Tatsuyuki; Kawahara, Akira;
掲載誌名 European Journal of Biochemistry
264巻
2号
出版年月日 1999
Thumnail
著者 Togo, Summanuna H.; Maebuchi, Motohiro; Yokota, Sadaki; Bun-ya, Masanori; Kawahara, Akira; Kamiryo, Tatsuyuki;
掲載誌名 European Journal of Biochemistry
267巻
5号
出版年月日 2000
Thumnail
著者 山崎 健介;
掲載誌名 地球環境生命科学医療福祉学会誌
1巻
6号
出版年月日 2006
Thumnail
著者 Simizu, S.; Akiyama, M.; Ishijima, Y.; Hama, K.; Kunimaru, T.; Naganuma, Takeshi;
掲載誌名 Geobiology
4巻
3号
出版年月日 2006-09
Thumnail
著者 Yamada, Takashi; Onimatsu, Hideki; Van Etten, James L.;
掲載誌名 Advances in Virus Research
65巻
出版年月日 2006
Thumnail
著者 Yoshinaga, Masafumi; Ueki, Tatsuya; Yamaguchi, Nobuo; Kamino, Kei; Michibata, Hitoshi;
掲載誌名 Biochimica et Biophysica Acta - General Subjects
1760巻
3号
出版年月日 2006-03
Thumnail
著者 Fujiwara, Yoshihisa; Tomishige, Masahiko; Itoh, Yasuhiro; Fujiwara, Masao; Shibata, Naho; Kosaka, Toshikazu; Hosoya, Hiroshi; Tanimoto, Yoshifumi;
掲載誌名 Molecular Physics
104巻
10-11号
出版年月日 2006-05-20
Thumnail
著者 Wang, Hai.Feng; Isobe, Naoki; Kumamoto, Kanako; Yamashiro, Hideaki; Yamashita, Yasuhisa; Terada, Takato;
掲載誌名 Reproductive biology and endocrinology
4巻
出版年月日 2006
Thumnail
著者 Aiba, Isamu; Yamasaki, Tomoaki; Shinki, Toshimasa; Izumi, Shunsuke; Yamamoto, Keiko; Yamada, Sachiko; Terato, Hiroaki; Ide, Hiroshi; Ohyama, Yoshihiko;
掲載誌名 Steroids
71巻
10号
出版年月日 2006
Thumnail
著者 Maniwa, Jiro; Izumi, Shunsuke; Isobe, Naoki; Terada, Takato;
掲載誌名 Reproductive biology and endocrinology
3巻
1号
出版年月日 2005-08