Thumnail
著者 Ikeda, Atsushi; Akiyama, Motofusa; Sugikawa, Kouta; Koumoto, Kazuya; Kagoshima, Yuta; Li, Jiawei; Suzuki, Toshio; Nagasaki, Takeshi;
掲載誌名 Organic and Biomolecular Chemistry
15巻
9号
出版年月日 2017-03-01
Thumnail
著者 Tsuchiya, Yuki; Sugikawa, Kouta; Ueda, Masafumi; Ikeda, Atsushi;
掲載誌名 Organic and Biomolecular Chemistry
15巻
8号
出版年月日 2017-02-28
Thumnail
著者 Ueda, Masafumi; Ashizawa, Kengo; Sugikawa, Kouta; Koumoto, Kazuya; Nagasaki, Takeshi; Ikeda, Atsushi;
掲載誌名 Organic and Biomolecular Chemistry
15巻
7号
出版年月日 2017-02-21
Thumnail
著者 Ikeda, Atsushi; Funada, Rikushi; Sugikawa, Kouta;
掲載誌名 Organic and Biomolecular Chemistry
14巻
22号
出版年月日 2016-06-04
Thumnail
著者 Ogo, Shuhei; Moroi, Sachie; Ueda, Tadaharu; Komaguchi, Kenji; Hayakawa, Shinjirou; Ide, Yusuke; Sano, Tsuneji; Sadakane, Masahiro;
掲載誌名 Dalton Transactions
42巻
19号
出版年月日 2013
Thumnail
著者 Kida, Motoki; Shimoyama, Daisuke; Ikeda, Toshiaki; Sekiya, Ryo; Haino, Takeharu; Ebata, Takayuki; Jouvet, Christophe; Inokuchi, Yoshiya;
掲載誌名 Physical Chemistry Chemical Physics
20巻
27号
出版年月日 2018-07-11
Thumnail
著者 Inokuchi, Yoshiya; Hirai, Kenta; Ebata, Takayuki;
掲載誌名 Physical Chemistry Chemical Physics
19巻
20号
出版年月日 2017-05-28
Thumnail
著者 Inokuchi, Yoshiya; Ebata, Takayuki; Rizzo, Thomas R.;
掲載誌名 Journal of Physical Chemistry A
122巻
15号
出版年月日 2018-04-19
Thumnail
著者 Inokuchi, Yoshiya; Kida, Motoki; Ebata, Takayuki;
掲載誌名 Journal of Physical Chemistry A
121巻
5号
出版年月日 2017-01-18
Thumnail
著者 Kida, Motoki; Kubo, Mayuko; Ujihira, Tomoyuki; Ebata, Takayuki; Abe, Manabu; Inokuchi, Yoshiya;
掲載誌名 ChemPhysChem
19巻
11号
出版年月日 2018-06-05
Thumnail
著者 Inokuchi, Yoshiya; Kaneko, Masashi; Honda, Takumi; Nakashima, Satoru; Ebata, Takayuki; Rizzo, Thomas R.;
掲載誌名 Inorganic Chemistry
56巻
1号
出版年月日 2016-12-20
Thumnail
著者 Inokuchi, Yoshiya; Nakatsuma, Maki; Kida, Motoki; Ebata, Takayuki;
掲載誌名 Journal of Physical Chemistry A
120巻
32号
出版年月日 2016-07-26
Thumnail
著者 Ikeda, Atsushi; Hino, Shodai; Mae, Tomoya; Tsuchiya, Yuki; Sugikawa, Kouta; Tsukamoto, Manami; Yasuhara, Kazuma; Shigeto, Hajime; Funabashi, Hisakage; Kuroda, Akio; Akiyama, Motofusa;
掲載誌名 RSC Advances
5巻
127号
出版年月日 2015-12-08
Thumnail
著者 Ikeda, Atsushi; Iwata, Noboru; Hino, Shodai; Mae, Tomoya; Tsuchiya, Yuki; Sugikawa, Kouta; Hirao, Takehiro; Haino, Takeharu; Ohara, Kazuaki; Yamaguchi, Kentaro;
掲載誌名 RSC Advances
5巻
95号
出版年月日 2015-09-09
Thumnail
著者 Ikeda, Atsushi; Kiguchi, Kazuya; Hida, Tomohiro; Yasuhara, Kazuma; Nobusawa, Kazuyuki; Akiyama, Motofusa; Shinoda, Wataru;
掲載誌名 Langmuir
30巻
41号
出版年月日 2014-10-02
Thumnail
著者 Ikeda, Atsushi; Hino, Shodai; Ashizawa, Kengo; Sugikawa, Kouta; Kikuchi, Jun-ichi; Tsukamoto, Manami; Yasuhara, Kazuma;
掲載誌名 Organic and Biomolecular Chemistry
13巻
22号
出版年月日 2015-03-11