Thumnail
著者 Inokuchi, Yoshiya; Ebata, Takayuki; Rizzo, Thomas R.;
掲載誌名 Journal of Physical Chemistry A
122巻
15号
出版年月日 2018-04-19
Thumnail
著者 Ishizaka, Shoji; Yamauchi, Kunihiro; Kitamura, Noboru;
掲載誌名 Analytical Sciences
29巻
12号
出版年月日 2013-12
Thumnail
著者 Yamamoto, Tomoyuki; Tsunemine, Yusuke; Hayakawa, Fumio; Hasanin, Tamer H. A.; Okamoto, Yasuaki; Ishizaka, Shoji; Fujiwara, Terufumi;
掲載誌名 Analytical Sciences
29巻
1号
出版年月日 2013-01
Thumnail
著者 Nunome, Yoko; Tsuda, Takao; Kitagawa, Kuniyuki;
掲載誌名 Analytical Sciences
26巻
8号
出版年月日 2010-08
Thumnail
著者 Yasui, Takashi; Nunome, Yoko; Ohnishi, Takashi; Yamaguchi, Masayo; Tamamura, Saki; Yamada, Hiromichi; Yuchi, Akio;
掲載誌名 Analytical Sciences
24巻
12号
出版年月日 2008-12
Thumnail
著者 Nakatani, Nobutake; Ueda, Marina; Shindo, Hirotaka; Takeda, Kazuhiko; Sakugawa, Hiroshi;
掲載誌名 Analytical Sciences
23巻
9号
出版年月日 2007-09
Thumnail
著者 Takeda, Kazuhiko; Katoh, Shinya; Nakatani, Nobutake; Sakugawa, Hiroshi;
掲載誌名 Analytical Sciences
22巻
12号
出版年月日 2006-12
Thumnail
著者 Morita, Masaki; Harada, Yoshie; Iseki, Kunihiro; Izumi, Shunsuke; Hiraya, Atsunari;
掲載誌名 Analytical Sciences
21巻
9号
出版年月日 2005-09
Thumnail
著者 Nose, Kazutoshi; Nunome, Yoko; Kondo, Takaharu; Araki, Syuki; Tsuda, Takao;
掲載誌名 Analytical Sciences
21巻
6号
出版年月日 2005-06
Thumnail
著者 Takeda, Kazuhiko; Takedoi, Hiroshi; Yamaji, Shuhei; Ohta, Keiichi; Sakugawa, Hiroshi;
掲載誌名 Analytical Sciences
20巻
1号
出版年月日 2004-01
Thumnail
著者 Kitamura, Noboru; Ishizaka, Shoji; Kim, Haeng-Boo;
掲載誌名 Analytical Sciences
13巻
5号
出版年月日 1997-10-10
Thumnail
著者 山崎 勝義;
Thumnail
著者 山崎 勝義;