Thumnail
著者 Klein, M.; Nuber, A.; Schwab, H.; Albers, C.; Tobita, N.; Higashiguchi, M.; Jiang, J.; Fukuda, S.; Tanaka, K.; Shimada, K.; Mulazzi, M.; Assaad, F.F.; Reinert, F.;
掲載誌名 Physical review letters
106巻
18号
出版年月日 2011-05-06
Thumnail
著者 Yamaoka, Hitoshi; Jarrige, Ignace; Tsujii, Naohito; Imai, Motoharu; Lin, Jung-Fu; Matsunami, Masaharu; Eguchi, Ritsuko; Arita, Masashi; Shimada, Kenya; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Taguchi, Munetaka; Senba, Yasunori; Ohashi, Haruhiko; Hiraoka, Nozomu; Ishii, Hirofumi; Tsuei, Ku-Ding;
掲載誌名 Physical Review B
83巻
10号
出版年月日 2011-03-31
Thumnail
著者 Zhang, Y.; Chen, F.; He, C.; Zhou, B.; Xie, B. P.; Fang, C.; Tsai, W. F.; Chen, X. H.; Hayashi, H.; Jiang, J.; Iwasawa, H.; Shimada, K.; Namatame, H.; Taniguchi, M.; Hu, J. P.; Feng, D. L.;
掲載誌名 Physical Review B
83巻
5号
出版年月日 2011-02-22
Thumnail
著者 Zhou, Bo; Xu, Min; Zhang, Yan; Xu, Gang; He, Cheng; Yang, L. X.; Chen, Fei; Xie, B. P.; Cui, Xiao-Yu; Arita, Masashi; Shimada, Kenya; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Dai, X.; Feng, D. L.;
掲載誌名 Physical Review B
83巻
3号
出版年月日 2011-01-13
Thumnail
著者 Arita, Masashi; Shimada, Kenya; Utsmi, Yuki; Morimoto, Osamu; Sato, Hitoshi; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Hadano, Yuta; Takabatake, Toshiro;
掲載誌名 Physical Review B
83巻
24号
出版年月日 2011-06-22
Thumnail
著者 Jiang, J.; Shimada, Kenya; Hayashi, Hirokazu; Iwasawa, Hideaki; Aiura, Yoshihiro; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki;
掲載誌名 Physical Review B
84巻
15号
出版年月日 2011-10-17
Thumnail
著者 Dauth, M.; Körzdörfer, T.; Kümmel, S.; Ziroff, J.; Wiessner, M.; Scholl, A.; Reinert, F.; Arita, M.; Shimada, K.;
掲載誌名 Physical review letters
107巻
19号
出版年月日 2011-11-04
Thumnail
著者 Ueno, Tetsuro; Sawada, Masahiro; Furumoto, Kazuhito; Tagashira, Tetsuro; Tohoda, Satoshi; Kimura, Akio; Haraguchi, Shinya; Tsujikawa, Masahito; Oda, Tatsuki; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki;
掲載誌名 Physical Review B
85巻
22号
出版年月日 2012-06-11
Thumnail
著者 Ueno, Tetsuro; Sawada, Masahiro; Kishimizu, Yusuke; Kimura, Akio; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki;
掲載誌名 Review of Scientific Instruments
83巻
12号
出版年月日 2012-12-19
Thumnail
著者 Okuda, Taichi; Miyamoto, Koji; Miyahara, Hirokazu; Kuroda, Kenta; Kimura, Akio; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki;
掲載誌名 Review of scientific instruments
82巻
10号
出版年月日 2011-10-21
Thumnail
著者 Arai, Kuniaki; Okuda, Taichi; Tanaka, Arata; Kotsugi, Masato; Fukumoto, Keiki; Ohkochi, Takuo; Guo, Fangzhun; Nakamura, Tetsuya; Matsushita, Tomohiro; Muro, Takayuki; Oura, Masaki; Senba, Yasunori; Ohashi, Haruhiko; Kakizaki, Akito; Kinoshita, Toyohiko;
掲載誌名 Physical Review B
85巻
17号
出版年月日 2012-05-01
Thumnail
著者 Ye, Mao; Eremeev, S. V.; Kuroda, Kenta; Krasovskii, E. E.; Chulkov, E. V.; Takeda, Yukiharu; Saito, Yuji; Okamoto, Kazuaki; Zhu, S. Y.; Miyamoto, Koji; Arita, Masashi; Nakatake, Masashi; Okuda, Taichi; Ueda, Yoshifumi; Shimada, Kenya; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Kimura, Akio;
掲載誌名 Physical Review B
85巻
20号
出版年月日 2012
Thumnail
著者 Williams, Jesse R.; Píš, Igor; Kobata, Masaaki; Winkelmann, Aimo; Matsushita, Tomohiro; Adachi, Yutaka; Ohashi, Naoki; Kobayashi, Keisuke;
掲載誌名 Journal of Applied Physics
111巻
3号
出版年月日 2012
Thumnail
著者 Utsumi, Yuki; Sato, Hitoshi; Kurihara, Hidenao; Maso, Hiroyuki; Hiraoka, Koichi; Kojima, Kenichi; Tobimatsu, Komei; Ohkochi, Takuo; Fujimori, Shin-ichi; Takeda, Yukiharu; Saitoh, Yuji; Mimura, Kojiro; Ueda, Shigenori; Yamashita, Yoshiyuki; Yoshikawa, Hideki; Kobayashi, Keisuke; Oguchi, Tamio; Shimada, Kenya; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki;
掲載誌名 Physical Review B
84巻
11号
出版年月日 2011
Thumnail
著者 Jung, Wonsig; Kim, Yeongkwan; Kim, Beomyoung; Koh, Yoonyoung; Kim, Chul; Matsunami, Masaharu; Kimura, Shin-ichi; Arita, Masashi; Shimada, Kenya; Han, Jung Hoon; Kim, Juyoung; Cho, Beongki; Kim, Changyoung;
掲載誌名 Physical Review B
84巻
24号
出版年月日 2011
Thumnail
著者 Yamaoka, Hitoshi; Thunström, Patrik; Jarrige, Ignace; Shimada, Kenya; Tsujii, Naohito; Arita, Masashi; Iwasawa, Hideaki; Hayashi, Hirokazu; Jiang, Jian; Habuchi, Takafumi; Hirayama, Daisuke; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Murao, Urara; Hosoya, Shingo; Tamaki, Akira; Kitazawa, Hideaki;
掲載誌名 Physical Review B
85巻
11号
出版年月日 2012
Thumnail
著者 Schwab, H.; Mulazzi, M.; Jiang, Jian; Hayashi, Hirokazu; Habuchi, Takafumi; Hirayama, Daisuke; Iwasawa, Hideaki; Shimada, Kenya; Reinert, F.;
掲載誌名 Physical Review B
85巻
12号
出版年月日 2012
Thumnail
著者 Fukutani, Keisuke; Hayashi, Hirokazu; Yakovkin, Ivan N.; Paudel, Tula R.; Habuchi, Takafumi; Hirayama, Daisuke; Jiang, Jian; Iwasawa, Hideaki; Shimada, Kenya; Wu, Ning; Tsymbal, Evgeny Y.; Losovyj, Ya. B.; Dowben, P. A.;
掲載誌名 Physical Review B
85巻
15号
出版年月日 2012
Thumnail
著者 Kim, Beomyoung; Kim, Choong H.; Kim, Panjin; Jung, Wonsig; Kim, Yeongkwan; Koh, Yoonyoung; Arita, Masashi; Shimada, Kenya; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Yu, Jaejun; Kim, Changyoung;
掲載誌名 Physical Review B
85巻
19号
出版年月日 2012
Thumnail
著者 Yamaoka, Hitoshi; Thunström, Patrik; Tsujii, Naohito; Jarrige, Ignace; Shimada, Kenya; Arita, Masashi; Iwasawa, Hideaki; Hayashi, Hirokazu; Jiang, Jian; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Hiraoka, Nozomu; Ishii, Hirofumi; Tsuei, Ku-Ding; Giovannini, Mauro; Bauer, Ernst;
掲載誌名 Physical Review B
86巻
8号
出版年月日 2012