Thumnail
著者 Cui, X. Y.; Shimada, Kenya; Hoesch, M.; Sakisaka, Y.; Kato, H.; Aiura, Y.; Higashiguchi, M.; Miura, Y.; Namatame, H.; Taniguchi, M.;
掲載誌名 Surface Science
601巻
18号
出版年月日 2007-09
Thumnail
著者 Yang, K.; Xie, B. P.; Shen, D. W.; Zhao, J. F.; Ou, H. W.; Wei, J.; Wang, S.; Wang, Y. H.; Lu, D. H.; He, R. H.; Arita, Masashi; Qiao, Shan; Ino, Akihiro; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Xu, F. Q.; Kaneko, Nobuhisa; Eisaki, Hiroshi; Feng, D. L.;
掲載誌名 Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
73巻
14号
出版年月日 2006-04-07
Thumnail
著者 Eguchi, Ritsuko; Kiss, Takayuki; Tsuda, Shunsuke; Shimojima, Takahiro; Mizokami, Tomohiro; Yokoya, Takayoshi; Chainani, Ashish; Shin, Shik; Inoue, Isao H.; Togashi, Tadashi; Watanabe, Shuntaro; Zhang, C. Q.; Chen, C. T.; Arita, Masashi; Shimada, Kenya; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki;
掲載誌名 Physical Review Letters
96巻
7号
出版年月日 2006-02-23
Thumnail
著者 Iwasawa, Hideaki; Yamakawa, K.; Saitoh, Tomohiko; Inaba, Jungo; Katsufuji, Takuro; Higashiguchi, Mitsuharu; Shimada, Kenya; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki;
掲載誌名 Physical Review Letters
96巻
6号
出版年月日 2006-02-14
Thumnail
著者 Sato, Hitoshi; Shimada, Kenya; Arita, Masashi; Hiraoka, Koichi; Kojima, Kenichi; Takeda, Yukiharu; Yoshikawa, Kunta; Sawada, Masahiro; Nakatake, Masashi; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Takata, Yasutaka; Ikenaga, Eiji; Shin, Shik; Kobayashi, Keisuke; Tamasaku, Kenji; Nishino, Yoshinori; Miwa, Daigo; Yabashi, Makina; Ishikawa, Tetsuya;
掲載誌名 Physical Review Letters
93巻
24号
出版年月日 2004-12-10
Thumnail
著者 Aiura, Yoshihiro; Yoshida, Yoshiyuki; Hase, Izumi; Ikeda, Shinichi; Higashiguchi, Mitsuharu; Cui, Xiaoyu; Shimada, Kenya; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Bando, Hiroshi;
掲載誌名 Physical Review Letters
93巻
11号
出版年月日 2004-09-10
Thumnail
著者 Arita, Masashi; Sato, Hitoshi; Higashi, Masayuki; Yoshikawa, Kunta; Shimada, Kenya; Nakatake, Masashi; Ueda, Yuko; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Tsubota, Masami; Iga, Fumitoshi; Takabatake, Toshiro;
掲載誌名 Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
75巻
出版年月日 2007-03-24
Thumnail
著者 Fujimori, Shin-ichi; Fujimori, Atsushi; Shimada, Kenya; Narimura, Takamasa; Kobayashi, Kenichi; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Harima, Hisatomo; Shishido, Hiroaki; Ikeda, Shugo; Aoki, Dai; Tokiwa, Yoshifumi; Haga, Yoshinori; Ōnuki, Yoshichika;
掲載誌名 Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
73巻
22号
出版年月日 2006-06-20
Thumnail
著者 Cui, Xiaoyu; Negishi, Hiroshi; Titova, S. G.; Shimada, Kenya; Ohnishi, Akimasa; Higashiguchi, Mitsuharu; Miura, Yuichi; Hino, S.; Jahir, A. M.; Titov, A.; Bidadi, H.; Negishi, Saiko; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Sasaki, Minoru;
掲載誌名 Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
73巻
8号
出版年月日 2006-02-16
Thumnail
著者 Shiozawa, Hidetsugu; Ishii, Hiroyoshi; Kihara, Hideo; Sasaki, Naoya; Nakamura, Satoshi; Yoshida, Tetsuo; Takayama, Yasuhiro; Miyahara, Tsuneaki; Suzuki, Shinzo; Achiba, Yohji; Kodama, Takeshi; Higashiguchi, Mitsuharu; Chi, Xiaoyu; Nakatake, Masashi; Shimada, Kenya; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Kataura, Hiromichi;
掲載誌名 Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
73巻
7号
出版年月日 2006-02-02
Thumnail
著者 Higashiguchi, Mitsuharu; Shimada, Kenya; Nishiura, Keisuke; Cui, Xiaoyu; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki;
掲載誌名 Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
72巻
出版年月日 2005-12-03
Thumnail
著者 Iwasawa, Hideaki; Aiura, Yoshihiro; Saitoh, Tomohiko; Hase, Izumi; Ikeda, Shinichi; Yoshida, Yoshiyuki; Bando, Hiroshi; Higashiguchi, Mitsuharu; Miura, Yuichi; Cui, Xiaoyu; Shimada, Kenya; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki;
掲載誌名 Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
72巻
19号
出版年月日 2005-09-22
Thumnail
著者 Yaji, Koichiro; Kimura, Akio; Hirai, Chiyuki; Taniguchi, Masaki; Koyama, Michie; Sato, Hitoshi; Shimada, Kenya; Tanaka, Arata; Muro, Takayuki; Imada, Shin; Suga, Shigemasa;
掲載誌名 Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
70巻
6号
出版年月日 2004-08-05
Thumnail
著者 Saitoh, Yuji; Matsushita, Tomohiro; Imada, Shin; Daimon, Hiroshi; Suga, Shigemasa; Fujii, Jun; Shimada, Kenya; Kakizaki, Akito; Ono, Kanta; Fujisawa, Masami; Kinoshita, Toyohiko; Ishii, Takehiko;
掲載誌名 Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
52巻
16号
出版年月日 1995-10-15
Thumnail
著者 Rader, Oliver; Kimura, Akio; Kamakura, Nozomu; An, Ki-Seok; Kakizaki, Akito; Miyanishi, Shintaro; Akinaga, Hiroyuki; Shirai, Masafumi; Shimada, Kenya; Fujimori, Atsushi;
掲載誌名 Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
57巻
2号
出版年月日 1998-01-01
Thumnail
著者 Shimada, Kenya; Mizokawa, Takashi; Mamiya, Kazutoshi; Saitoh, Tomohiko; Fujimori, Atsushi; Ono, Kanta; Kakizaki, Akito; Ishii, Takehiko; Shirai, Masafumi; Kamimura, Takashi;
掲載誌名 Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
57巻
15号
出版年月日 1998-04-15
Thumnail
著者 Shimada, Kenya; Saitoh, Tomohiko; Namatame, Hirofumi; Fujimori, Atsushi; Ishida, Shoji; Asano, Setsuro; Matoba, Masanori; Anzai, Shuichiro;
掲載誌名 Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
53巻
12号
出版年月日 1996-03-15
Thumnail
著者 Kakizaki, Akito; Ono, Kanta; Tanaka, Ken-ichi; Shimada, Kenya; Sendohda, Tsuyoshi;
掲載誌名 Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
55巻
11号
出版年月日 1997-03-15
Thumnail
著者 Park, Kang-Ho; Oh, S.-J.; Shimada, Kenya; Kamata, Atsushi; Ono, Kanta; Kakizaki, Akito; Ishii, Takehiko;
掲載誌名 Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
53巻
9号
出版年月日 1996-03-01
Thumnail
著者 Kakizaki, Akito; Fujii, Jun; Shimada, Kenya; Kamata, Atsushi; Ono, Kanta; Park, Kang-Ho; Kinoshita, Toyohiko; Ishii, Takehiko; Fukutani, Hirohito;
掲載誌名 Physical Review Letters
72巻
17号
出版年月日 1994-04-25