Thumnail
著者 Utsumi, Yuki; Sato, Hitoshi; Kurihara, Hidenao; Maso, Hiroyuki; Hiraoka, Koichi; Kojima, Kenichi; Tobimatsu, Komei; Ohkochi, Takuo; Fujimori, Shin-ichi; Takeda, Yukiharu; Saitoh, Yuji; Mimura, Kojiro; Ueda, Shigenori; Yamashita, Yoshiyuki; Yoshikawa, Hideki; Kobayashi, Keisuke; Oguchi, Tamio; Shimada, Kenya; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki;
掲載誌名 Physical Review B
84巻
11号
出版年月日 2011
Thumnail
著者 Williams, Jesse R.; Píš, Igor; Kobata, Masaaki; Winkelmann, Aimo; Matsushita, Tomohiro; Adachi, Yutaka; Ohashi, Naoki; Kobayashi, Keisuke;
掲載誌名 Journal of Applied Physics
111巻
3号
出版年月日 2012
Thumnail
著者 Ye, Mao; Eremeev, S. V.; Kuroda, Kenta; Krasovskii, E. E.; Chulkov, E. V.; Takeda, Yukiharu; Saito, Yuji; Okamoto, Kazuaki; Zhu, S. Y.; Miyamoto, Koji; Arita, Masashi; Nakatake, Masashi; Okuda, Taichi; Ueda, Yoshifumi; Shimada, Kenya; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Kimura, Akio;
掲載誌名 Physical Review B
85巻
20号
出版年月日 2012
Thumnail
著者 Arai, Kuniaki; Okuda, Taichi; Tanaka, Arata; Kotsugi, Masato; Fukumoto, Keiki; Ohkochi, Takuo; Guo, Fangzhun; Nakamura, Tetsuya; Matsushita, Tomohiro; Muro, Takayuki; Oura, Masaki; Senba, Yasunori; Ohashi, Haruhiko; Kakizaki, Akito; Kinoshita, Toyohiko;
掲載誌名 Physical Review B
85巻
17号
出版年月日 2012-05-01
Thumnail
著者 Okuda, Taichi; Miyamoto, Koji; Miyahara, Hirokazu; Kuroda, Kenta; Kimura, Akio; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki;
掲載誌名 Review of scientific instruments
82巻
10号
出版年月日 2011-10-21
Thumnail
著者 Ueno, Tetsuro; Sawada, Masahiro; Kishimizu, Yusuke; Kimura, Akio; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki;
掲載誌名 Review of Scientific Instruments
83巻
12号
出版年月日 2012-12-19
Thumnail
著者 Ueno, Tetsuro; Sawada, Masahiro; Furumoto, Kazuhito; Tagashira, Tetsuro; Tohoda, Satoshi; Kimura, Akio; Haraguchi, Shinya; Tsujikawa, Masahito; Oda, Tatsuki; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki;
掲載誌名 Physical Review B
85巻
22号
出版年月日 2012-06-11
Thumnail
著者 Dauth, M.; Körzdörfer, T.; Kümmel, S.; Ziroff, J.; Wiessner, M.; Scholl, A.; Reinert, F.; Arita, M.; Shimada, K.;
掲載誌名 Physical review letters
107巻
19号
出版年月日 2011-11-04
Thumnail
著者 Jiang, J.; Shimada, Kenya; Hayashi, Hirokazu; Iwasawa, Hideaki; Aiura, Yoshihiro; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki;
掲載誌名 Physical Review B
84巻
15号
出版年月日 2011-10-17
Thumnail
著者 Arita, Masashi; Shimada, Kenya; Utsmi, Yuki; Morimoto, Osamu; Sato, Hitoshi; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Hadano, Yuta; Takabatake, Toshiro;
掲載誌名 Physical Review B
83巻
24号
出版年月日 2011-06-22
Thumnail
著者 Zhou, Bo; Xu, Min; Zhang, Yan; Xu, Gang; He, Cheng; Yang, L. X.; Chen, Fei; Xie, B. P.; Cui, Xiao-Yu; Arita, Masashi; Shimada, Kenya; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Dai, X.; Feng, D. L.;
掲載誌名 Physical Review B
83巻
3号
出版年月日 2011-01-13
Thumnail
著者 Zhang, Y.; Chen, F.; He, C.; Zhou, B.; Xie, B. P.; Fang, C.; Tsai, W. F.; Chen, X. H.; Hayashi, H.; Jiang, J.; Iwasawa, H.; Shimada, K.; Namatame, H.; Taniguchi, M.; Hu, J. P.; Feng, D. L.;
掲載誌名 Physical Review B
83巻
5号
出版年月日 2011-02-22
Thumnail
著者 Yamaoka, Hitoshi; Jarrige, Ignace; Tsujii, Naohito; Imai, Motoharu; Lin, Jung-Fu; Matsunami, Masaharu; Eguchi, Ritsuko; Arita, Masashi; Shimada, Kenya; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Taguchi, Munetaka; Senba, Yasunori; Ohashi, Haruhiko; Hiraoka, Nozomu; Ishii, Hirofumi; Tsuei, Ku-Ding;
掲載誌名 Physical Review B
83巻
10号
出版年月日 2011-03-31
Thumnail
著者 Klein, M.; Nuber, A.; Schwab, H.; Albers, C.; Tobita, N.; Higashiguchi, M.; Jiang, J.; Fukuda, S.; Tanaka, K.; Shimada, K.; Mulazzi, M.; Assaad, F.F.; Reinert, F.;
掲載誌名 Physical review letters
106巻
18号
出版年月日 2011-05-06
Thumnail
著者 He, Shaolong; Zeng, Zhenhua; Arita, Masashi; Sawada, Masahiro; Shimada, Kenya; Qiao, Shan; Li, Guoling; Li, Wei-Xue; Zhang, Yan-Feng; Zhang, Yi; Ma, Xucun; Jia, Jinfeng; Xue, Qi-Kun; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki;
掲載誌名 New Journal of Physics
12巻
出版年月日 2010-11
Thumnail
著者 Hoesch, Moritz; Cui, Xiaoyu; Shimada, Kenya; Battaglia, Corsin; Fujimori, Shin-ichi; Berger, Helmuth;
掲載誌名 Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
80巻
7号
出版年月日 2009-08-18
Thumnail
著者 Nobuzane, Takahiro; Tashiro, Satoshi; Kudo, Yoshiki;
掲載誌名 American Journal of Obstetrics & Gynecology
199巻
4号
出版年月日 2008-10
Thumnail
著者 Miyamoto, Koji; Iori, Kazuyuki; Sakamoto, Kazuaki; Kimura, Akio; Qiao, S.; Shimada, Kenya; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki;
掲載誌名 Journal of Physics-Condensed Matter
20巻
22号
出版年月日 2008-06