著者 Toda, Katsuhiro; Muneshige, Hiroshi; Asou, Tomohiro; Kimura, Hiroaki;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
53巻
1号
出版年月日 2004-03
著者 Marubayashi, Seiji; Tashiro, Hirotaka; Ohdan, Hideki; Tokita, Daisuke; Hara, Hidetaka; Onoe, Takashi; Kitayama, Teruhiko; Hayamizu, Keisuke; Asahara, Toshimasa; Doi, Shigehiro; Okumoto, Satoshi; Taniguchi, Yoshihiko; Fukuda, Yasuhiko; Dohi, Kiyohiko;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
53巻
1号
出版年月日 2004-03
著者 Tanaka, Shinji; Haruma, Ken; Kunihiro, Masaki; Nagata, Shinji; Kitadai, Yasuhiko; Manabe, Noriaki; Sumii, Masaharu; Yoshihara, Masaharu; Kajiyama, Goro; Chayama, Kazuaki;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
53巻
3/4号
出版年月日 2004-12
著者 Orihashi, Kazumasa; Kumagai, Hajime; Isaka, Mitsuhiro; Arihiro, Koji; Sueda, Taijiro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
54巻
1号
出版年月日 2005-03
著者 Marubayashi, Seiji; Ohdan, Hideki; Tashiro, Hirotaka; Tokita, Daisuke; Onoe, Takashi; Hayamizu, Keisuke; Asahara, Toshimasa; Doi, Shigehiro; Okumoto, Satoshi; Tanji, Chie; Kawai, Tohru; Taniguchi, Yoshihiko; Fukuda, Yasuhiko; Dohi, Kiyohiko;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
54巻
2号
出版年月日 2005-06
著者 Toda, Katsuhiro; Kimura, Hiroaki;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
55巻
1号
出版年月日 2006-03
著者 Hanaya, Ryosuke; Arita, Kazunori; Itoh, Yoko; Kiura, Yoshihiro; Iida, Koji; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
55巻
1号
出版年月日 2006-03
著者 Kakizawa, Hideaki; Toyota, Naoyuki; Hieda, Masashi; Hirai, Nobuhiko; Tachikake, Toshihiro; Matsuura, Noriaki; Fujimura, Yoshio; Kodama, Ichiro; Hirata, Eiji; Hara, Tetsuaki; Ito, Katsuhide;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
55巻
3号
出版年月日 2006-09
著者 Shibata, Yuuka; Ikeda, Hiroaki; Kihira, Kenji;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
56巻
3・4号
出版年月日 2007-12
著者 Shibukawa, Masaaki; Hanaya, Ryosuke; Ito, Yoko; Wakasa, Tomochika; Arita, Kazunori; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
56巻
3・4号
出版年月日 2007-12
著者 Kurokawa, Hiromi; Matsunaga, Aki; Tanaka, Hiroyuki; Hamada, Hiroshi; Kawamoto, Masashi; Yuge, Osafumi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
57巻
1号
出版年月日 2008-03
著者 Hirabayashi, Kyoko; Kawano, Noriyuki; Ohtaki, Megu; Harada, Yuka; Harada, Hironori; Muldagaliyev, Talgat; Apsalikov, Kazbek; Hoshi, Masaharu;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
57巻
1号
出版年月日 2008-03
著者 Teramoto, Seiichi; Arihiro, Koji; Koseki, Masato; Kataoka, Tsuyoshi; Asahara, Toshimasa; Ohdan, Hideki;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
57巻
2号
出版年月日 2008-06
著者 Sadamori, Takuma; Kusunoki, Shinji; Otani, Tadatsugu; Ishida, Makoto; Masuda, Rieko; Tamura, Tomoko; Takeda, Taku; Tsumura, Ryu; Shokawa, Tomoki; Kondo, Tomohiro; Sakai, Hiroshi; Iwasaki, Yasumasa; Yamanoue, Takao; Hirohashi, Nobuyuki; Tanigawa, Koichi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
57巻
3・4号
出版年月日 2008-12
著者 Uemura, Kenichiro; Murakami, Yoshiaki; Hayashidani, Yasuo; Sudo, Takeshi; Hashimoto, Yasushi; Ohge, Hiroki; Sasaki, Tamito; Arihiro, Koji; Sueda, Taijiro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
58巻
1号
出版年月日 2009-03
著者 Oka, Shiro; Tanaka, Shinji; Yoshida, Shigeto; Hiyama, Toru; Ueno, Yoshitaka; Ito, Masanori; Kitadai, Yasuhiko; Yoshihara, Masaharu; Chayama, Kazuaki;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
59巻
1号
出版年月日 2010-03
著者 Nakashima, Akira; Murakami, Yoshiaki; Uemura, Kenichiro; Hayashidani, Yasuo; Sudo, Takeshi; Hashimoto, Yasushi; Arihiro, Koji; Sueda, Taijiro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
59巻
1号
出版年月日 2010-03
著者 Kakizawa, Hideaki; Toyota, Naoyuki; Hieda, Masashi; Hirai, Nobuhiko; Tachikake, Toshihiro; Matsuura, Noriaki; Oda, Miyo; Ito, Katsuhide;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
59巻
3号
出版年月日 2010-09
著者 Ishihara, Aiko; Miyachi, Takafumi; Nakamura, Takeshi; Ohtsuki, Toshiho; Kimura, Yasuhiro; Kihira, Kenji; Yamawaki, Takemori; Matsumoto, Masayasu;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
60巻
3号
出版年月日 2011-09
著者 Sato, Katsutoshi; Orihashi, Kazumasa; Hamanaka, Yoshiharu; Hirai, Shinji; Mitsui, Norimasa; Chatani, Naru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
60巻
4号
出版年月日 2011-12