Thumnail
著者 Shibata, Yuuka; Ikeda, Hiroaki; Kihira, Kenji;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
56巻
3・4号
出版年月日 2007-12
Thumnail
著者 Kakizawa, Hideaki; Toyota, Naoyuki; Hieda, Masashi; Hirai, Nobuhiko; Tachikake, Toshihiro; Matsuura, Noriaki; Fujimura, Yoshio; Kodama, Ichiro; Hirata, Eiji; Hara, Tetsuaki; Ito, Katsuhide;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
55巻
3号
出版年月日 2006-09
Thumnail
著者 Hanaya, Ryosuke; Arita, Kazunori; Itoh, Yoko; Kiura, Yoshihiro; Iida, Koji; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
55巻
1号
出版年月日 2006-03
Thumnail
著者 Toda, Katsuhiro; Kimura, Hiroaki;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
55巻
1号
出版年月日 2006-03
Thumnail
著者 Marubayashi, Seiji; Ohdan, Hideki; Tashiro, Hirotaka; Tokita, Daisuke; Onoe, Takashi; Hayamizu, Keisuke; Asahara, Toshimasa; Doi, Shigehiro; Okumoto, Satoshi; Tanji, Chie; Kawai, Tohru; Taniguchi, Yoshihiko; Fukuda, Yasuhiko; Dohi, Kiyohiko;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
54巻
2号
出版年月日 2005-06
Thumnail
著者 Orihashi, Kazumasa; Kumagai, Hajime; Isaka, Mitsuhiro; Arihiro, Koji; Sueda, Taijiro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
54巻
1号
出版年月日 2005-03
Thumnail
著者 Tanaka, Shinji; Haruma, Ken; Kunihiro, Masaki; Nagata, Shinji; Kitadai, Yasuhiko; Manabe, Noriaki; Sumii, Masaharu; Yoshihara, Masaharu; Kajiyama, Goro; Chayama, Kazuaki;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
53巻
3/4号
出版年月日 2004-12
Thumnail
著者 Marubayashi, Seiji; Tashiro, Hirotaka; Ohdan, Hideki; Tokita, Daisuke; Hara, Hidetaka; Onoe, Takashi; Kitayama, Teruhiko; Hayamizu, Keisuke; Asahara, Toshimasa; Doi, Shigehiro; Okumoto, Satoshi; Taniguchi, Yoshihiko; Fukuda, Yasuhiko; Dohi, Kiyohiko;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
53巻
1号
出版年月日 2004-03
Thumnail
著者 Toda, Katsuhiro; Muneshige, Hiroshi; Asou, Tomohiro; Kimura, Hiroaki;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
53巻
1号
出版年月日 2004-03