Thumnail
著者 Inouye, Yoshio; Hashimoto, Masayo; Sugiyama, Masanori; Takesue, Yoshio; Santo, Takahiro; Yokoyama, Takashi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
43巻
3号
出版年月日 1994-09
Thumnail
著者 Imamura, Yuji; Yokoyama, Takashi; Murakami, Yoshiaki; Hiyama, Eiso; Takesue, Yoshio; Kodama, Takashi; Matsuura, Yuichiro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
44巻
2号
出版年月日 1995-06
Thumnail
著者 Ikeda, Hiroaki; Kihira, Kenji; Kuwata, Naoharu; Arai, Shigeaki; Kimura, Yasuhiro; Miyake, Katsushi; Kitaura, Teruaki; Fujimura, Kingo; Kuramoto, Atsushi; Fukuchi, Hiroshi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
45巻
2号
出版年月日 1996-06
Thumnail
著者 Asahara, Toshimasa; Dohi, Kiyohiko; Nakahara, Hideki; Katayama, Koji; Itamoto, Toshiyuki; Sugino, Keizo; Moriwaki, Katsufumi; Shiroyama, Kazuhisa; Azuma, Kazuyoshi; Ito, Katsuhide; Shimamoto, Fumio;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
47巻
4号
出版年月日 1998-12
Thumnail
著者 Asahara, Toshimasa; Dohi, Kiyohiko; Itamoto, Toshiyuki; Katayama, Koji; Nakahara, Hideki; Hino, Hiroshi; Sugino, Keizo; Ono, Eiji; Nakanishi, Toshio; Kitamoto, Mikiya; Moriwaki, Katsufumi; Yuge, Osafumi; Shimamoto, Fumio; Ito, Katsuhide;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
47巻
4号
出版年月日 1998-12
Thumnail
著者 Takesue, Yoshio; Yokoyama, Takashi; Murakami, Yoshiaki; Imamura, Yuji; Akagi, Shinji; Ohge, Hiroki; Sakashita, Yoshihiro; Matsuura, Yuichiro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
47巻
3号
出版年月日 1998-09
Thumnail
著者 Asahara, Toshimasa; Dohi, Kiyohiko; Katayama, Koji; Itamoto, Toshiyuki; Okamoto, Yuzo; Nakahara, Hideki; Ono, Eiji; Sugino, Keizo; Marubayashi, Seiji; Yahata, Hiroshi; Kitamoto, Mikiya; Nakanishi, Toshio; Azuma, Kazuyoshi; Ito, Katsuhide; Shimamoto, Fumio;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
47巻
3号
出版年月日 1998-09
Thumnail
著者 Okabayashi, Seiji; Asahara, Toshimasa; Dohi, Kiyohiko; Sugino, Keiso; Marubayashi, Seiji; Ohdan, Hideki; Noriyuki, Toshio; Katayama, Kouji; Itamoto, Toshiyuki; Nakanishi, Toshio; Tazuma, Susumu; Kajiyama, Goro; Moriwaki, Katsufumi; Yuge, Osafumi; Otani, Minako; Okabayashi, Seiji; Yokoyama, Takashi; Shimamoto, Fumio; Itoh, Hisao; Yokoyama, Tatsushi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
47巻
1号
出版年月日 1998-03
Thumnail
著者 Fukumoto, Wataru; Nakamura, Yuko; Higaki, Toru; Tatsugami, Fuminari; Iida, Makoto; Awai, Kazuo;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
64巻
1-2号
出版年月日 2015-06
Thumnail
著者 Asahara, Toshimasa; Yano, Masatsugu; Fukuda, Saburo; Fukuda, Toshikatsu; Nakahara, Hideki; Katayama, Koji; Itamoto, Toshiyuki; Dohi, Kiyohiko; Nakanishi, Toshio; Kitamoto, Mikiya; Azuma, Kazuyoshi; Ito, Katsuhide; Moriwaki, Katsuyuki; Yuge, Osafumi; Shimamoto, Fumio;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
48巻
3号
出版年月日 1999-09
Thumnail
著者 Asahara, Toshimasa; Itamoto, Toshiyuki; Katayama, Koji; Nakahara, Hideki; Okamoto, Yuzo; Hino, Hiroshi; Ono, Eiji; Dohi, Kiyohiko; Shimamoto, Fumio;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
48巻
1号
出版年月日 1999-03
Thumnail
著者 Asahara, Toshimasa; Dohi, Kiyohiko; Nakahara, Hideki; Katayama, Koji; Itamoto, Toshiyuki; Sugino, Keizo; Ono, Eiji; Ito, Katsuhide; Azuma, Kazuyoshi; Shimamoto, Fumio;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
48巻
1号
出版年月日 1999-03
Thumnail
著者 Asahara, Toshimasa; Dohi, Kiyohiko; Hino, Hiroshi; Nakahara, Hideki; Katayama, Koji; Itamoto, Toshiyuki; Shimamoto, Fumio; Honke, Yoshifumi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
48巻
1号
出版年月日 1999-03
Thumnail
著者 Maehara, Yasuhiro; Mukaida, Keiko; Hiyama, Eiso; Morio, Michio; Kawamoto, Masashi; Yuge, Osafumi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
48巻
1号
出版年月日 1999-03
Thumnail
著者 Toda, Katsuhiro; Yoneda, Seizou; Morioka, Tetsuya; Kawanishi, Hidenori; Azuma, Kazuyoshi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
49巻
4号
出版年月日 2000-12
Thumnail
著者 Hayashi, Ken; Shimamoto, Fumio; Takata, Takashi; Yasui, Wataru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
50巻
4号
出版年月日 2001-12
Thumnail
著者 Tanaka, Hiroyuki; Yamanoue, Takao; Kuroda, Masahiko; Kawamoto, Masashi; Yuge, Osafumi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
50巻
3号
出版年月日 2001-09
Thumnail
著者 Sakamoto, Shigeyuki; Kiura, Yoshihiro; Ohba, Shinji; Shibukawa, Masaaki; Arita, Kazunori; Ishifuro, Minoru; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
54巻
3号
出版年月日 2005-09
Thumnail
著者 Takehara, Hiroki; Tanabe, Kazuaki; Fujikuni, Nobuaki; Tahara, Hiroyuki; Ide, Kentarou; Tanaka, Yuka; Yasui, Wataru; Ohdan, Hideki;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
63巻
1-3号
出版年月日 2014-09
Thumnail
著者 Kondo, Takashi; Kusunoki, Shinji; Kuroda, Masahiko; Kawamoto, Masashi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
62巻
4号
出版年月日 2013-12