Thumnail
著者 Yamauchi, Junko; Yashiki, Mikiko; Une, Itsuko; Kojima, Tohru; Ito, Hisao; Kawachi, Shoji; Ohtani, Minako;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
32巻
1号
出版年月日 1983-03
Thumnail
著者 Hatano, Eiji; Adachi, Nagao; Wada, Masashi; Kameo, Hitoshi; Masuda, Keizo; Miyoshi, Kazuo; Izumi, Yasuhiro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
32巻
4号
出版年月日 1983-12
Thumnail
著者 Kaihara, Y.; Katayama, A.; Iwamae, S.; Kihara, T.; Ono, K.; Kurose, M.; Amano, H.; Nikawa, H.; Kozai, K.;
掲載誌名 European Journal of Paediatric Dentistry
15巻
4号
出版年月日 2014-12
Thumnail
著者 Kaihara, Y.; Katayama, A.; Ono, K.; Kurose, M.; Toma, K.; Amano, H.; Nikawa, H.; Kozai, K.;
掲載誌名 European Journal of Paediatric Dentistry
15巻
2号
出版年月日 2014-06
Thumnail
著者 Takesue, Yoshio; Yokoyama, Takashi; Kodama, Takashi; Fujimoto, Mikio; Okita, Mitsuaki; Sewake, Hitoshi; Murakami, Yoshiaki; Imamura, Yuuji; Tsumura, Hiroaki;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
38巻
4号
出版年月日 1989-12
Thumnail
著者 Matsuyama, Toshiya; Matsumura, Takashi; Kawahori, Katsufumi; Hoshino, Shuji; Takahashi, Tadateru; Nakagawa, Yoshimoto; Dohi, Kiyohiko; Yamamoto, Masami;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
38巻
3号
出版年月日 1989-09
Thumnail
著者 Mtasiwa, Deodatus M.; Imamura, Nobutaka; Inada, Tominari; Takimoto, Yasuo; Okada, Kosuke; Nanba, Koji; Asaoku, Hideki; Kuramoto, Atsushi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
39巻
4号
出版年月日 1990-12
Thumnail
著者 Takesue, Yoshio; Yokoyama, Takashi; Kodama, Takashi; Murakami, Yoshiaki; Sewake, Hitoshi; Miyamoto, Katsunari; Imamura, Yuuji; Tsumura, Hiroaki; Matsuura, Yuichiro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
39巻
3号
出版年月日 1990-09
Thumnail
著者 Sowa, Sho-ichiro ; Masumi, Noriko; Inouye, Yoshio; Nakamura, Shoshiro; Takesue, Yoshio; Yokoyama, Takashi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
40巻
4号
出版年月日 1991-12
Thumnail
著者 Inouye, Yoshio; Morifuji, Kazuo; Masumi, Noriko; Nakamura, Shoshiro; Takesue, Yoshio; Santou, Takahiro; Yokoyama, Takashi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
41巻
4号
出版年月日 1992-12
Thumnail
著者 Kochi, Kazuhiro; Okita, Mitsuaki; Isono, Motoaki; Shigemoto, Shigenori; Watanabe, Kiminori; Shigemoto, Miho; Shimamoto, Humio; Ito, Takashi; Matsuura, Yuichiro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
42巻
4号
出版年月日 1993-12
Thumnail
著者 Inouye, Yoshio; Morifuji, Kazuo; Masumi, Noriko; Sugiyama, Masanori; Takesue, Yoshio; Kodama, Takashi; Yokoyama, Takashi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
42巻
3号
出版年月日 1993-09
Thumnail
著者 Kihira, Kenji; Kadoyama, Masayuki; Miyake, Katsushi; Kitaura, Teruaki; Kimura, Yasuhiro; Yoshida, Minoru; Fukuchi, Hiroshi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
43巻
4号
出版年月日 1994-12
Thumnail
著者 Inouye, Yoshio; Hashimoto, Masayo; Sugiyama, Masanori; Takesue, Yoshio; Santo, Takahiro; Yokoyama, Takashi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
43巻
3号
出版年月日 1994-09
Thumnail
著者 Imamura, Yuji; Yokoyama, Takashi; Murakami, Yoshiaki; Hiyama, Eiso; Takesue, Yoshio; Kodama, Takashi; Matsuura, Yuichiro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
44巻
2号
出版年月日 1995-06
Thumnail
著者 Ikeda, Hiroaki; Kihira, Kenji; Kuwata, Naoharu; Arai, Shigeaki; Kimura, Yasuhiro; Miyake, Katsushi; Kitaura, Teruaki; Fujimura, Kingo; Kuramoto, Atsushi; Fukuchi, Hiroshi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
45巻
2号
出版年月日 1996-06
Thumnail
著者 Asahara, Toshimasa; Dohi, Kiyohiko; Nakahara, Hideki; Katayama, Koji; Itamoto, Toshiyuki; Sugino, Keizo; Moriwaki, Katsufumi; Shiroyama, Kazuhisa; Azuma, Kazuyoshi; Ito, Katsuhide; Shimamoto, Fumio;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
47巻
4号
出版年月日 1998-12
Thumnail
著者 Asahara, Toshimasa; Dohi, Kiyohiko; Itamoto, Toshiyuki; Katayama, Koji; Nakahara, Hideki; Hino, Hiroshi; Sugino, Keizo; Ono, Eiji; Nakanishi, Toshio; Kitamoto, Mikiya; Moriwaki, Katsufumi; Yuge, Osafumi; Shimamoto, Fumio; Ito, Katsuhide;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
47巻
4号
出版年月日 1998-12
Thumnail
著者 Takesue, Yoshio; Yokoyama, Takashi; Murakami, Yoshiaki; Imamura, Yuji; Akagi, Shinji; Ohge, Hiroki; Sakashita, Yoshihiro; Matsuura, Yuichiro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
47巻
3号
出版年月日 1998-09
Thumnail
著者 Asahara, Toshimasa; Dohi, Kiyohiko; Katayama, Koji; Itamoto, Toshiyuki; Okamoto, Yuzo; Nakahara, Hideki; Ono, Eiji; Sugino, Keizo; Marubayashi, Seiji; Yahata, Hiroshi; Kitamoto, Mikiya; Nakanishi, Toshio; Azuma, Kazuyoshi; Ito, Katsuhide; Shimamoto, Fumio;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
47巻
3号
出版年月日 1998-09