著者 KANZAKI, Rieko; MORINO, Hiroyuki; MUKAIDA, Keiko; KUME, Kodai; OHSAWA, Ryosuke; NODA, Yuko; OTSUKI, Sachiko; MIYOSHI, Hirotsugu; KONDO, Takashi; NAKAMURA, Ryuji; KAWAMOTO, Masashi; KAWAKAMI, Hideshi; TSUTSUMI, Yasuo;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
71巻
1-2号
出版年月日 2022-06
著者 ISHIGAME, Souichi; HARADA, Takanori; MURAKAMI, Yoshiaki; UEMURA, Kenichirou; KOJIMA, Masato; URABE, Kazuhide; MORI, Keiichi; ARIHIRO, Kouji; SOTOMARU, Yusuke; HIYAMA, Eiso;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
71巻
1-2号
出版年月日 2022-06
著者 TAKAUCHI, Komei; TATSUGAMI, Fuminari; FUNAMA, Yoshinori; USHIO, Ayaka; KIGUCHI, Masao; AWAI, Kazuo;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
71巻
1-2号
出版年月日 2022-06
著者 HARA, Toshinori; KITAGAWA, Hiroki; KAJIHARA, Toshiki; KOBA, Yumiko; TADERA, Kayoko; NAGAOKA, Rie; OTA, Shiho; NAKAOKA, Yusuke; NOMURA, Toshihito; OMORI, Keitaro; SHIGEMOTO, Norifumi; SASADA, Shinsuke; OTA, Kohei; KASHIYAMA, Seiya; YOKOZAKI, Michiya; SHIME, Nobuaki; OHGE, Hiroki;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
70巻
2-4号
出版年月日 2021-12
著者 CHISHAKI, Ren ; FUKUSHIMA, Noriyasu; ISHIKAWA, Chie; EDAHIRO, Taro ; MINO, Tatsuji; YOSHIDA, Tetsumi; NISHIZAWA, Masatoshi; ICHINOHE, Tatsuo;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
70巻
2-4号
出版年月日 2021-12
著者 Harada, Yosuke; Okumichi, Hideaki; Miyata, Mayuko; Hiyama, Tomona; Kiuchi, Yoshiaki;
掲載誌名 American Journal of Ophthalmology Case Reports
19巻
出版年月日 2020-08-05
著者 Yasuda, Keisuke; Okada, Shinsuke; Okazaki, Yohei; Hiasa, Kyou; Tsuga, Kazuhiro; Abe, Yasuhiko;
掲載誌名 International Journal of Implant Dentistry
6巻
出版年月日 2020-11-03
著者 Kondo, Takashi; Toyota, Yukari; Narasaki, Soshi; Watanabe, Tomoyuki; Miyoshi, Hirotsugu; Saeki, Noboru; Tsutsumi, Yasuo M.;
掲載誌名 JA Clinical Reports
6巻
出版年月日 2020-12-09
著者 Fukumoto, Wataru; Nagaoka, Mami; Higaki, Toru; Tatsugami, Fuminari; Nakamura, Yuko; Oostveen, Luuk; Klein, Willemijn; Prokop, Mathias; Awai, Kazuo;
掲載誌名 European Journal of Radiology Open
7巻
出版年月日 2020-09-08
著者 Yamamoto, Masateru; Kobayashi, Tsuyoshi; Mashima, Hiroaki; Miki, Daiki; Kuroda, Shintaro; Hamaoka, Michinori; Aikata, Hiroshi; Chayama, Kazuaki; Ohdan, Hideki;
掲載誌名 International Journal of Surgery
80巻
出版年月日 2020-08
著者 Honmyo, Naruhiko; Kobayashi, Tsuyoshi; Kuroda, Shintaro; Oshita, Akihiko; Onoe, Takashi; Kohashi, Toshihiko; Fukuda, Saburo; Ohmori, Ichiro; Abe, Tomoyuki; Imaoka, Yasuhiro; Akita, Tomoyuki; Tanaka, Junko; Ohdan, Hideki;
掲載誌名 HPB
23巻
1号
出版年月日 2021-01
著者 Fujii, Teruhisa; Fujii, Tomie; Takedani, Hideyuki;
掲載誌名 Haemophilia
26巻
3号
出版年月日 2020-05-26
著者 Nakasa, Tomoyuki; Ikuta, Yasunari; Ota, Yuki; Kanemitsu, Munekazu; Sumii, Junichi; Nekomoto, Akinori; Adachi, Nobuo;
掲載誌名 Foot and Ankle International
41巻
6号
出版年月日 2020-06-01
著者 Higaki, M.; Shintani, T.; Hamada, A.; Rosli, S. N. Z.; Okamoto, T.;
掲載誌名 In Vitro Cellular and Developmental Biology - Animal
56巻
3号
出版年月日 2020-03-17
著者 Kimura, Tomoki; Doi, Yoshiko; Takahashi, Sigeo; Kubo, Katsumaro; Imano, Nobuki; Takeuchi, Yuki; Takahashi, Ippei; Nishibuchi, Ikuno; Murakami, Yuji; Kenjo, Masahiro; Nagata, Yasushi;
掲載誌名 Expert Review of Gastroenterology and Hepatology
14巻
4号
出版年月日 2020-03-30
著者 Kuroda, Shintaro; Kihara, Takuya; Akita, Yurina; Kobayashi, Tsuyoshi; Nikawa, Hiroki; Ohdan, Hideki;
掲載誌名 Surgery Today
50巻
出版年月日 2019-08-30
著者 Morio, Kei; Kawaoka, Tomokazu; Aikata, Hiroshi; Namba, Maiko; Uchikawa, Shinsuke; Kodama, Kenichiro; Ohya, Kazuki; Fujino, Hatsue; Nakahara, Takashi; Murakami, Eisuke; Yamauchi, Masami; Tsuge, Masataka; Hiramatsu, Akira; Imamura, Michio; Nakamura, Yuko; Akagi, Motonori; Awai, Kazuo; Kobayashi, Tsuyoshi; Ohdan, Hideki; Chayama, Kazuaki;
掲載誌名 European Journal of Radiology
124巻
出版年月日 2020-01-11
著者 Ozono, Iori; Sakamoto, Shigeyuki; Okazaki, Takahito; Oshita, Jumpei; Ishii, Daizo; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 Journal of Clinical Neuroscience
74巻
出版年月日 2020-01-27
著者 Kawahara, Daisuke; Ozawa, Shuichi; Kimura, Tomoki; Nagata, Yasushi;
掲載誌名 Journal of Applied Clinical Medical Physics
22巻
4号
出版年月日 2021-04-10
著者 Noshiro, Mitsuhide; Kawamoto, Takeshi; Nakashima, Ayumu; Ozaki, Noritsugu; Ueno, Toshinori; Saeki, Masayumi; Honda, Kiyomasa; Fujimoto, Katsumi; Kato, Yukio;
掲載誌名 Genes to Cells
23巻
8号
出版年月日 2018-08-16