著者 Tanaka, Hiroshi; Mito, Akihisa; Hirano, Harutoyo; Soh, Zu; Nakamura, Ryuji; Saeki, Noboru; Kawamoto, Masashi; Higashi, Yukihito; Yoshizumi, Masao; Tsuji, Toshio;
掲載誌名 Scientific Reports
9巻
出版年月日 2019-02-22
著者 Hirano, Harutoyo; Takama, Renjo; Matsumoto, Ryo; Tanaka, Hiroshi; Hirano, Hiroki; Soh, Zu; Ukawa, Teiji; Takayanagi, Tsuneo; Morimoto, Haruka; Nakamura, Ryuji; Saeki, Noboru; Hashimoto, Haruki; Matsui, Shogo; Kishimoto, Shinji; Oda, Nozomu; Kajikawa, Masato; Maruhashi, Tatsuya; Kawamoto, Masashi; Yoshizumi, Masao; Higashi, Yukihito; Tsuji, Toshio;
掲載誌名 Scientific Reports
8巻
出版年月日 2018-06-18
著者 Horimasu, Yasushi; Ishikawa, Nobuhisa; Taniwaki, Masaya; Yamaguchi, Kakuhiro; Hamai, Kosuke; Iwamoto, Hiroshi; Ohshimo, Shinichiro; Hamada, Hironobu; Hattori, Noboru; Okada, Morihito; Arihiro, Koji; Ohtsuki, Yuji; Kohno, Nobuoki;
掲載誌名 BMC Medical Genetics
18巻
出版年月日 2017-08-18
著者 Kyo, Michihito; Ohshimo, Shinichiro; Kida, Yoshiko; Shimatani, Tatsutoshi; Torikoshi, Yusuke; Suzuki, Kei; Yamaga, Satoshi; Hirohashi, Nobuyuki; Shime, Nobuaki;
掲載誌名 BMC Pulmonary Medicine
16巻
出版年月日 2016-08-12
著者 Mawas, Amany Sayed; Amatya, Vishwa Jeet; Kushitani, Kei; Kai, Yuichiro; Miyata, Yoshihiro; Okada, Morihito; Takeshima, Yukio;
掲載誌名 Scientific Reports
8巻
出版年月日 2018-01-09
著者 Okubo, Hirofumi; Kushiyama, Akifumi; Sakoda, Hideyuki; Nakatsu, Yusuke; Iizuka, Masaki; Taki , Naoyuki; Fujishiro, Midori; Fukushima, Toshiaki; Kamata, Hideaki; Nagamachi, Akiko; Inaba, Toshiya; Nishimura, Fusanori; Katagiri, Hideki; Asahara, Takashi; Yoshida, Yasuto; Chonan, Osamu; Encinas, Jeffery; Asano, Tomoichiro;
掲載誌名 Scientific Reports
6巻
出版年月日 2016-01-28
著者 Tsutani, Yasuhiro; Miyata, Yoshihiro; Masuda, Takeshi; Fujitaka, Kazunori; Doi, Mihoko; Awaya, Yoshikazu; Kuyama, Shoichi; Kitaguchi, Soichi; Ueda, Kazuhiro; Hattori, Noboru; Okada, Morihito;
掲載誌名 BMC Cancer
18巻
出版年月日 2018-12-10
著者 Sugihara, Katsunobu; Maruyama, Hirofumi; Kamada, Masaki; Morino, Hiroyuki; Kawakami, Hideshi;
掲載誌名 Neurobiology of Aging
32巻
10号
出版年月日 2011
著者 Hagiwara, Koichi; Morino, Hiroyuki; Shiihara, Jun; Tanaka, Tomoaki; Miyazawa, Hitoshi; Suzuki, Tomoko; Kohda, Masakazu; Okazaki, Yasushi; Seyama, Kuniaki; Kawakami, Hideshi;
掲載誌名 PLoS ONE
6巻
9号
出版年月日 2011
著者 Masuda, Yuji; Suzuki, Miki; Kawai, Hidehiko; Suzuki, Fumio; Kamiya, Kenji;
掲載誌名 Nucleic Acids Research
40巻
3号
出版年月日 2011
著者 EDAHIRO, Tarou; MORIOKA, Takehiko; TOISHIGAWA, Kayo; NAGOSHI, Hisao; KAWASE, Takakazu; FUKUSHIMA, Noriyasu; ICHINOHE, Tatsuo;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
69巻
2号
出版年月日 2020-06-30
著者 Kubota, Akiko; Iida, Kaori; Tashiro, Satoshi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
69巻
1号
出版年月日 2020-03
著者 Faisal, Hana Khairina Putri; Horimasu, Yasushi; Hirano, Shoko; Yamaoka, Emi; Fukazawa, Takahiro; Kanawa, Masami; Tanimoto, Keiji; Hattori, Noboru; Kohno, Nobuoki; Ueda, Yuka; Sueda, Taijiro; Hiyama, Eiso;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
68巻
1号
出版年月日 2019-03
著者 Yoshikawa, Toru; Ibuki, Yuta; Kaneko, Mayumi; Teramoto, Hideki; Yoshimitsu, Masanori; Emi, Manabu; Kohashi, Toshihiko; Hihara, Jun; Mukaida, Hidenori; Hirabayashi, Naoki;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
67巻
2号
出版年月日 2018-06
著者 Furukawa, Takaoki; Hamai, Yoichi; Hihara, Jun; Tanabe, Kazuaki; Emi, Manabu; Ibuki, Yuta; Yamakita, Ichiko; Kurokawa, Tomoaki; Okada, Morihito;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
67巻
2号
出版年月日 2018-06
著者 Ohno, Hideshi; Jimura, Akiyuki; Nakao, Yoshiyuki; Kawano, Noriyuki; Satoh, Kenichi;
掲載誌名 英語英文學研究
62巻
出版年月日 2018-03-30
著者 Teruya, Kiichiro; Myojin-Maekawa, Yuki; Shimamoto, Fumio; Watanabe, Hiromitsu; Nakamichi, Noboru; Tokumaru, Koichiro; Tokumaru, Sennosuke; Shirahata, Sanetaka;
掲載誌名 Biological and Pharmaceutical Bulletin
36巻
3号
出版年月日 2013-03-01
著者 Hara, Noriyuki; Satoh, Kenichi; Otani, Keiko; Kawakami, Hideshi; Ohtaki, Megu;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
65巻
2号
出版年月日 2016-06
著者 Matsuba, Junji; Otani, Keiko; Satoh, Kenichi; Kawakami, Hideshi; Ohtaki, Megu;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
65巻
2号
出版年月日 2016-06