Thumnail
著者 Yamane, Motoi; Nishiki, Masayuki; Kataoka, Tsuyoshi; Kishi, Naohiko; Amano, Kuniki; Nakagawa, Kenichi; Okumichi, Tsuneo; Naito, Masashi; Ito, Akihiko; Ezaki, Haruo;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
33巻
4号
出版年月日 1984-12
Thumnail
著者 Shigeta, Chiharu; Tanaka, Kimio; Kawakami, Masahito; Ohkita, Takeshi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
33巻
4号
出版年月日 1984-12
Thumnail
著者 Satow, Yukio; Akimoto, Naotaka; Lee, Juing-Yi; Sumida, Hiroshi; Okamoto, Naomasa;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
33巻
4号
出版年月日 1984-12
Thumnail
著者 Tanaka, Kimio; Izumi, Takaki; Ohkita, Takeshi; Kamada, Nanao;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
33巻
1号
出版年月日 1984-03
Thumnail
著者 Inoh, Akira; Kodama, Yuso; Yokoro, Kenjiro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
38巻
4号
出版年月日 1989-12
Thumnail
著者 Hong, Jae Hoon;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
38巻
4号
出版年月日 1989-12
Thumnail
著者 Roy, Bidyut; Fujimoto, Nariaki; Watanabe, Hiromitsu; Ito, Akihiro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
38巻
3号
出版年月日 1989-09
Thumnail
著者 Oda, Kenji;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
38巻
2号
出版年月日 1989-06
Thumnail
著者 Hayakawa, Norihiko; Ohtaki, Megu; Ueoka, Hiroshi; Matsuura, Masaaki; Munaka, Masaki; Kurihara, Minoru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
38巻
2号
出版年月日 1989-06
Thumnail
著者 Mtasiwa, Deodatus M.; Imamura, Nobutaka; Inada, Tominari; Takimoto, Yasuo; Okada, Kosuke; Nanba, Koji; Asaoku, Hideki; Kuramoto, Atsushi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
39巻
4号
出版年月日 1990-12
Thumnail
著者 Kim, Rungsa;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
39巻
3号
出版年月日 1990-09
Thumnail
著者 Kawanishi, Masahiro; Nakamoto, Atsuko; Konemori, Gen; Horiuchi, Itaru; Kajiyama, Goro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
39巻
3号
出版年月日 1990-09
Thumnail
著者 Kuroi, Katsumasa; Sato, Yukio; Takayama, Takahiko; Baba, Nobutoshi; Yamaguchi, Yoshiyuki; Toge, Tetsuya;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
39巻
2号
出版年月日 1990-06
Thumnail
著者 松浦 陽子; 佐藤 健一; 川野 徳幸;
掲載誌名 広島平和科学
36巻
出版年月日 2015-03
Thumnail
著者 松浦 陽子; 佐藤 健一; 川野 徳幸;
掲載誌名 広島平和科学
35巻
出版年月日 2013
Thumnail
著者 Takeichi, Nobuo; Dohi, Kiyohiko; Ito, Hisao; Hara, Hitoshi; Usui, Tsuguru; Yokoro, Kenjiro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
40巻
2号
出版年月日 1991-06
Thumnail
著者 Kawanishi, Masahiro; Nakamoto, Atsuko; Ito, Masaki; Hiraoka, Masataka; Kajiyama, Goro; Yamada, Hiroyasu; Fujita, Susumu; Kawamoto, Toshio; Kawamura, Hiroshi; Sasaki, Hiroshi; Okamoto, Sukeyoshi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
40巻
2号
出版年月日 1991-06
Thumnail
著者 Kumazaki, Tsutomu;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
41巻
4号
出版年月日 1992-12
Thumnail
著者 Hirai, Toshihiro; Iwata, Takashi; Yamashita, Yoshinori; Mukaida, Hidenori; Saeki, Shuji; Toge, Tetsuya;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
41巻
2号
出版年月日 1992-06