Thumnail
著者 Shibamura, Hidenori; Imanishi, Kaoru; Kajihara, Hiroki; Matsuura, Yuichiro; Sueda, Taijiro; Orihashi, Kazumasa;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
49巻
4号
出版年月日 2000-12
Thumnail
著者 Kaneko, Fuminari; Onari, Kiyoshi; Kawaguchi, Kotaro; Tsukisaka, Kazuhiro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
49巻
4号
出版年月日 2000-12
Thumnail
著者 Kajihara, Hiroki; Paturusi, Idrus A.; Saleh, Ruksal M.; Rasyad, Chairuddin; Ikuta, Yoshikazu;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
49巻
1号
出版年月日 2000-03
Thumnail
著者 Arai, Mitsuo; Shimizu, Hajime; Shimizu, Michele Eisemann; Tanaka, Yoshimi; Yanagisawa, Ken;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
50巻
3号
出版年月日 2001-09
Thumnail
著者 Yamasaki, Setsuko; Ohmori, Hiromitsu; Yamashita, Keisuke; Yasuda, Mineo;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
50巻
2号
出版年月日 2001-06
Thumnail
著者 Herrera, Lourdes Rosario; Kakehashi, Masayuki;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
50巻
1号
出版年月日 2001-03
Thumnail
著者 Mitsuoka, Takako; Kaseda, Yumiko; Yamashita, Hiroshi; Kohriyama, Tatsuo; Kawakami, Hideshi; Nakamura, Shigenobu; Yamamura, Yasuhiro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
51巻
1号
出版年月日 2002-03
Thumnail
著者 広島大学保健学出版会;
掲載誌名 広島大学保健学ジャーナル
12巻
2号
出版年月日 2014-10-31
Thumnail
著者 広島大学保健学出版会;
掲載誌名 広島大学保健学ジャーナル
12巻
2号
出版年月日 2014-10-31
Thumnail
著者 成相 恵子; 中谷 久恵; 勅使河原 薫; 廣野 祥子;
掲載誌名 広島大学保健学ジャーナル
12巻
2号
出版年月日 2014-10-31
Thumnail
著者 広島大学保健学出版会;
掲載誌名 広島大学保健学ジャーナル
12巻
1号
出版年月日 2014-03-31
Thumnail
著者 広島大学保健学出版会;
掲載誌名 広島大学保健学ジャーナル
12巻
1号
出版年月日 2014-03-31
Thumnail
著者 井場 ヒロ子; 宮腰 由紀子; 高瀬 美由紀;
掲載誌名 広島大学保健学ジャーナル
12巻
1号
出版年月日 2014-03-31
SelfDOI 10.15027/35690
Thumnail
著者 藤井 宝恵; 宮腰 由紀子; 高瀬 美由紀; 野宗 万喜; 新宮 美穂; 小林 敏生;
掲載誌名 広島大学保健学ジャーナル
11巻
2号
出版年月日 2013-10-31
SelfDOI 10.15027/35257