著者 SHIMAMOTO, Hiroyuki; OKAMOTO, Mitsunori; SUEDA, Takashi; SAKURA, Eiichiro; YOKOTE, Yuji; TSUCHIOKA, Yukiko; MATSUURA, Hideo; KAJIYAMA, Goro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
3号
出版年月日 1986-09
著者 YAMAKIDO, Michio; HARA, Hitoshi; KAMITSUNA, Akimitsu; TAKAISHI, Masatoshi; YORIOKA, Noriaki; KOHNO, Nobuoki; TAKAMI, Shunsuke; FUJIWARA, Saeko; KATSUBE, Mutsuko; NISHIMOTO, Yukio;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
3号
出版年月日 1986-09
著者 KANATA, Suzue;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
3号
出版年月日 1986-09
著者 KANATA, Suzue;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
3号
出版年月日 1986-09
著者 KATAOKA, Tsuyoshi; NISHIKI, Masayuki; YAMANE, Motoi; KUSHIRO, Jun-ichi; FUJII, Yasufumi; MATSUYAMA, Toshiya; DOHI, Kiyohiko;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
3号
出版年月日 1986-09
著者 KISHIMOTO, Shinya; KOSAKA, Tatsuya; OGAWA, Mitsuyo; TAKABA, Norio; KONEMORI, Reiko; KAMBARA, Akihiko; OKAMOTO, Kazuma; SHIMIZU, Satoru; KUNITA, Toshiro; DAITOKU, Kunihiko; KAJIYAMA, Goro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
3号
出版年月日 1986-09
著者 FUJIWARA, Saeko; AKIYAMA, Mitoshi; KOBUKE, Kyoko; ICHIMARU, Shinichiro; TAKAISHI, Masatoshi; INAMIZU, Tsutomu; KOHNO, Nobuoki; TAKAMI, Shunsuke; NOUMI, Kazumasa; KAWAMOTO, Masahide; YAMAKIDO, Michio;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
3号
出版年月日 1986-09
著者 MATSUYAMA, Toshiya; NAKATSUKA, Hirofumi; ASAHARA, Toshimasa; DOHI, Kiyohiko;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
3号
出版年月日 1986-09
著者 YOKOZAKI, Hiroshi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
3号
出版年月日 1986-09
著者 HARUMA, Ken; SUMII, Koji; UEMURA, Naomi; TARI, Akira; INABA, Yoshiro; YOSHIHARA, Masaharu; TOKUTOMI, Tadashi; SEKITO, Masaki; INBE, Akira; TESHIMA, Hitoshi; OHGOSHI, Hiroaki; TOKUMO, Kenji; KAJIYAMA, Goro; MIYOSHI, Akima;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
3号
出版年月日 1986-09
著者 ITO, Akihiro; WATANABE, Hiromitsu; AOYAMA, Hideyuki; NAKAGAWA, Yoshiyuki; MORI, Masahiro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
3号
出版年月日 1986-09
著者 YAMANE, Takashi; NAKABAYASHI, Hidekazu; ITO, Shiro; SUMII, Hiroshi; KAWAI, Akira;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
3号
出版年月日 1986-09
著者 HORIKAWA, Yoshiya; SAITO, Hajime; WATANABE, Takashi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
2号
出版年月日 1986-06
著者 OKUSHIN, Sayuri; TAKAISHI, Masatoshi; TAKAHASHI, Naoko; OGAWA, Takahiko; KANAHARA, Koji; HAMAGUCHI, Naoki; HIRABAYASHI, Akira; WADA, Koji; YORIOKA, Noriaki; YAMAKIDO, Michio;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
2号
出版年月日 1986-06
著者 SUMII, Koji; UEMURA, Naomi; INBE, Akira; HARUMA, Ken; INABA, Yoshiro; TARI, Akira; YOSHIHARA, Masaharu; SEKITOH, Masaki; TOKUTOMI, Tadashi; KAJIYAMA, Goro; MIYOSHI, Akima;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
2号
出版年月日 1986-06
著者 SHIMAMOTO, Yoriko; SHIMAMOTO, Hiroyuki; FUJIHATA, Hiroichi; NAKAMURA, Hideo; MATSUURA, Yuichiro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
2号
出版年月日 1986-06
著者 SHIMAMOTO, Yoriko; SHIMAMOTO, Hiroyuki; MATSUURA, Yuichiro; TAMURA, Mutuo; YAMASHINA, Hideki; HIGO, Masanori; FUJII, Takanori; KINOSHITA, Hirufumi; KIMURA, Shojiro; HIRAO, Koichi; TAKEDA, Hiroyuki;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
2号
出版年月日 1986-06
著者 KANATA, Suzue;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
2号
出版年月日 1986-06
著者 KISHIMOTO, Shinya; OGAWA, Mitsuyo; TAKABA, Norio; KAMBARA, Akihiko; OKAMOTO, Kazuma; SHIMIZU, Satoru; KUNITA, Toshio; DAITOKU, Kunihiko; KAJIYAMA, Goro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
2号
出版年月日 1986-06
著者 OHAMA, Koso; KUSUMI, Ichiro; FUJIWARA, Atsushi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
2号
出版年月日 1986-06