Thumnail
著者 Kaneko, Masayuki; Imaizumi, Kazunori; Saito, Atsushi; Kanemoto, Soshi; Asada, Rie; Matsuhisa, Koji; Ohtake, Yosuke;
掲載誌名 Biological and Pharmaceutical Bulletin
40巻
9号
出版年月日 2017-09-01
Thumnail
著者 Ishida, Keishi; Saiki, Takashi; Umeda, Kanae; Miyara, Masatsugu; Sanoh, Seigo; Ohta, Shigeru; Kotake, Yaichiro;
掲載誌名 Biological and Pharmaceutical Bulletin
40巻
7号
出版年月日 2017-07-01
Thumnail
著者 Ishida, Keishi; Kotake, Yaichiro; Sanoh, Seigo; Ohta, Shigeru;
掲載誌名 Biological and Pharmaceutical Bulletin
40巻
3号
出版年月日 2017-03-01
Thumnail
著者 Kaneko, Masayuki; Saito, Ryo; Okuma, Yasunobu; Nomura, Yasuyuki;
掲載誌名 Biological and Pharmaceutical Bulletin
35巻
2号
出版年月日 2012-02-01
Thumnail
著者 Mimori, Seisuke; Okuma, Yasunobu; Kaneko, Masayuki; Kawada, Koichi; Hosoi, Toru; Ozawa, Koichiro; Nomura, Yasuyuki; Hamana, Hiroshi;
掲載誌名 Biological and Pharmaceutical Bulletin
35巻
1号
出版年月日 2012-10-01
Thumnail
著者 Zhao, Juanjuan; Urakawa, Susumu; Matsumoto, Jumpei; Li, Ruixi; Ishii, Yoko; Sasahara, Masakiyo; Peng, Yuwen; Ono, Taketoshi; Nishijo, Hisao;
掲載誌名 BioMed Research International
2013巻
出版年月日 2013-11
Thumnail
著者 Tamura, Takayoshi; Noda, Masafumi; Ozaki, Moeko; Maruyama, Masafumi; Matoba, Yasuyuki; Kumagai, Takanori; Sugiyama, Masanori;
掲載誌名 Biological and Pharmaceutical Bulletin
33巻
10号
出版年月日 2010-10-01
Thumnail
著者 Ikawa, Kazuro; Shimatani, Tomohiko; Hayato, Seiichi; Morikawa, Norifumi; Tazuma, Susumu;
掲載誌名 Biological and Pharmaceutical Bulletin
30巻
5号
出版年月日 2007-05
Thumnail
著者 Kamikawa, Rintaro; Ikawa, Kazuro; Morikawa, Norifumi; Asaoku, Hideki; Iwato, Koji; Sasaki, Ayako;
掲載誌名 Biological and Pharmaceutical Bulletin
29巻
11号
出版年月日 2006-11
Thumnail
著者 Kaneko, Masayuki; Takahashi, Tomoko; Niinuma, Yoshifumi; Nomura, Yasuyuki;
掲載誌名 Biological and Pharmaceutical Bulletin
27巻
8号
出版年月日 2004-08
Thumnail
著者 Kaneko, Masayuki; Niinuma, Yoshifumi; Nomura, Yasuyuki;
掲載誌名 Biological and Pharmaceutical Bulletin
26巻
7号
出版年月日 2003-07
Thumnail
著者 Inoue, Yoshio; Fujimoto, Yasuhiro; Sugiyama, Masanori; Yoshida, Tetsuya; Yamase, Toshihiro;
掲載誌名 Biological and Pharmaceutical Bulletin
18巻
7号
出版年月日 1995-07-15
Thumnail
著者 Inoue, Yoshio; Kanamori, Tatsuyuki; Fujimoto, Yasuhiro; Sugiyama, Masanori; Yoshida, Tetsuya;
掲載誌名 Biological and Pharmaceutical Bulletin
18巻
6号
出版年月日 1995-06-15
Thumnail
著者 Yokooji, Tomoharu; Nouma, Hitomi; Ogino, Ryohei; Taogoshi, Takanori; Morita, Eishin; Matsuo, Hiroaki;
掲載誌名 Allergology International
68巻
1号
出版年月日 2019-01
Thumnail
著者 Kanegane, Hirokazu; Hoshino, Akihiro; Okano, Tsubasa; Yasumi, Takahiro; Wada, Taizo; Takada, Hidotoshi; Okada, Satoshi; Yamashita, Motoi; Yeh, Tzu-wen; Nishikomori, Ryuta; Takagi, Masatoshi; Imai, Kohsuke; Ochs, Hans D.; Morio, Tomohiro;
掲載誌名 Allergology International
67巻
1号
出版年月日 2018-01
Thumnail
著者 Fujimoto, Wataru; Fukuda, Mikiko; Yokooji, Tomoharu; Yamamoto, Takahiro; Tanaka, Akira; Matsuo, Hiroaki;
掲載誌名 Allergology International
65巻
4号
出版年月日 2016-10
Thumnail
著者 Matsuo, Hiroaki; Yokooji, Tomoharu; Taogoshi, Takanori;
掲載誌名 Allergology International
64巻
4号
出版年月日 2015-10
Thumnail
著者 Kan, Takanobu; Hiragun, Takaaki; Ishii, Kaori; Hiragun, Makiko; Yanase, Yuhki; Tanaka, Akio; Hide, Michihiro;
掲載誌名 Allergology International
64巻
3号
出版年月日 2015-07
Thumnail
著者 Takahashi, Shinya; Katayama, Akira; Arakawa, Miwa; Mizuta, Shinji; Katayama, Keijiro; Watanabe, Masazumi; Yamane, Yoshitaka; Morita, Shohei; Okazaki, Takanobu; Kurosaki, Tatsuya; Sueda, Taijiro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
67巻
4号
出版年月日 2018-12
Thumnail
著者 Matsubara, Keiso; Sumitani, Daisuke; Ojima, Yasutomo; Yoshimitsu, Masayoshi; Nakano, Kanyu; Harano, Masao; Idani, Hitoshi; Okajima, Masazumi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
67巻
4号
出版年月日 2018-12