著者 Minamizaki, Tomoko; Yoshiko, Yuji; Yoshioka, Hirotaka; Kozai, Katsuyuki; Aubin, Jane E.; Maeda, Norihiko;
掲載誌名 Prostaglandins & Other Lipid Mediators
97巻
3-4号
出版年月日 2012-03
著者 Minamizaki, Tomoko; Yoshiko, Yuji;
掲載誌名 Current Protein & Peptide Science
16巻
3号
出版年月日 2015
著者 Minamizaki, Tomoko; Konishi, Yukiko; Sakurai, Kaoru; Yoshioka, Hirotaka; Aubin, Jane E.; Kozai, Katsuyuki; Yoshiko, Yuji;
掲載誌名 Journal of Endocrinology
237巻
3号
出版年月日 2018-06
著者 Sakamoto, Shuichiro; Miyara, Masatsugu; Sanoh, Seigo; Ohta, Shigeru; Kotake, Yaichiro;
掲載誌名 Scientific Reports
7巻
出版年月日 2017-04-26
著者 Kawasaki, Noritaka; Asada, Rie; Saito, Atsushi; Kanemoto, Soshi; Imaizumi, Kazunori;
掲載誌名 Scientific Reports
2巻
出版年月日 2012-11-12
著者 Tanaka, Hiroshi; Mito, Akihisa; Hirano, Harutoyo; Soh, Zu; Nakamura, Ryuji; Saeki, Noboru; Kawamoto, Masashi; Higashi, Yukihito; Yoshizumi, Masao; Tsuji, Toshio;
掲載誌名 Scientific Reports
9巻
出版年月日 2019-02-22
著者 Umayahara, Yasutaka; Soh, Zu; Sekikawa, Kiyokazu; Kawae, Toshihiro; Otsuka, Akira; Tsuji, Toshio;
掲載誌名 Sensors
18巻
11号
出版年月日 2018-11-07
著者 Hirano, Harutoyo; Takama, Renjo; Matsumoto, Ryo; Tanaka, Hiroshi; Hirano, Hiroki; Soh, Zu; Ukawa, Teiji; Takayanagi, Tsuneo; Morimoto, Haruka; Nakamura, Ryuji; Saeki, Noboru; Hashimoto, Haruki; Matsui, Shogo; Kishimoto, Shinji; Oda, Nozomu; Kajikawa, Masato; Maruhashi, Tatsuya; Kawamoto, Masashi; Yoshizumi, Masao; Higashi, Yukihito; Tsuji, Toshio;
掲載誌名 Scientific Reports
8巻
出版年月日 2018-06-18
著者 Matsubara, Hiroki; Hirano, Hiroki; Hirano, Harutoyo; Soh, Zu; Nakamura, Ryuji; Saeki, Noboru; Kawamoto, Masashi; Yoshizumi, Masao; Yoshino, Atsuo; Sasaoka, Takafumi; Yamawaki, Shigeto; Tsuji, Toshio;
掲載誌名 Scientific Reports
8巻
出版年月日 2018-02-15
著者 Aratani, Mitsuko; Kawasaki, Hiromi; Yamasaki, Satoko; Takahashi, Noriko; Narahara, Tamami; Sahara, Miho; Huang, Luoming; Goda, Hiromi; Kohama, Natsu; Yamura, Miwa; Shintaku, Hazuki; Tamura, Hiroshi;
掲載誌名 学部・附属学校共同研究紀要
46号
出版年月日 2019-03-31
著者 荒谷 美津子; 川崎 裕美; 高木 明子; 高橋 法子; 奈良原 珠美; 佐原 美穂; 風呂 和志;
掲載誌名 学部・附属学校共同研究紀要
45号
出版年月日 2017-03-31
著者 Subarnbhesaj, Ajiravudh; Miyauchi, Mutsumi; Chanbora, Chea; Mikuriya, Aki; Nguyen, Phuong Thao; Furusho, Hisako; Ayuningtyas, Nurina Febriyanti; Fujita, Minoru; Toratani, Shigeaki; Takechi, Masaaki; Niida, Shumpei; Takata, Takashi;
掲載誌名 PLoS ONE
12巻
11号
出版年月日 2017-11-17
著者 Saiki, Akiko; Kimura, Rie; Samura, Toshikazu; Yoko, Fujiwara-Tsukamoto; Sakai, Yutaka; Isomura, Yoshikazu;
掲載誌名 PLoS ONE
9巻
6号
出版年月日 2014-06-03
著者 Kashima, Saori; Inoue, Kazuo; Matsumoto, Masatoshi;
掲載誌名 PLoS ONE
12巻
1号
出版年月日 2017-01-03
著者 Kashima, Saori; Inoue, Kazuo; Matsumoto, Masatoshi;
掲載誌名 PLoS ONE
12巻
5号
出版年月日 2017-05-25