著者 Fujino, Yoko; Minamizaki, Tomoko; Yoshioka, Hirotaka; Okada, Mitsugi; Yoshiko, Yuji;
掲載誌名 Bone Reports
5巻
出版年月日 2016-12
著者 Sakamoto, Shuichiro; Miyara, Masatsugu; Sanoh, Seigo; Ohta, Shigeru; Kotake, Yaichiro;
掲載誌名 Scientific Reports
7巻
出版年月日 2017-04-26
著者 Thi Vu, Hang; Akatsu, Hiroyasu; Hashizume, Yoshio; Setou, Mitsutoshi; Ikegami, Koji;
掲載誌名 Scientific Reports
7巻
出版年月日 2017-01-09
著者 Kawasaki, Noritaka; Asada, Rie; Saito, Atsushi; Kanemoto, Soshi; Imaizumi, Kazunori;
掲載誌名 Scientific Reports
2巻
出版年月日 2012-11-12
著者 Saito, Atsushi; Kanemoto, Soshi; Kawasaki, Noritaka; Asada, Rie; Iwamoto, Hideo; Oki, Mami; Miyagi, Hidetaka; Izumi, Soutarou; Sanosaka, Tsukasa; Nakashima, Kinichi; Imaizumi, Kazunori;
掲載誌名 Nature Communications
3巻
出版年月日 2012-07-24
著者 Tanaka, Hiroshi; Mito, Akihisa; Hirano, Harutoyo; Soh, Zu; Nakamura, Ryuji; Saeki, Noboru; Kawamoto, Masashi; Higashi, Yukihito; Yoshizumi, Masao; Tsuji, Toshio;
掲載誌名 Scientific Reports
9巻
出版年月日 2019-02-22
著者 Umayahara, Yasutaka; Soh, Zu; Sekikawa, Kiyokazu; Kawae, Toshihiro; Otsuka, Akira; Tsuji, Toshio;
掲載誌名 Sensors
18巻
11号
出版年月日 2018-11-07
著者 Hirano, Harutoyo; Takama, Renjo; Matsumoto, Ryo; Tanaka, Hiroshi; Hirano, Hiroki; Soh, Zu; Ukawa, Teiji; Takayanagi, Tsuneo; Morimoto, Haruka; Nakamura, Ryuji; Saeki, Noboru; Hashimoto, Haruki; Matsui, Shogo; Kishimoto, Shinji; Oda, Nozomu; Kajikawa, Masato; Maruhashi, Tatsuya; Kawamoto, Masashi; Yoshizumi, Masao; Higashi, Yukihito; Tsuji, Toshio;
掲載誌名 Scientific Reports
8巻
出版年月日 2018-06-18
著者 Matsubara, Hiroki; Hirano, Hiroki; Hirano, Harutoyo; Soh, Zu; Nakamura, Ryuji; Saeki, Noboru; Kawamoto, Masashi; Yoshizumi, Masao; Yoshino, Atsuo; Sasaoka, Takafumi; Yamawaki, Shigeto; Tsuji, Toshio;
掲載誌名 Scientific Reports
8巻
出版年月日 2018-02-15
著者 Subarnbhesaj, Ajiravudh; Miyauchi, Mutsumi; Chanbora, Chea; Mikuriya, Aki; Nguyen, Phuong Thao; Furusho, Hisako; Ayuningtyas, Nurina Febriyanti; Fujita, Minoru; Toratani, Shigeaki; Takechi, Masaaki; Niida, Shumpei; Takata, Takashi;
掲載誌名 PLoS ONE
12巻
11号
出版年月日 2017-11-17
著者 Saiki, Akiko; Kimura, Rie; Samura, Toshikazu; Yoko, Fujiwara-Tsukamoto; Sakai, Yutaka; Isomura, Yoshikazu;
掲載誌名 PLoS ONE
9巻
6号
出版年月日 2014-06-03
著者 Kashima, Saori; Inoue, Kazuo; Matsumoto, Masatoshi;
掲載誌名 PLoS ONE
12巻
1号
出版年月日 2017-01-03
著者 Kashima, Saori; Inoue, Kazuo; Matsumoto, Masatoshi;
掲載誌名 PLoS ONE
12巻
5号
出版年月日 2017-05-25
著者 Urakawa, Susumu; Takamoto, Kouich; Hori, Etsuro; Sakai, Natsuko; Ono, Taketoshi; Nishijo, Hisao;
掲載誌名 BMC Neuroscience
14巻
出版年月日 2013-01-25
著者 Horimasu, Yasushi; Ishikawa, Nobuhisa; Taniwaki, Masaya; Yamaguchi, Kakuhiro; Hamai, Kosuke; Iwamoto, Hiroshi; Ohshimo, Shinichiro; Hamada, Hironobu; Hattori, Noboru; Okada, Morihito; Arihiro, Koji; Ohtsuki, Yuji; Kohno, Nobuoki;
掲載誌名 BMC Medical Genetics
18巻
出版年月日 2017-08-18
著者 Yamane, Takashi; Yokoyama, Akihito; Kitahara, Yoshihiro; Miyamoto, Shintaro; Haruta, Yoshinori; Hattori, Noboru; Yamane, Kiminori; Hara, Hitoshi; Kohno, Nobuoki;
掲載誌名 BMJ Open
3巻
出版年月日 2013-02-20
著者 Horimasu, Yasushi; Hattori, Noboru; Ishikawa, Nobuhisa; Tanaka, Sonosuke; Bonella, Francesco; Ohshimo, Shinichiro; Guzman, Josune; Costabel, Ulrich; Kohno, Nobuoki;
掲載誌名 BMC Medical Genetics
15巻
出版年月日 2014-01-08
著者 Sakamoto, Shinjiro; Matsueda, Satoko; Takamori, Shinzo; Toh, Uhi; Noguchi, Masanori; Yutani, Shigeru; Yamada, Akira; Shichijo, Shigeki; Yamada, Teppei; Suekane, Shigetaka; Kawano, Kouichiro; Sasada, Tetsuro; Hattori, Noboru; Kohno, Nobuoki; Itoh, Kyogo;
掲載誌名 Cancer Science
106巻
10号
出版年月日 2015-10
著者 Sakamoto, Shinjiro; Yoshitomi, Munehiro; Yutani, Shigeru; Terazaki, Yasuhiro; Yoshiyama, Koichi; Ioji, Tetsuya; Matsueda, Satoko; Yamada, Akira; Takamori, Shinzo; Itoh, Kyogo; Hattori, Noboru; Kohno, Nobuoki; Sasada, Tetsuro;
掲載誌名 Human Vaccines & Immunotherapeutics
11巻
12号
出版年月日 2015-12-23
著者 Ishikawa, Nobuhisa; Hattori, Noboru; Kohno, Nobuoki; Kobayashi, Akihiro; Hayamizu, Tomoyuki; Johnson, Malcolm;
掲載誌名 International Journal of COPD
10巻
1号
出版年月日 2015-01-23