著者 Nagano, Akiko; Ohge, Hiroki; Tanaka, Tomoko; Takahashi, Shinya; Uemura, Kenichiro; Murakami, Yoshiaki; Sueda, Taijiro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
67巻
1号
出版年月日 2018-03
著者 Shimada, Hiroyuki; Kada, Akiko; Shima, Haruko; Tono, Chikako; Yuza, Yuki; Kurosawa, Hidemitsu; Watanabe, Akihiro; Ito, Masaki; Uryu, Hideko; Kamibeppu, Kiyoko; Kiyokawa, Nobutaka; Adachi, Souichi; Saito, Akiko M.; Tanizawa, Akihiko;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
67巻
1号
出版年月日 2018-03
著者 Kitagawa, Chiyoe; Saka, Hideo; Kada, Akiko; Saito, Akiko M.; Takei, Hidefumi; Matsutani, Noriyuki; Takahashi, Noriaki; Mineshita, Masamichi; Kawano, Osamu; Bessho, Akihiro; Miyazawa, Hideki;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
67巻
1号
出版年月日 2018-03
著者 Tanoue, Natsuko; Ummah, Fauziah C; Hanada, Tomoko; Takajo, Tomoko; Kamil, Muhammad; Askoro, Rofat; Arita, Kazunori;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
67巻
1号
出版年月日 2018-03
著者 Imaoka, Kouki; Fujisaki, Seiji; Fukuhara, Sotaro; Ono, Kosuke; Sawada, Hiroyuki; Shishida, Masayuki; Hirata, Yuzo; Fukuda, Saburo; Takahashi, Mamoru; Sakimoto, Hideto;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
67巻
1号
出版年月日 2018-03
著者 Fukumoto, Wataru; Mitani, Hidenori; Kajiwara, Kenji; Fuji, Tomoyo; Kitera, Nobuo; Baba, Yasutaka; Awai, Kazuo;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
67巻
2号
出版年月日 2018-06
著者 Furukawa, Takaoki; Hamai, Yoichi; Hihara, Jun; Tanabe, Kazuaki; Emi, Manabu; Ibuki, Yuta; Yamakita, Ichiko; Kurokawa, Tomoaki; Okada, Morihito;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
67巻
2号
出版年月日 2018-06
著者 Chikuie, Emi; Fugisaki, Seiji; Fukuhara, Soutarou; Imaoka, Kouki; Hirata, Yuzo; Fukuda, Saburo; Takahashi, Mamoru; Sakai, Hiroshi; Sueshiro, Masafumi; Sakimoto, Hideto;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
67巻
2号
出版年月日 2018-06
著者 Yoshikawa, Toru; Ibuki, Yuta; Kaneko, Mayumi; Teramoto, Hideki; Yoshimitsu, Masanori; Emi, Manabu; Kohashi, Toshihiko; Hihara, Jun; Mukaida, Hidenori; Hirabayashi, Naoki;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
67巻
2号
出版年月日 2018-06
著者 Sukhdorj, Elbegzaya; Nakamura, Ryuji; Saeki, Noboru; Yanabe, Kensuke; Hirano, Hiroki; Hirano, Harutoyo; Yoshizumi, Masao; Tsuji, Toshio; Kawamoto, Masashi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
67巻
3号
出版年月日 2018-09
著者 Bayasgalan, Enkhjargal; Higaki, Toru; Fukumoto, Wataru; Nakamura, Yuko; Chosa, Keigo; Tatsugami, Fuminari; Awai, Kazuo;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
67巻
3号
出版年月日 2018-09
著者 Minami, Shigeru; Kurosaki, Tatsuya; Ninomiya, Shinji; Sueda, Taijiro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
67巻
3号
出版年月日 2018-09
著者 Chuon, Channarena; Svay, Somana; Lim, Olline; Nagashima, Shintaro; Yamamoto, Chikako; Ko, Ko; Fujii, Hiroko; Ohisa, Masayuki; Akita, Tomoyuki; Goto, Noboru; Fujimoto, Mayumi; Sugiyama, Aya; Katayama, Keiko; Sato, Tomoki; Tanaka, Junko;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
67巻
3号
出版年月日 2018-09
著者 Ono, Kosuke; Sakimoto, Hideto; Fukuhara, Sotaro; Imaoka, Koki; Sawada, Hiroyuki; Shishida, Masayuki; Fujisaki, Seiji; Hirata, Yuzo; Fukuda, Saburo; Takahashi, Mamoru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
67巻
3号
出版年月日 2018-09
著者 Tanitame, Keizo; Mitani, Hidenori; Honda, Yukiko; Awai, Kazuo;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
67巻
4号
出版年月日 2018-12
著者 Huang, Luoming; Kawasaki, Hiromi; Yasuda, Rie; Sakai, Risako;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
67巻
4号
出版年月日 2018-12
著者 Matsubara, Keiso; Sumitani, Daisuke; Ojima, Yasutomo; Yoshimitsu, Masayoshi; Nakano, Kanyu; Harano, Masao; Idani, Hitoshi; Okajima, Masazumi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
67巻
4号
出版年月日 2018-12
著者 Takahashi, Shinya; Katayama, Akira; Arakawa, Miwa; Mizuta, Shinji; Katayama, Keijiro; Watanabe, Masazumi; Yamane, Yoshitaka; Morita, Shohei; Okazaki, Takanobu; Kurosaki, Tatsuya; Sueda, Taijiro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
67巻
4号
出版年月日 2018-12
著者 Faisal, Hana Khairina Putri; Horimasu, Yasushi; Hirano, Shoko; Yamaoka, Emi; Fukazawa, Takahiro; Kanawa, Masami; Tanimoto, Keiji; Hattori, Noboru; Kohno, Nobuoki; Ueda, Yuka; Sueda, Taijiro; Hiyama, Eiso;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
68巻
1号
出版年月日 2019-03
著者 Akamine, Sho; Ohtsu, Kazuhiro; Kamei, Naomi; Fukuhara, Rie; Sueda, Taijiro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
68巻
1号
出版年月日 2019-03