Thumnail
著者 Iida, Tadayuki; Harada, Toshihide; Ishizaki, Fumiko; Nitta, Yumiko; Aoi, Satomi; Ikeda, Hiromi; Chikamura, Chiho; Shiokawa, Mitsuhisa; Nitta, Kohsaku;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
62巻
3号
出版年月日 2013-09
Thumnail
著者 Hatano, Yu; Matsumoto, Masatoshi; Inoue, Kazuo; Takeuchi, Keisuke;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
62巻
3号
出版年月日 2013-09
Thumnail
著者 Tazaki, Tatsuya; Tsumura, Hiroaki; Hino, Hiroshi; Yamaoka, Hiroaki; Kanehiro, Tetsuya; Ichikawa, Toru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
62巻
2号
出版年月日 2013-06
Thumnail
著者 Naychov, Zheko Dimirtov; Hiyama, Eiso; Uchida, Naomichi; Arihiro, Koji; Nagao, Masataka; Takahashi, Shinya; Delchev, Konstantin Vassilev; Sueda, Taijiro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
62巻
2号
出版年月日 2013-06
Thumnail
著者 Ikeda, Hiromi; Ishizaki, Fumiko; Harada, Toshihide; Aoi, Satomi; Iida, Tadayuki; Tamura, Noriko; Chikamura, Chiho; Nitta, Yumiko; Nitta, Kohsaku;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
62巻
2号
出版年月日 2013-06
Thumnail
著者 Han, Yanbai; Wang, Hongli; Kakehashi, Masayuki;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
62巻
2号
出版年月日 2013-06
Thumnail
著者 Seki, Mitsuhiro; Teishima, Jun; Mochizuki, Hideki; Mutaguchi, Kazuaki; Yasumoto, Hiroaki; Oka, Kiyotaka; Nagamatsu, Hirotaka; Shoji, Koichi; Matsubara, Akio;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
62巻
1号
出版年月日 2013-03
Thumnail
著者 Machino, Akihiko; Jitsuiki, Hiroaki; Okamoto, Yasumasa; Izumitani, Satoru; Kimura, Yasuhiro; Suzuki, Katsuji; Tanaka, Teruaki; Inoue, Takeshi; Koyama, Tsukasa; Wada, Ken; Masaoka, Yukari; Sasaki, Takanobu; Yoshimura, Reiji; Nakamura, Jun; Sumitani, Satsuki; Ohmori, Tetsuro; Yamawaki, Shigeto;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
62巻
1号
出版年月日 2013-03
Thumnail
著者 Miyasato, Marin; Takeno, Sachio; Hirakawa, Katsuhiro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
62巻
1号
出版年月日 2013-03
Thumnail
著者 Beaupre, Gary S.; Iida, Tadayuki; Yatsuya, Hiroshi; Ikeda, Hiromi; Ishizaki, Fumiko; Shiokawa, Mitsuhisa; Aoi, Satomi; Chikamura, Chiho; Tamura, Noriko; Harada, Toshihide;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
61巻
4号
出版年月日 2012-12
Thumnail
著者 Sakamoto, Shigeyuki; Kiura, Yoshihiro; Okazaki, Takahito; Shinagawa, Katsuhiro; Miyoshi, Hiroyuki; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
61巻
4号
出版年月日 2012-12
Thumnail
著者 Shrestha, Prabin; Adhikari, Rupendra; Tamrakar, Samantha; Pant, Basanta; Koirala, Bhagwan; Yamaguchi, Satoshi; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
61巻
4号
出版年月日 2012-12
Thumnail
著者 Torikoshi-Hatano, Aiko; Namera, Akira; Shiraishi, Hiroaki; Arima, Yousuke; Toubou, Hirokazu; Ezaki, Jiro; Morikawa, Masami; Nagao, Masataka;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
61巻
4号
出版年月日 2012-12
Thumnail
著者 Kuwabara, Masahiko; Yoshihara, Masaharu; Hirata, Hiroko; Sugino, Hirotoshi; Asaoka, Katsushi; Kondo, Haruyasu; Fujii, Kazuo; Matsubara, Hideki; Nakagawa, Takashi; Horie, Masanori; Ito, Hitoshi; Matsumoto, Haruyuki; Okamoto, Takuhiro; Hiyama, Toru; Sumiya, Takahiro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
61巻
4号
出版年月日 2012-12
Thumnail
著者 Sato, Goro; Yoshimura, Shinpei; Yamashita, Hidehisa; Okamoto, Yasumasa; Yamawaki, Shigeto;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
61巻
4号
出版年月日 2012-12
Thumnail
著者 Sakamoto, Shigeyuki; Kiura, Yoshihiro; Kawamoto, Yukihiko; Murakami, Taro; Okamura, Akitake; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
61巻
3号
出版年月日 2012-09
Thumnail
著者 Kong, Weng-Sheng; Irie, Takashi; Yoshida, Asuka; Kawabata, Ryoko; Kadoi, Takahiro; Sakaguchi, Takemasa;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
61巻
3号
出版年月日 2012-09
Thumnail
著者 Takase, Miyuki; Carlin, John;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
61巻
3号
出版年月日 2012-09
Thumnail
著者 Zhumadilov, Zhaxybay; Nurgozhin, Talgat; Gulyaev, Alexandr; Zhaugasheva, Sabira; Gazaliyev, Arystan; Ermekbayeva, Bakytgul; Abuova, Gulnara; Kenessary, Almas;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
61巻
3号
出版年月日 2012-09
Thumnail
著者 Fujitaka, Tsuguo; Daimaru, Yutaka; Shishida, Masayuki; Kameoka, Minoru; Katayama, Shigeru; Tanaka, Tsuneo;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
61巻
2号
出版年月日 2012-06