Thumnail
著者 Matsumoto, Masatoshi; Inoue, Kazuo; Kashima, Saori; Takeuchi, Keisuke;
掲載誌名 Rural and Remote Health
12巻
2号
出版年月日 2012-05-11
Thumnail
著者 Matsumoto, Masatoshi; Bowman, Robert; Worley, Paul;
掲載誌名 Rural and Remote Health
12巻
3号
出版年月日 2012-09-05
Thumnail
著者 Matsumoto, Masatoshi; Kashima, Saori; Ogawa, Takahiko; Takeuchi, Keisuke;
掲載誌名 Rural and Remote Health
13巻
3号
出版年月日 2013-08-27
Thumnail
著者 Matsumoto, Masatoshi; Inoue, Kazuo; Kajii, Eiji;
掲載誌名 Social Science and Medicine
71巻
4号
出版年月日 2010-08
Thumnail
著者 Matsumoto, Masatoshi; Ogawa, Takahiko; Kashima, Saori; Takeuchi, Keisuke;
掲載誌名 International Journal of Health Geographics
11巻
出版年月日 2012-07-23
Thumnail
著者 Matsumoto, Masatoshi; Koike, Soichi; Kashima, Saori; Awai, Kazuo;
掲載誌名 PLoS ONE
10巻
5号
出版年月日 2015-05-06
Thumnail
著者 Matsumoto, Masatoshi; Koike, Soichi; Kashima, Saori; Awai, Kazuo;
掲載誌名 PLoS ONE
10巻
9号
出版年月日 2015-09-30
Thumnail
著者 Matsumoto, Masatoshi; Takeuchi, Keisuke; Tanaka, Junko; Tazuma, Susumu; Inoue, Kazuo; Owaki, Tetsuhiro; Iguchi, Seitaro; Maeda, Takahiro;
掲載誌名 BMJ Open
6巻
4号
出版年月日 2016-04-15
Thumnail
著者 Matsumoto, Masatoshi; Mizooka, Masafumi; Tazuma, Susumu;
掲載誌名 Journal of General and Family Medicine
18巻
5号
出版年月日 2017-04-21
Thumnail
著者 Matsumoto, Masatoshi; Takeuchi, Keisuke; Owaki, Tetsuhiro; Iguchi, Seitaro; Inoue, Kazuo; Kashima, Saori; Tazuma, Susumu; Maeda, Takahiro;
掲載誌名 BMJ Open
7巻
12号
出版年月日 2017-12-07
Thumnail
著者 Matsumoto, Masatoshi; Kimura, Kazuki; Inoue, Kazuo; Kashima, Saori; Koike, Soichi; Tazuma, Susumu;
掲載誌名 PLoS ONE
13巻
6号
出版年月日 2018-06-01
Thumnail
著者 Matsumoto, Masatoshi; Koike, Soichi; Matsubara, Shigeki; Kashima, Saori; Ide, Hiroo; Yasunaga, Hideo;
掲載誌名 The Journal of Obstetrics and Gynaecology Research
41巻
6号
出版年月日 2015-06-02
Thumnail
著者 Matoba, Yasuyuki; Kihara, Shogo; Bando, Naohiko; Yoshitsu, Hironari; Sakaguchi, Miyuki; Kayama, Kure'e; Yanagisawa, Sachiko; Ogura, Takashi; Sugiyama, Masanori;
掲載誌名 PLoS Biology
16巻
12号
出版年月日 2018-12-31